Open Grensmaasdag

Gepubliceerd op vr, 11/08/2017 - 11:39

De werkzaamheden op de locatie Itteren Noord zijn bijna afgerond. Ook de verwerkingsinstallatie Merwede is inmiddels ontmanteld in de werkhaven in Itteren. Het Consortium is inmiddels bezig met het dichten van de invaart naar het Julianakanaal  in het kader van de aanleg van het passeervak-zuid. Naar  verwachting is de invaart in september dicht en wordt begonnen met het leegpompen van de haven. Het water wordt via de dekgrondberging naar de Geul geleid. De vissen in de haven worden verwijderd. Rond oktober start het opvullen van de  haven. Het passeervak komt zo’n twintig meter landinwaarts te liggen. Zoals het er nu naar uitziet is het passeervak, inclusief het verwijderen van de bestaande damwandplanken in juni 2018 klaar. Het gronddepot bij Voulwames wordt dan verwijderd en de wegen naar Voulwames en Hartelstein krijgen vervolgens ook gestalte.
 
De grindwinning in Bosscherveld wordt in juni 2018 afgerond. 
 
De werkhaven wordt deels lager afgewerkt dan het omliggende maaiveld. De geluidswal ten noorden van Itteren is voor het eind van het jaar helemaal verwijderd.
 
De recreatievijver in Itteren-zuid is in september 2017 klaar.

Inmiddels is het Consortium hard aan het werk in Trierveld. In vervolg op de zeer geslaagde open Grensmaasdagen op de locaties Borgharen en Itteren gaat het Consortium ook op de nieuwe locatie Trierveld een open Grensmaasdag organiseren. In onderstaand persbericht en op bijgaande flyer meer info over deze dag. De luchtfoto is gemaakt door Flying Eye.

 

PERSBERICHT
 
  
Holtum, 8 augustus 2017 
 
 
Zaterdag 9 september met rondvaarten, watershows, huifkartochten en adembenemende vergezichten  
 
Open Grensmaasdag boordevol activiteiten
 
Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken organiseren zaterdag 9 september de open Grensmaasdag. De imposante werklocatie Trierveld aan de Parallelweg tussen Schipperskerk en Illikhoven vormt van 10 tot 17 uur het decor voor een dag boordevol activiteiten voor jong en oud.
 
De open dag biedt bezoekers een fascinerende beleving van alle facetten van het werk aan en rond de Limburgse Maas in het kader van het project Grensmaas. Van de imposante rivierverruiming, tot de ontwikkeling van nieuwe natuur en de inzet van bijzonder materieel voor het grondverzet en de grindwinning.
 
Consortium Grensmaas is inmiddels tien jaar bezig met de hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning tussen Maastricht en Roosteren. Op het einde van dit jaar zijn de rivierverruiming en dijkversterking zo ver gevorderd dat de inwoners van ZuidLimburg het droog houden bij waterafvoeren zoals tijdens de overstromingen van 1993 en 1995. Het bereiken van die hoogwaterdoelstelling krijgt extra aandacht tijdens de open dag.
 
Aan de Parallelweg ten noorden van Schipperskerk is de afgelopen maanden een grote werkhaven aangelegd met twee drijvende installaties voor de verwerking van zand en grind.  Vanaf die haven vertrekt elk anderhalf uur een rondvaartboot voor een tocht over het Julianakanaal die onder meer door de sluis in Born leidt. Ook zijn er flyboard shows in de haven. Bezoekers kunnen tochten met paard en huifkar maken om een blik te werpen op de rivierverruiming. 
 
 
Kinderen kunnen als passagier ook een avontuurlijk ritje maken in een van de tientallen trucks. Voor de jeugd is er verder een gigantisch springkussen. Bovendien kunnen kinderen onder meer stenen beschilderen. 
 
Een dubbeldeks bus staat de hele dag klaar om bezoekers naar de nieuwe hoogwaterbrug in Visserweert te brengen. Die brug biedt een mooi uitzicht over de Maas in Illikhoven en levert ook een goed beeld op van de aanleg van de nevengeul rond Visserweert dat volgend jaar weer een eiland in de Maas wordt.
 
Op de werklocatie hebben bezoekers ook de mogelijkheid om op een dertig meter hoge grindberg te genieten van een fascinerend panorama van de hele regio. Busjes rijden af en aan om bezoekers naar de bergtop te vervoeren. Een onderaardse wandeling door de tunnels van het grinddepot maakt eveneens deel uit van het programma.
 
Op het terrein is ook een uitgebreide markt, waar natuurorganisaties Ark, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, grindproducenten, Waterschap Limburg, gemeenten en de Waterleiding Maatschappij Limburg zich presenteren en streekproducten worden aangeboden. De gemeente Sittard-Geleen presenteert zich als stad van de innovatie. EchtSusteren als Cittaslow-gemeente.
 
Leden van de modelvliegclub Swentibold, die haar terrein heeft nabij de werklocatie, tonen hun toestellen. Zaate hermeniekes, een schutterij, fanfares en harmonieën zorgen voor muzikale intermezzo’s.
 
Het is de allereerste keer dat de werklocatie van Consortium Grensmaas in Sittard-Geleen voor het publiek wordt opengesteld. Eerdere open dagen in Itteren trokken tussen de 2000 en 3000 bezoekers. De toegang is gratis en voor elke bezoeker zijn er twee gratis  consumptiebonnen