Nieuws

Internationale Maasfietsroute

Verleden jaar is met veel vertoon de Internationale Maasfietsroute gepresenteerd. Een fietsroute van de bron van de Maas in de Vogezen tot aan de monding in de Noordzee. Tot onze grote verbazing volgde de Maasfietsroute binnen Maastricht niet de Maas maar werd vanaf Maastricht Centrum naar de Molenweg en vervolgens via Rothem/Meerssen naar Bunde gereden. […]

Wat gaat er met de zaal gebeuren?

Het was te lezen in onze Dorpsberichten en RTV Maastricht heeft het duidelijk in beeld gebracht: als wij de zaal willen behouden, moeten vrijwilligers komen. U heeft gemerkt dat de fanfare geen spelende leden meer heeft maar wat gaat met de zaal gebeuren. Tijdens de gesprekken met de fanfare geeft het bestuur duidelijk aan dat […]

Omgevingsvisie Itteren Borgharen

In de zomereditie Dorpsberichten 2018 is een artikel gewijd aan het plan om, samen met Borgharen, de Recreatievisie 2014 te actualiseren en verder uit te bouwen naar een zogenaamde omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie Itteren-Borgharen dient een ‘bewoners’ blik op de toekomst te worden. Een document waarin wij als bewoners aangeven hoe wij onze leefomgeving in de […]

Toegankelijkheid kades

Toen de kades waren aangelegd bleek er een grote behoefte te bestaan om over de kades te lopen en zodoende een rondje Itteren te maken. De kades waren echter afgesloten. De Dorpsraad is destijds in overleg getreden met het Waterschap met als resultaat dat er vergunning is verleend voor het wandelen over de kades met […]

Overlast Recreatievijver

Waar we verleden jaar al bang voor waren is uitgekomen. De vijver trekt ongenode gasten die daar van alles uitspoken wat het daglicht niet kan verdragen. We doelen dan met name op mensen die daar kamperen, drugs gebruiken (met name lachgas), vuur stoken en wat nog het meest ergerlijke is: een hoop rotzooi achterlaten (zie […]

Jeu de Boules

Om 19.30 op naar de jeu de boule baan. Met de kruiwagen, stoeltjes, ballen en wat te drinken. Er waren al mensen op de baan en er zaten al kijkers. Een aangename verrassing. Gelukkig was er Patrick uit Borgharen die bereid was om orde te scheppen en aanwijzingen te geven. Meer dan 10 boulers wilden […]