Gemeentenieuws

Raadsvergadering ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

Op 13 maart a.s. neemt de gemeenteraad in haar laatste vergadering in de huidige samenstelling, een besluit over de Ontwikkelvisie Zuid Maasdal. Onderdeel van deze visie is de aanleg van de zogenaamde Groene Rivier. Alhoewel het nog maar een Visie betreft hebben Buurtnetwerk Borgharen en Dorpsraad Itteren duidelijk te kennen gegeven grote bezwaren te hebben tegen de aanleg van deze Groene Rivier (in de praktijk een grote droge greppel). Wil je weten hoe de raad gaat stemmen, bezoek dan deze vergadering. Op de site van de gemeente is alle informatie over de Visie terug te vinden.

Organisator
gemeente Maastricht
Datum
Locatie
Stadhuis, groene kamer