Ster van (Itteren) Maastricht

Kent u een vrijwilliger in Itteren die u in het zonnetje wil zetten? Nomineer deze persoon dan als “Ster van Maastricht”. De gemeente Maastricht roept iedereen op om vrijwilligers te nomineren in de categorieën zorg, welzijn, groen, cultuur, sport, veiligheid en bedrijven.

Vanaf dinsdag 17 november is het weer mogelijk om vrijwilligers te nomineren voor de jaarlijkse Sterren van Maastricht prijzen. Kandidaten kunnen via www.sterrenvanmaastricht.nl worden aangemeld tot uiterlijk 31 december 2020. De winnaars worden begin 2021 bekend gemaakt en ontvangen een geldbedrag van €2000,- voor vrijwilligersactiviteiten.

Corona en vrijwilligerswerk

Ook tijdens deze verkiezing kunnen vrijwilligers worden aangemeld in zeven categorieën: zorg, welzijn, groen, cultuur, sport, veiligheid en bedrijven. Dit jaar wordt aan iedere categorie een extra component toegevoegd: hoe heeft de vrijwilliger zich specifiek tijdens corona ingezet om met creatieve of innovatieve ideeën toch activiteiten te organiseren voor een ander in de stad. Corona heeft namelijk ook invloed op vrijwilligerswerk, maar veel vrijwilligers zijn enorm creatief gebleken. Dat mag beloond worden.

Denk aan studenten die ouderen bellen voor een praatje tijdens de lockdown. Verenigingen die sportkampen qua opzet aanpassen zodat kinderen toch coronaproof kunnen genieten van een uitje. Of zusjes die vrijwillig koken voor andere eenzame stadsgenoten. De precieze omschrijvingen van de categorieën en het aanmeldformulier staan op de website van Sterren van Maastricht.

Bekendmaking begin 2021

Uit alle inzendingen kiezen de winnaars van dit jaar de winnaars per categorie voor 2021. Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID-19 zullen de winnaars feestelijk in het zonnetje worden gezet en kunnen zij zelf een vrijwilligersinitiatief of vrijwilligersvereniging aanwijzen waar zij het prijzengeld voor willen inzetten.

 

Een warme jas voor een ander

Ook dit jaar is de provinciale actie: Geef een jas en Verwarm een Hart.

24 gemeenten in Limburg sluiten zich aan bij de actie: Geef een Jas, verwarm een hart. De gemeenten gaan van 2 t/m 20 november 2020 jassen inzamelen voor inwoners die geen budget hebben om een winterjas te kopen. De actie is een initiatief van de stichting Samen voor Maastricht. Jassen, die een tweede leven verdienen, kunnen ingeleverd worden bij de inzamelpunten van de gemeente. L1 ondersteunt deze actie via http://l1.nl/geefeenjas.

In 2018 begon Samen voor Maastricht met de inzameling van warme winterjassen voor dak- en thuislozen, volwassenen en kinderen die in armoede leven. In 2 jaar tijd zijn 10.000 jassen ingezameld en uitgedeeld. Het succes van de actie geeft meteen de noodzaak weer. Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt nog steeds. Covid heeft grote groepen mensen die al aan de rand zaten nu verder in grote zorgen gebracht. Ook buiten Maastricht werd al ingezameld en daarmee lag de stap naar een provinciale actie voor de hand. Gouverneur Theo Bovens, doneerde eerder al zijn jas en riep de burgemeesters op om mee te doen. De gouverneur, en de ambassadeurs van Samen voor Maastricht, Huub Stapel en Vivian Lataster doen een oproep voor deze actie via een videoboodschap. De video wordt uitgezonden bij L1 op radio en tv. http://l1.nl/geefeenjas.

L1 besteedt 3x per  week aandacht aan de actie en maakt 26 november de eindstand bekend.

Oproep: Duik in je kast en verzamel schone en goede heren-, dames- en kinderjassen. Lever ze in bij het inzamelpunt in jouw gemeente. Op vrijdag 26 november wordt de eindstand bekendgemaakt bij L1. Kijk voor de inzamelpunten en meer info over de actie op:http://l1.nl/geefeenjas.

Mee doen zonnepanelen schoon laten maken?

Op 17 september hebben we u, via onze website en daarna via de Dorpsberichten, gevraagd of u meedoet om samen de zonnepanelen schoon te laten maken met osmosewater. Diverse mensen hebben hierop gereageerd en er zijn ook enkele bedrijven (glazenwassers) benaderd. Die hebben een mooie prijs aangeboden. Als er meer mensen in een wijk zijn, kan het ook voor de ondernemer voordeliger zijn. Op dit moment is het zo dat we binnenkort overgaan tot de aanbesteding. Dus als u nog mee wilt doen en u heeft zich nog niet opgegeven, stuur dan binnen een week (voor 21 november a.s.) een mail naar info@itteren.nl of j.conings@home.nl en dan kunt u ook meedoen.

Dan geven wij u de prijs en de gegevens van de ondernemer door en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Aanpassingen papiercontainers

Bij het milieuperron heeft de gemeente de papiercontainers aangepast. Hieronder geeft Dirk Oud, senior medewerker afval van de gemeente Maastricht aan waarom dit gebeurd is:

U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben. Gemeente Maastricht heeft de inworpopening van de ondergrondse papiercontainers aangepast. Ik kan mij voorstellen dat de aanpassing bij u en uw buurtgenoten vragen oproepen. Ik leg u graag uit wat er aan de hand is en wat we met de aanpassing van de inworpopeningen van de ondergrondse papiercontainers willen bereiken.

Wat is er aan de hand?

Het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons is ernstig vervuild. Naast oudpapier en karton wordt in deze ondergrondse containers ook veel ander afval: plastics, nat gft/e, restafval en zelfs bouwafval (zoals laminaat) gegooid. Er is sprake van meer dan 15% vervuiling, terwijl dit slechts maximaal 2,5% mag zijn. De mate van vervuiling is zo groot dat het oudpapier en karton extra bewerkt moet worden. Daarmee is ons oudpapier en karton geen schone recyclebare en waardevolle grondstof meer, maar een verontreinigde nauwelijks te verwerken en dure afvalstroom. Dit is niet goed voor het milieu. Er is sprake van minder recycling en meer bewerkingen. Ook financieel gezien heeft deze ernstige verontreiniging consequenties.

Aanpassing inworpopening

We hebben lange tijd onze inwoners het goede gedrag willen laten aanmeten door veel en vaak te communiceren wat er in de ondergrondse papiercontainers mag en niet mag. Dit heeft echter te weinig resultaat opgeleverd. Daarom zijn we overgegaan tot een aanpassing van de inworpopening om te voorkomen dat ander (rest)afval, dan papier en karton in de ondergrondse container kan geraken.

Wat willen we bereiken?

We zouden graag zien dat de kwaliteit van het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons dezelfde kwaliteit heeft als het ingezamelde oudpapier en karton die we via de verenigingen huis-aan-huis én op de gemeentelijke milieuparken ophalen. Alleen met die kwaliteit, zonder vervuiling van plastics, nat gft/e, restafval en zelfs bouwafval, is er sprake van een schone recyclebare en waardevolle grondstof. Met de aanpassing van de inworpopeningen en een parallelle communicatie hierbij denken we dit realiseren, zodat ons papier niet meer extra bewerkt behoeft te worden. We realiseren ons dat de aangepaste inworpopening een kleine extra inspanning van de gebruiker vraagt. Maar het resultaat is wel dat de inhoud van de ondergrondse papiercontainer vrij van restafval blijft zodat ons oudpapier en karton in het vervolg weer goed gerecycled en tegen meeropbrengst vermarkt kan worden.

Resultaten tot nu toe

De kwaliteit van het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons neemt aanmerkelijk toe. Onze vrachten worden sinds deze week weer goedgekeurd. Door communicatie, handhandhaving en verwijzingen naar de ongewijzigde kosteloze alternatieve papierinzameling (maandelijkse huis-aan-huis inzameling én dagdagelijkse papierinzameling op de milieuparken) denken we bijplaatsingen, vervuiling en demotivatie te voorkomen. Het ontstaan van snijwonden is vanzelfsprekend niet onze bedoeling. We onderzoeken de nieuwe inworpopeningen op mogelijke scherpe randen, beschadigingen en bramen. Waar hiervan sprake van is, wordt dit nagegaan en aangepast. Belangrijk is wel dat de aangepaste inworpopeningen ook juist gebruikt worden. Bij het oudpapier en vooral karton zal meer gedoseerd en gescheurd en minder gepropt en aangeduwd moeten worden.Onze handhaving op en bij de milieuperrons is onveranderd gebleven. Wij blijven handhaven op bijplaatsingen en onjuist gebruik van de verschillende afvalfracties. Onze milieuperrons worden dagdagelijks (2-3x per dag) schoongemaakt. Hierin treedt eveneens geen verandering in. Aan de nieuwe grootte van de inworpopening van de ondergrondse papiercontainers wensen we geen aanpassing te doen. Deze zorgt er namelijk (met succes) voor dat het oudpapier vrij van verontreiniging blijft waardoor het papier ook daadwerkelijk gerecycled kan worden.

Via onze gemeentesite: https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/aanpassing-inwerpopening-papier-kartoncontainers en overige communicatiekanalen informeren wij inwoners over de aangepaste inworpopeningen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dirk Oud | Sr. medewerker afval
Stadsbeheer | Gemeente Maastricht
T +31 (0)6 29 20 33 15 | dirk.oud@maastricht.nl

Mantelzorg-bloemetje uitgereikt

Op 15 september hebben we u gevraagd of u mensen wist die in aanmerking konden komen voor een mantelzorg compliment. Uiteindelijk heeft de Dorpsraad mevrouw Liza Smeets-Winkens voorgedragen.

Zij zorgt al jaren voor haar zieke man Gerrit die sinds 2003 sukkelt met zijn gezondheid. Sinds 2009 heeft hij de ziekte van Parkinson waardoor zijn geheugen hem flink in de steek laat.  In 2013 heeft hij een zwaar ongeluk gehad met zijn fiets. Daarna is hij nooit meer de oude geworden. In 2016 brak hij zijn heup. Hij vergeet veel en komt heel vaak niet op de juiste woorden. Een goed gesprek is niet meer met hem te voeren. Daarbij komt het grootste probleem: hij slaapt al jaren niet meer in bed. De meeste Parkinsonpatiënten hebben rusteloze benen en Gerrit heeft een extreme rusteloze buik. Hierdoor kan hij niet in bed blijven liggen. Hij loopt iedere nacht rond en valt dan regelmatig. Oververmoeidheid en het schuifelen met lopen, zorgen ervoor dat hij struikelt. Hij valt gewoon recht op in slaap. Liza staat gemiddeld 4 à 5 keer per nacht op en komt zelf niet aan haar nachtrust toe. Ze kijkt dan waar hij is en wat hij aan het doen is. Soms zit hij recht op te slapen op het toilet. Twee dagen per week gaat Gerrit naar de dagopvang. Dan kan Liza die 2 dagen even een uurtje bijslapen, tot rust komen en heeft ze tijd om te ontspannen. Dochter Brigitte springt vaak in. Zoals toen haar moeder geopereerd werd is ze 4 dagen, dag en nacht bij haar vader gebleven. Daarnaast gaat ze mee naar de huisarts, het ziekenhuis, tandarts, opticien en alle andere dingen. Dag en nacht mogen ze haar bellen en gelukkig doen ze dat ook. Ze springt dan in de auto en rijdt meteen naar Itteren.

In 1998 is de schoondochter van Gerrit en Liza op 24-jarige leeftijd overleden en in 2003 hun toen 33-jarige zoon. Nu  staat Liza dag en nacht voor Gerrit klaar. Ondanks dat het voor haar erg zwaar is, wil ze hem zolang mogelijk thuishouden. Daarnaast is het een komen en gaan van bezoek en zij maakt altijd tijd voor een kopje koffie en vertelt een hartelijk woord. Liza staat voor iedereen klaar en helpt waar ze kan.

Op 10 november heeft Liza haar mantelzorg-bloemetje mogen ontvangen.

Bomen weg voor Aw Sjaol

Een tijdje geleden heeft een van de twee bomen tijdens een storm het loodje gelegd. De gemeente is komen kijken naar de bomen en ze zijn aangetast door de kastanje bloedingsziekte. Rob van Woerdekom, teamcoach bomen, boomtechnisch adviseur van de gemeente heeft aangegeven dat de huidige bomen weggehaald worden en vervangen worden door een andere soort.

Cijfers van Itteren

Via www.allecijfers.nl en www.openinfo.nl hebben wij cijfers gekregen over Itteren. Hieronder volgen enkele wetenswaardigheden. Sinds 2014 is het aantal inwoners gezakt van 960 naar 905 op 1-1-2020. Er waren toen 455 huishoudens in 434 woningen. Dit zijn voornamelijk eengezinswoningen waarvan 83% koopwoningen zijn met een gemiddelde waarde van € 227,000,-. Van deze woningen zijn er 306 gebouwd tussen 1950 en 1980 en 5% is onbewoond.

Er wonen 470 (51%) mannen en 435 (49%) vrouwen in Itteren waarvan 90 tussen de 0 en 15 jaar, 95 tussen de 15 en 25, 160 tussen de 25 en 45 jaar, 310 tussen de 45 en 65 jaar en 245 zijn ouder dan 65%. Hierbij valt op dat Itteren in verhouding met Nederland meer oudere inwoners heeft: in Itteren 34% tussen de 45 en 65 t.o.v. 28 in Nederland en 27% boven de 65 t.o.v. 19% in Nederland. Het gemiddeld inkomen in Itteren is € 25.800,-

48,1% Van Itteren is gehuwd, 37% ongehuwd, 7,8% gescheiden en 7,1% verweduwd. Qua gezondheid voelen de mensen tussen de 18 en 65 jaar zich goed en 35% is langdurig ziek. Boven de 65 voelt 56% zich OK en 52% langdurig ziek. Het overgrote gedeelte 85% geeft aan dat men een “drinker” is, 53% heeft overgewicht, 44% is sporter, 19% roker en 17% is mantelzorger.

Toch wel leuk om de cijfers zo van jouw eigen dorp te zien!

Aw Sjaol met Onze Buurt op L1

Sinds vandaag is de Aw Sjaol te zien op L1. Voor de verbouwing van de keuken van de Aw Sjaol heeft de Dorpsraad samen met het bestuur van de Aw Sjaol een aanvraag ingediend voor een bijdrage via ‘Onze Buurt’ ‘Onze Buurt’ bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. Van de 79 aanvragen heeft de jury 6 finalisten gekozen en zal daaruit kiezen wie de hoofdprijs en wie de andere prijzen gaan winnen. Er is een prijzenpot van € 60.000,-.

Wilt u het de uitzending van de Aw Sjaol zien, klik dan hier.

Wilt u de uitzending via L1 kijken, kijk dan zaterdag 31 oktober om 17:00 | 19:00 | 22:00 en zondag 1 november om 10:51 | 17:00 | 19:00 | 22:00 op L1 TV.

Dit jaar geen Martinusfeest

Helaas, het Sint Martinusfeest kan niet doorgaan. We kregen een brief van de gemeente waarin o.a. staat:

Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen heeft het kabinet op 13 oktober 2020 aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Voor evenementen betekent dit dat er een verbod geldt op alle vergunningsplichtige  / meldingsplichtige evenementen. Deze maatregelen treden in werking op 14 oktober 2020 en zouden in eerste instantie 4 weken gelden, dat betekende tot 11 november 2020. Afgelopen dinsdag 27 oktober 2020 heeft er opnieuw een persconferentie plaatsgevonden waarin duidelijk werd dat de maatregelen tot in december blijven gelden. Helaas betekent dit voor u dat uw evenement geen doorgang kan vinden. Wij begrijpen dat dit een moeilijk en soms zelfs pijnlijk gevolg is van de coronamaatregelen, maar we kunnen deze crisis alleen samen overwinnen. Als gemeente hebben we ons dan ook te houden aan de maatregelen zoals die door het Rijk worden opgelegd.

Het Coronavirus zorgt ervoor dat ook dit niet door kan gaan. Het besluit van de gemeente snappen we want ook wij willen niet dat mensen ziek worden.

Week van kindermishandeling

 In iedere schoolklas wordt één kind thuis mishandeld 

Veilig Thuis vraagt om bewustwording tijdens De Week Tegen Kindermishandeling 

Van 16 tot en met 22 november 2020 vindt de jaarlijks terugkerende Week tegen Kindermishandeling plaats. Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt zich sterk voor kinderen in moeilijkheden en wil in het kader van deze themaweek de bewustwording rondom kindermishandeling vergroten. In iedere schoolklas wordt er gemiddeld één kind thuis mishandeld. Maar daar kunnen we samen iets aan doen. We willen mensen alert maken op de signalen van kindermishandeling en hen actie laten ondernemen wanneer dat nodig is. Zo kunnen mensen altijd telefonisch terecht bij Veilig Thuis, of gebruik maken van de speciale chatfunctie. 

Goed voor kinderen zorgen, dat lukt niet altijd 

Bijna alle ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Ook lichamelijk geweld tegen kinderen en seksueel misbruik is kindermishandeling. Opgroeien in een gezin waar ouders voortdurend ruzie maken is schadelijk voor een kind. 

Wat kunnen mensen zelf doen? 

Iedereen kan iets doen tegen kindermishandeling, hoe moeilijk het soms ook lijkt. We vragen mensen om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling. Iedereen kan telefonisch (0800-2000) of via de chatfunctie contact opnemen met Veilig Thuis als het gaat over kindermishandeling en huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we onder andere (ex)partnergeweld, seksueel geweld, kindermishandeling en ouderen-mishandeling. Daarnaast kan er sprake zijn van verwaarlozing, zoals het onthouden van aandacht en zorg. 

Wat doet Veilig Thuis Zuid-Limburg? 

Veilig Thuis denkt altijd mee over de juiste oplossing voor specifieke situaties. We geven informatie, advies of maken een melding. Bovendien kan Veilig Thuis als onderdeel van de GGD Zuid-Limburg steeds doorverwijzen naar adequate hulp of zelf een onderzoek starten. 

Op de website vinden mensen meer informatie en folders in verschillende talen. 

Wat zijn belangrijke signalen van kindermishandeling? 

 • • Nerveus, schrikachtig, agressief 
 • • Opvallend ander gedrag in nabijheid van ouders/verzorgers 
 • • Vermijden oogcontact 
 • • Niet naar huis willen gaan 
 • • Vaak buikpijn/hoofdpijn 
 • • Oververmoeid, vaak ziek 
 • • Vaak blauwe plekken en/of brandwonden 
 • • Vieze kleding en onverzorgd 
 • • Gebruik van alcohol en/of drugs 
 • • Angst bij omkleden/uitkleden 
 • • Verstijven bij aanraking of overdreven aanhankelijk 
 • • Benen tegen elkaar drukken 
 • • Pijn bij lopen en zitten 
 • • Pijn of jeuk aan geslachtsdelen/anus 
 • • Seksueel afwijkend gedrag/taal