Itteren nu

Medio de 20e eeuw heeft Itteren een groot deel van haar grond moeten afstaan aan de gemeente Maastricht. In Maastricht was een groot tekort aan bedrijventerreinen. Op de grond van de gemeente Itteren heeft de gemeente Maastricht de Beatrixhaven gebouwd. In 1970 is de gemeente Itteren geannexeerd door de gemeente Maastricht. Begin jaren 70 heeft er een kleine uitbreiding van het aantal woningen plaatsgevonden. Op 1 januari 2001 telde Itteren 1030 inwoners, waarvan 521 mannen en 509 vrouwen. Itteren had op dat moment een woningvoorraad van 417 huizen. Ondanks het feit dat er daarna nog enkele woningen gebouwd zijn (1 januari 2009: 427) is het aantal inwoners sindsdien aanzienlijk gedaald. Op 1 januari 2009 telde Itteren nog maar 983 inwoners waarvan 40% ouder is dan 55 jaar.

Het aantal inwoners blijft gestaag dalen. In 2016 telde Itteren nog maar 931 inwoners waarvan 485 mannen en 446 vrouwen. 237 mannen en vrouwen zijn ouder dan 65. Het aantal kinderen daarentegen onder de 12 jaar bedraagt slechts 80. Het aantal inwoners krimpt en vergrijst. De basisschool is inmiddels helaas verdwenen evenals veel andere voorzieningen. Sedert korte tijd is er toch een ommekeer te zien. Er vestigen zich weer jonge gezinnen in het dorp.

Met de start van de werkzaamheden aan de Grensmaas in 2008 is Itteren aan een grote metamorfose begonnen. Als de werkzaamheden rond 2018 zijn afgerond is van de omgeving van het oude Itteren met zijn akker- en weilanden niet veel meer te bekennen. Zowel noordelijk als zuidelijk van Itteren is de omgeving vergraven. Hiervoor in de plaats komt nieuwe natuur. Tevens is er een recreatievijver aangelegd. Itteren maakt dan onderdeel uit van Rivierpark Maasvallei. Een werkgroep van inwoners uit Itteren en Borgharen hebben zitting in de werkgroep recreatievisie. In deze werkgroep wordt bekeken hoe het gebied voor zowel wandelaars en fietsers goed toegankelijk wordt en blijft.