Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Aanpassingen papiercontainers

Bij het milieuperron heeft de gemeente de papiercontainers aangepast. Hieronder geeft Dirk Oud, senior medewerker afval van de gemeente Maastricht aan waarom dit gebeurd is:

U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben. Gemeente Maastricht heeft de inworpopening van de ondergrondse papiercontainers aangepast. Ik kan mij voorstellen dat de aanpassing bij u en uw buurtgenoten vragen oproepen. Ik leg u graag uit wat er aan de hand is en wat we met de aanpassing van de inworpopeningen van de ondergrondse papiercontainers willen bereiken.

Wat is er aan de hand?

Het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons is ernstig vervuild. Naast oudpapier en karton wordt in deze ondergrondse containers ook veel ander afval: plastics, nat gft/e, restafval en zelfs bouwafval (zoals laminaat) gegooid. Er is sprake van meer dan 15% vervuiling, terwijl dit slechts maximaal 2,5% mag zijn. De mate van vervuiling is zo groot dat het oudpapier en karton extra bewerkt moet worden. Daarmee is ons oudpapier en karton geen schone recyclebare en waardevolle grondstof meer, maar een verontreinigde nauwelijks te verwerken en dure afvalstroom. Dit is niet goed voor het milieu. Er is sprake van minder recycling en meer bewerkingen. Ook financieel gezien heeft deze ernstige verontreiniging consequenties.

Aanpassing inworpopening

We hebben lange tijd onze inwoners het goede gedrag willen laten aanmeten door veel en vaak te communiceren wat er in de ondergrondse papiercontainers mag en niet mag. Dit heeft echter te weinig resultaat opgeleverd. Daarom zijn we overgegaan tot een aanpassing van de inworpopening om te voorkomen dat ander (rest)afval, dan papier en karton in de ondergrondse container kan geraken.

Wat willen we bereiken?

We zouden graag zien dat de kwaliteit van het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons dezelfde kwaliteit heeft als het ingezamelde oudpapier en karton die we via de verenigingen huis-aan-huis én op de gemeentelijke milieuparken ophalen. Alleen met die kwaliteit, zonder vervuiling van plastics, nat gft/e, restafval en zelfs bouwafval, is er sprake van een schone recyclebare en waardevolle grondstof. Met de aanpassing van de inworpopeningen en een parallelle communicatie hierbij denken we dit realiseren, zodat ons papier niet meer extra bewerkt behoeft te worden. We realiseren ons dat de aangepaste inworpopening een kleine extra inspanning van de gebruiker vraagt. Maar het resultaat is wel dat de inhoud van de ondergrondse papiercontainer vrij van restafval blijft zodat ons oudpapier en karton in het vervolg weer goed gerecycled en tegen meeropbrengst vermarkt kan worden.

Resultaten tot nu toe

De kwaliteit van het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons neemt aanmerkelijk toe. Onze vrachten worden sinds deze week weer goedgekeurd. Door communicatie, handhandhaving en verwijzingen naar de ongewijzigde kosteloze alternatieve papierinzameling (maandelijkse huis-aan-huis inzameling én dagdagelijkse papierinzameling op de milieuparken) denken we bijplaatsingen, vervuiling en demotivatie te voorkomen. Het ontstaan van snijwonden is vanzelfsprekend niet onze bedoeling. We onderzoeken de nieuwe inworpopeningen op mogelijke scherpe randen, beschadigingen en bramen. Waar hiervan sprake van is, wordt dit nagegaan en aangepast. Belangrijk is wel dat de aangepaste inworpopeningen ook juist gebruikt worden. Bij het oudpapier en vooral karton zal meer gedoseerd en gescheurd en minder gepropt en aangeduwd moeten worden.Onze handhaving op en bij de milieuperrons is onveranderd gebleven. Wij blijven handhaven op bijplaatsingen en onjuist gebruik van de verschillende afvalfracties. Onze milieuperrons worden dagdagelijks (2-3x per dag) schoongemaakt. Hierin treedt eveneens geen verandering in. Aan de nieuwe grootte van de inworpopening van de ondergrondse papiercontainers wensen we geen aanpassing te doen. Deze zorgt er namelijk (met succes) voor dat het oudpapier vrij van verontreiniging blijft waardoor het papier ook daadwerkelijk gerecycled kan worden.

Via onze gemeentesite: https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/aanpassing-inwerpopening-papier-kartoncontainers en overige communicatiekanalen informeren wij inwoners over de aangepaste inworpopeningen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dirk Oud | Sr. medewerker afval
Stadsbeheer | Gemeente Maastricht
T +31 (0)6 29 20 33 15 | dirk.oud@maastricht.nl

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Anderen bekeken ook...

Verenigingsnieuws

Dromen over wonen

Is uw huis eigenlijk te groot voor u? Wilt u (over een tijdje) een levensbestendige woning waar u uw verdere leven kunt blijven wonen? Wilt

Lees verder »