Meer weten over de Maas?

Organisator
Itteraktief
Datum
Locatie
Aw Sjaol

"De Maas is een bron van welvaart maar voor Itteren en Borgharen soms niet", zijn de eerste woorden van Sander Bastings als we hem vragen of hij iets wilt vertellen over de Maas. Daarna brandt hij los en komt hij bijna niet meer stil. Itteraktief heeft Sander gevraagd om een presentatie te geven over "moeder Maas". Daarop heeft Sander onderstaand stukje geschreven:

De Maas speelt een belangrijke rol in het leven van de inwoners van Itteren en Borgharen. Elders roept de naam van de dorpen meestal de herinnering op aan hoogwater. Maar de Maas en het leven aan de Maas is veel meer dan hoogwater. Wilt U meer weten over de Maas?

Op dinsdag 27 maart zal in de Aw Sjaol een presentatie over deze rivier worden gegeven. Daarbij zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen.

  • De Maas is de afgelopen eeuwen uitgegroeid tot een internationale vaarweg en is daarmee een niet te onderschatten bron van welvaart. Daarvoor zijn ingrijpende werken uitgevoerd zoals de aanleg van sluizen en stuwen, verbreding en verdieping van het zomerbed.
  • De Maas is een internationale rivier maar internationale samenwerking was soms ver te zoeken met als resultaat dat het Julianakanaal en het Albertkanaal zijn gegraven. Daardoor zijn erin onze Grensmaas, in Vlaanderen is dat de Gemeenschappelijke Maas, geen sluizen en stuwen gebouwd. En dat had tot gevolg dat de Grensmaas haar karakter van een vrij afstromende grindrivier die mee beweegt met de seizoenen heeft behouden; dit is uniek in Nederland.
  • De Maas kende ook hoogwaters met soms desastreuze gevolgen, ook in België. Maatregelen om hoogwater te voorkomen werden uitgevoerd en Limburg werd daarbij, in tegenstelling tot onze Vlaamse buren, gemakshalve vergeten. Pas na talloze hoogwaters kwam daar met de extreme hoogwaters van 1993 en 1995 een einde aan.

Door de te verwachten klimaatverandering is het einde nog lang niet in zicht….

Dus zet alvast 27 maart 19.30 uur in uw agenda en kom en laat u verrassen door de presentatie van Sander!

 

PS: foto is van Gerard Grouwels.