Veilig op stap met Carnaval

Via de nieuwsbrief van Burgernet, kregen we nog wat handige tips om veilig(er) op stap te gaan. Deze tips willen wij u niet onthouden:

Voorkom dat u slachtoffer wordt van zakkenrollers of straatrovers. Wat kunt u doen?

Brievenbus Op 't Brook

Half december kregen we via Post.nl te horen dat er landelijk op allerlei plaatsen brievenbussen weg gaan. In Itteren houden we dan nog één brievenbus over. Op 15 januari hebben we een mail gekregen van Nicole Lardinois met de volgende tekst:

Buurt WhatsApp Itteren in het nieuws

Eigenlijk is het al een tijdje geleden dat de gemeente aan ons vroeg om mee te werken aan een artikel bij Thuis in Maastricht voor onze Whats App buurt. Uiteraard geven wij dan onze medewerking hieraan en vertellen dan iets over "ons" Itteren. Vragen over hoe wij tot een Whats App Groep zijn gekomen en wat de typische dingen zijn voor Itteren. Tsja en als je ons dan laat vertellen over Itteren, dan kunnen we wel een verhaaltje vertellen.

Arriva met Carnaval en plaatsen nieuwe haltepalen

Arriva heeft met ingang van 11 december 2016 het openbaar vervoer overgenomen van Veolia. Dat betekende niet alleen een nieuw lijnennet, nieuwe routes, andere tijden, nieuwe bussen maar Arriva heeft ook aangegeven werk te willen maken van de reisinformatie. Wat de halten betreft betekent dit dat alle 3500 haltes opnieuw ingericht gaan worden onder het motto "haltes op orde". Haltepalen worden nu op een logische plek neergezet. Dat wil zeggen op het punt waar de reiziger moet instappen. In het Veoliatijdperk was dat wel eens anders.

Stand van zaken afvalverwerkingsbedrijf John Peeters

Precies een jaar geleden werd de John Peeters Group failliet verklaard nadat eerder de zaak in oktober 2015 op last van de Provincie per direct was gesloten. Dit omdat het afvalverwekingsbedrijf zich niet hield aan de veiligheidsvoorschriften en milieuregels waardoor de kans op een onbeheersbare brand met grote schadelijke gevolgen voor mens en milieu, sterk aanwezig was.