Veezegening in Itteren

Veezeegening en Itteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Was het vroeger voornamelijk grootvee (koeien en paarden) dat werd gezegend. De laatste jaren betreft het voornamelijk klein vee. Het betreft hier de veezegening in 2006.