Sint Martinusviering

Organisator
Dorpsraad, Kindervakantiewerk, Kerk, Café 't Trefpunt, Ittere Gangsters
Datum
Locatie
't Brook, Kerk, veld achter Kapelaanstraat

17.45 uur Kinderen verzamelen op ’t Brook

18.00 uur Wandeltocht/ spellentocht voor de kinderen met de krote!

18.30 uur Kinderen lezen op de trappen van de kerk zelf het Martinusverhaal voor.

Daarna gaan we met Sint Martinus te paard naar het St. Martinusvuur, (veld achter de Kapelaanstraat). Het vuur wordt ontstoken door de Ittere Gangsters en ingezegend door meneer pastoor. Bij het vuur is voor de kinderen warme chocomel en wafels. Voor alle kinderen is er een leuke attentie omdat zij (en hun ouders) die mooie krotelèmkes gemaakt hebben.

Vervolgens is iedereen nog van harte welkom in café ’t Trefpunt voor een gezellig samenzijn. Ouders, jullie zijn van harte welkom bij de kerk of het vuur! Wij hopen er zo een superleuke avond van te kunnen maken!

Het zou leuk zijn als ieder kind een versierde kroot heeft, dit is immers wel traditie. We weten dat ze moeilijk te krijgen zijn en daarom hebben wij een beperkt aantal voor jullie geregeld. Die kunnen jullie op 4 november vanaf 10 uur gratis afhalen bij Peggy Hendrikx, Geneinde 13.

Namens de Dorpsraad Itteren, pastoor P. Backus, de Ittere Gangsters, café ’t Trefpunt, Peggy Hendrikx, Mieke van Lith, Nikki Kerkhofs en alle andere medewerkers tot 10 november a.s.!