Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Bijenoase in Itteren?

Bijenoase in Itteren?

Bijenoase in Itteren?

Angela Moberts is, zoals u waarschijnlijk weet, hard bezig met de natuur. Naast het zwerfafval ruimen heeft ze nu een nieuw project: de Bijenoase. Eén van de doelstellingen van de Bijenoase is: “om mensen/organisaties te betrekken bij en bewust te maken van het belang van biodiversiteit en de Bij (HoningBij, Solitaire Bij, maar ook vlinders) in het bijzonder. Van de locatie organisatie verwachten we een actieve rol in organisatie, inrichting en communicatie.” We hebben uw hulp dus nodig. Angela schrijft:

Het gaat slecht met de bijenstand in Nederland waarbij Limburg zelfs de hoogste bijensterfte van alle provincies heeft! Zoals u wellicht weet, zijn deze kleinste landbouwers verantwoordelijk voor de bestuiving en bevruchting van bloemen van fruit en groente. Zonder hen, geen groente en geen fruit.

Nu wordt er, door de Provincie Limburg gesubsidieërd, een grootschalig project gerealiseerd, om op korte termijn, door heel Limburg, bijenoases te creëren. Dat loopt via de Plattelandscoöperatie. Een ervan proberen we in Itteren vorm te geven.

In Itteren zijn er echter veel spelers op het schaakbord; denk aan Gemeente, het Waterschap, Rijkswaterstaat, het Consortium en agrariërs. Daar Itteren in het doorstromingsgebied van de Maas ligt, mag hier meer niet dan wel. Dus binnen de kleine marges wat wel mag, hopen we over een tijdje een heuse oase voor de bijen vorm te kunnen geven.

Werk in uitvoering dus.

Angela Moberts

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »