Joonkheid in Ittere

CV de Vreigeleire hebben het initiatief genomen om te kijken of we in Itteren een Joonkheid kunnen opstarten. Enkele jongeren moeten nog wakker gemaakt worden maar kunnen daarna op 1 november om 19:30 uur samenkomen in de Aw Sjaol. Het lijkt erop dat we dan een fantastisch carnavalsseizoen kunnen verwachten. De Vreigeleire schrijven:

Wij zijn op zoek naar enthousiast, feestvierend en carnavalistisch ingestelde jeugd die samen met ons een nieuwe groep wil oprichten. Minimum leeftijd 10 en maximum leeftijd 18 jaar. Samen willen we met jullie een fantastisch carnavalsseizoen tegemoet gaan samen met CV de Vreigeleire. Dus….. meld je aan en maak je vrienden wakker, doe gezellig met ons mee!

Nieuwe openingstijden bieb Aw Sjaol

In de Aw Sjaol is een bibliotheek waar u gratis en voor niets allerlei boeken kunt lenen. Ze staan keurig op een rijtje onder verschillende rubrieken. De openingstijden zijn sinds kort aangepast.

De bieb is geopend iedere:

maandag van 19:30 tot 22:00 uur

dinsdag van 13:00 tot 16:30 uur en

donderdag van 9:00 tot 11:00 uur.

 

Veel leesplezier!

 

 

Skatebaan weg bij ’t Brook

Eind vorig jaar hebben we u via de Dorpsberichten gevraagd wat u zou willen veranderen aan ’t Brook. Er zijn diverse reactie’s geweest en wij als Dorpsraad hebben onderzocht wat de mogelijkheden waren. De eerste fase was om te kijken of er geld was en wat de mogelijkheden zijn. We hebben hierbij ook de medewerking van de gemeente die samen met ons kijkt. Een van de eerste dingen is het weghalen van de skatebaan: door de wortels van de bomen, die door het asfalt heengaan, is het bijna niet meer mogelijk om daar op een verantwoorde manier te skaten. Daarnaast zien we ook nog maar weinig jongeren skaten. De skatebaan (attributen) zelf is ook niet meer wat het geweest was. Al met al het voorstel om de skatebaan weg te halen. Hierbij willen we wel het stukje asfalt voor de haag laten liggen.

Daarnaast zijn er plannen om hier en daar nog wat zitgelegenheden te zetten eventueel met enkele bomen om heerlijk in de schaduw te kunnen zitten. Zodra duidelijk wordt wanneer een en ander gaat gebeuren, laten we het u weten.

Evaluatie brug RWS en gemeente

Op verzoek van RWS heeft de Dorpsraad een evaluatie gemaakt naar zowel Rijkswaterstaat als de gemeente. Hieronder ziet u een verslag:

We hebben verschillende mensen gevraagd om terug te kijken naar de gebeurtenissen rondom de renovatie van de brug in Itteren. Daar werd men niet vrolijk van. Ik wil een uittreksel geven van de “bloemlezingen” van diverse bewoners en Dorpsraadleden.

Je begint jouw mail met: “In de voorbereidingsfase bent u gevraagd om eisen en wensen kenbaar te maken.” Er is inderdaad contact geweest waarbij wij als Dorpsraad Itteren voorgesteld hebben dat RWS (eventueel samen met de gemeente Maastricht) zelf een brief door Itteren en Borgharen lieten gaan om zelf de inwoners te informeren. Er is inderdaad een brief naar inwoners gegaan maar een (groot) gedeelte van Itteren werd vergeten. Na een melding van onze kant zijn ook deze mensen, enkele dagen voor de renovatie, geïnformeerd. Ook werd gevraagd om inhoudelijk in te gaan van wat er nu precies zou gaan gebeuren zodat mensen snappen waarom dit 4 weken (of langer) moet duren. Dit is (te) summier gebeurd.

Een aantal opmerkingen hebben betrekking op de genomen verkeersmaatregelen. Hiervoor is de wegbeheerder i.c. de gemeente verantwoordelijk. Ik zet de gemeente daarom in de cc.

Vraag 1. In hoeverre bent u tevreden over de communicatie voor en tijdens de werkzaamheden?

Helemaal niet. Er heeft nauwelijks communicatie plaatsgevonden. Er is ook geen vooroverleg geweest met betrekking tot te nemen maatregelen inzake verkeershinder e.d. Blijkbaar is er ook geen fatsoenlijke communicatie geweest met de gemeente als wegbeheerder gezien het verkeersbesluit dat de gemeente destijds heeft genomen (reden afsluiten brug: aanleg verkeersveilige fietsbrug!, gemeente hanteerde andere tijdspanne). Jammer dat zowel RWS als de gemeente geen gebruik maken van de kennis die er bij inwoners van Itteren is om samen te kijken welke maatregelen wel en niet zinvol zijn. Er is van tevoren niet met ons gecommuniceerd over eisen en wensen.

We zijn absoluut niet tevreden over de genomen verkeersmaatregelen. Snelheidsbeperking in Pasestraat tot 15 km/h is belachelijk. Dergelijke beperkingen worden vrijwel nergens toegepast en zeker niet in combinatie met een parkeerverbod. Voor personenauto’s is het onrealistisch om een dergelijke snelheid aan te houden en zeker niet als er vrije doorgang is. Later is een bord toegevoegd dat deze beperking alleen gold voor vrachtauto’s. Zou handig zijn geweest als er bij de snelheidsbeperking een onderbord was geplaatst met de tijden waarop de snelheidsbeperking van toepassing was). Smileys gaven andere snelheid aan dat de borden!

Het is ons niet duidelijk waarom snelheidsbeperking tot 30 km/h is doorgevoerd op de totale doorgaande route Op de Bos, Geneinde, Ruyterstraat. Daartoe was geen enkele aanleiding.

Komende uit de Spekstraat in Borgharen stond in de Bovenstraat geen aanduiding dat er een snelheidsbeperking was in de Bovenstraat. Vergeten?

Bebording voor fietsers was onlogisch. Fietsers richting Bunde werden bij de brug richting Borgharen gestuurd!

Het fietspad tussen brug Itteren en brug Bunde werd door automobilisten gebruikt met allerlei gevaarlijke toestanden tot gevolg. Dat had men kunnen voorzien! Dat fietspad werd gebruikt toen de Ironman was op zondag 4 augustus. Mensen werden toen door verkeersregelaars ten onrechte via de Noorderbrug naar Itteren gestuurd. Er werd gezegd: ” U kunt niet in Itteren komen, de brug van Itteren is dicht en hier kunt u niet door”. De toegankelijkheid was toen dus écht een ramp.

Het opruimen van (een deel van) de bebording om 00:20 uur ’s nachts ging gepaard met een hoop kabaal, inclusief zwaailicht hetgeen mensen uit hun slaap gehouden heeft. Waarom moet dit ‘s nachts gebeuren?

Verkeersregelaars voor de Pasestraat stonden op soms vreemde plaatsen: aan de ene kant (terecht) bij de kapel en aan de andere kant bij de zaal (op Geneinde) maar ook bij de bushalte op de Pasestraat waardoor alsnog verkeersopstoppingen kwamen.

De stoplichten bij de sluis in Borgharen waren (door omstandigheden) te vroeg weg, waardoor de verkeersregelaars alleen op bepaalde uren het verkeer konden regelen.

Bussen reden niet op tijd. Omdat men kon doorrijden tot Bunde hadden de chauffeurs onder aan de brug een grote tijdsbuffer. Er was dus geen enkele reden om niet op tijd te rijden.

Na afloop werkzaamheden zijn niet alle aanwijzingen voor het verkeer opgeruimd. Eind week 35 waren b.v. de borden einde 30 km zone in de Keizerstraat, Brigidastraat en Putsteeg nog altijd afgeplakt.

 

Vraag 2. Is er voldoende aandacht geweest voor uw specifieke belangen/eisen en wensen?

Het is jammer dat de inwoners van Itteren het gevoel hebben hier alleen lijdend (waren we maar leidend) voorwerp te zijn maar schijnbaar niet serieus genomen te worden terwijl wij er wel alle dagen mee geconfronteerd worden. In Itteren hebben wij inwoners die, vanwege hun (voormalige) werk, de ins en outs weten van verkeersmaatregelen.

Op donderdag 25 juli werden we geïnformeerd over het feit dat de brug een week langer dicht bleef. Hierbij werd gevraagd om de inwoners goed te informeren waarom dan. Beloofd werd dat we de dag erna een nieuwsbericht zouden krijgen waarin we de mensen van Itteren goed konden informeren. Dat bericht moeten we nu nog steeds krijgen, helaas. Wel kwam op de website van RWS een bericht waar de vermelding stond dat de brug langer dicht bleef. Naar aanleiding van een klacht onzerzijds werd redelijk snel door ZN gereageerd dat we konden kijken op de website van RWS. Een week later kregen we ook van RWS (landelijk) te horen dat men mij had proberen te bellen (terwijl ik geen telefoonnummer had doorgegeven) waarbij men geen antwoord gegeven heeft over onze klacht. Communicatie via websites is geen transparante communicatie!

Ook van de gemeente Maastricht kregen we niets te horen en zij gaven op “Maastricht Bereikbaar” in eenzelfde bericht bij betreft dat de brug dicht bleef tot 5 augustus en bij de omschrijving aan dat de brug dicht bleef tot 9 augustus!

Dan is er nog de “soap” rondom het bericht van de Staatscourant van 15 augustus 2019 waarbij “ineens” stond dat de brug een doorrijhoogte en -breedte kreeg van 3,10 m. en 2,30 m. Het blijkt dat RWS niet weet hoe de gemeente hierbij komt. Gemeente haast zich om te zeggen dat dit een vergissing is maar niemand weet waar dit bericht vandaan komt. In een periode waarbij men sowieso weinig vertrouwen heeft in overheidsinstanties, is dit natuurlijk olie op het vuur. In de Staatscourant van 29 augustus onder de rubriek “Verkeersmaatregel Klipperweg”, waarbij het gaat over de herinrichting van de Fregatweg en de Hoekerweg, staat dat het besluit van 15 augustus ingetrokken wordt. In de overwegingen van dit besluit wordt nergens gerept over het besluit van 15 augustus! Vreemd toch? Het betreft dus een besluit, dat overigens weer met niemand behalve de politie is kortgesloten, dat er niks veranderd is ten opzichte van de oude situatie. Blijkbaar heb je daar dus tegenwoordig een besluit voor nodig.

 

  1. Kunt u nog verbeterpunten noemen en/of heeft u nog algemene op- of aanmerkingen?

Neem de omgeving eindelijk eens serieus, raadpleeg omgeving in verband met lokale kennis en kunde en ga eens tijdig en transparant communiceren, ook met andere partijen. Uit het verkeersbesluit van de gemeente van 15 augustus 2019 (grove blunder) blijkt dat er ook niet gecommuniceerd wordt tussen de verschillende overheden. Het minste dat je kunt verwachten is dat een gemeente als wegbeheerder overlegt met Rijkswaterstaat als beheerder van de brug.

Terwijl de inwoners klagen dat de platen weer aan het rammelen zijn, blijkt dat de bouten de eerstkomende tijd aangedraaid moeten worden omdat alles zich moet “zetten”, maar dit wordt niet gecommuniceerd. Doordat inwoners niet geïnformeerd worden, krijg je (onnodige) onrust.

Is er dan alleen maar kommer en kwel? Wat Dorpsraad Itteren betreft niet: complimenten voor de vrachtwagenchauffeurs die zich keurig aan de snelheid gehouden hebben. We zien echter nu weer dat Op de Bos soms weer als racebaan gebruikt wordt.

Vanuit Itteren hebben we geprobeerd om nog een positief stuk te plaatsen maar gezien allerlei commotie, vanwege het onvoldoende en onjuist informeren is dit later geplaatst om zodoende niet de aandacht op de brug te blijven houden. Wij willen graag meewerken om ervoor te zorgen dat we alle begrip krijgen van onze inwoners maar de overheidsinstellingen maken het ons niet gemakkelijk.

Al met al is het weer veel informatie waarvan we hopen dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Ervaringen vanuit het verleden, laten dit helaas niet altijd zien. Wij zullen ons, alhoewel het ons niet gemakkelijk wordt gemaakt, coöperatief blijven opstellen omdat we weten dat we elkaar gewoon nodig hebben. We horen het graag.

 

Zondag met een MaasVerkenner op stap

Via de website van het VVV kregen we onderstaande info:

Er is jarenlang gewerkt aan de Maas en dat levert best wat nieuwe natuur op. Een MaasVerkenner neemt je mee in het pas afgewerkte gebied en vertelt meer over de geschiedenis en natuurontwikkeling van het gebied. Praktisch Start: 14 uur op de parking van kasteelhoeve Hartelstein (Hartelstein 204, 6223 HV Maastricht) Deelname: 2 euro per persoon, 5 euro per gezin. Inschrijven is niet nodig! Bij slecht weer kan het modderig zijn. Wandelschoenen of laarzen zijn dan aangeraden. Je past je kledij ook best aan aan het weer van de dag.

Meer informatie over dit evenement vind je hier

Stand van zaken brug

Van 8 juli tot 9 augustus j.l. is de brug afgesloten geweest in verband met de renovatie van de staalplatenconstructie. “Hierdoor is de geluidshinder aanzienlijk afgenomen”, zegt Karin Roumen, onze contactpersoon bij Rijkswaterstaat. “Als constructief beheerder moeten we rekening houden met een behoorlijke zware verkeersbelasting.  Door nu de staalplatenconstructie op een robuuste wijze te renoveren kan de oude brug, gedurende de bouw van de nieuwe brug, door bijna al het verkeer gebruikt worden.” Karin gaf ook aan dat het kan kloppen dat de platen weer iets rammelen. Dit komt omdat de bouten de eerstkomende tijd aangedraaid moeten worden omdat de totale constructie zich moet “zetten”.

Wij als Dorpsraad waren echter ook nieuwsgierig wat de stand van zaken van die nieuwe brug is. De omgevingsmanager van de planstudie van de vervanging van de brug is Eric Eussen. Hij geeft aan dat er tot nu toe in goede samenwerking informatie uitgewisseld is met Han Hamakers en Sander Bastings. Op dit moment is de stand van zaken is dat men nog bezig is met het Beeldkwaliteitsplan. Het is de bedoeling dat dit eind van het jaar klaar is. Dan is er een voorlopig plan waar alle stakeholders hun zegje over gedaan hebben. Hierbij moet men over allerlei dingen nagedacht hebben waaronder bijvoorbeeld het omleiden van leidingen (bijvoorbeeld gas), het verplaatsen van de beek, het eventueel aankopen van grond, rekening houden met richtlijnen vaarwegen, mag de huidige monumentale brug weg en nog veel meer. Wij worden weer geïnformeerd als dat beeldkwaliteitsplan aan het eind van het jaar definitief is. Als deze fase voorbij is gaat Rijkswaterstaat over naar de uitvoeringsfase. Hierbij wordt dan gekeken hoe de brug precies gebouwd moet worden en waar men van tevoren rekening mee kan houden. Rijkswaterstaat geeft aan dat ze momenteel goed op schema liggen en de nieuwe brug er inderdaad in 2024 ligt.

Dan is er nog Het gegeven van het bericht in de Staatscourant. Vanmiddag kregen we onderstaand bericht van de projectleider stedelijke ontwikkeling van de gemeente drs. Esther de Boeye:

Hoi heren
Afgelopen donderdag is het verkeersveilig brug itteren gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de fout herstelt.
Gr Esther de boeye

Daarop heeft Han Hamakers meteen gereageerd met onderstaande mail:

Hoi Esther,
Ik had de aankondiging al gezien omdat ik een abonnement heb op mededelingen van de overheid. Ik ben weer van verbazing van mijn stoel gevallen. Wat een slecht besluit!
Op de eerste plaats de titel. Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een geslotenverklaring op basis van een hoogtebeperking – Klipperweg.!
Bedoeld zal zijn een hoogtebeperking van de brug. Die was er al. In de overwegingen gaat het verder alleen maar over het in  stand houden van bestaande situaties. Daar heb je geen besluit voor nodig. In het dictum wordt plotseling gesproken over het intrekken van het besluit van 15 augustus. Dat besluit had overigens ook te maken met de breedte van de rijweg. Aangenomen moet worden dat het onderhavige besluit bedoeld is als rectificatie van het besluit van 15 augustus. Het was handiger geweest als men dit besluit gewoon had ingetrokken. Er verandert immers niks ten opzichte van de situatie voor reparatie brug of is er iets anders aan de hand? Het besluit van 15 augustus roept in ieder geval de nodige vragen op en leidt tot onrust onder de bevolking.
Verder is het besluit weer met niemand, behalve de politie gecommuniceerd. Je zou op zijn minst verwachten dat e.e.a wordt kortgesloten met minimaal belangrijke gebruikers zoals Arriva en Sibelco en uiteraard Rijkswaterstaat, de beheerder van de brug.
Uit de overwegingen blijkt verder dat er sprake is van het slechtere knip- en plak werk. Er wordt bij de overwegingen verwezen naar de herinrichting van de kruising Fregatweg/Hoekerweg. Nog afgezien van het feit dat deze herinrichting geen enkele relatie heeft met Klipperweg of brug, heeft deze reconstructie al lang plaatsgevonden en is de betreffende rotonde al maanden in gebruik.
Ik hoop dat gemeente bij een volgend besluit wat grondiger te werk gaat. Het besluit van 15 augustus was al de 2e grote misser op het gebied van een verkeersbesluit inzake de brug en ook dit besluit verdient niet de schoonheidsprijs.
Met vriendelijke groet,
Han Hamakers

Ontdek je stem

Via het mannenkoor van Borgharen kun je gaan ontdekken hoe jouw stem is. Daarvoor organiseren ze een “clinic” waar deskundige mensen jou kunnen begeleiden hoe jij je stem het beste kunt gebruiken, wat bij jou past en wie weet, krijg je zoveel plezier in het zingen dat je bij het Mannenkoor Borgharen blijft. Wil je meer weten……:

Dit jaar zal een clinic  “Ontdek Je Stem” worden georganiseerd door Mannenkoor Borgharen Maastricht. Deze clinic zal worden ingeleid door de bekende bariton Sef Thissen en  worden verzorgd door Nic Hermans (dirigent van verschillende Limburgse koren).
De clinic zal bestaan uit 8 sessies van een uur en start op dinsdag 8 oktober 2019om 18.30 uur. De laatste sessie is op dinsdag 28 november. Deelnemers aan de clinic zijn vrij om eventueel aansluitend van 20.00 – 22.15 uur de reguliere repetitie van MKBM bij te wonen. Plaats van handeling is de repetitiezaal van mannenkoor Borgharen Maastricht in gemeenschapshuis de Haarderhof, Schoolstraat 8 te Borgharen Maastricht.

Deelname staat open voor mannen met en zonder zangervaring tot 75 jaar. Uiteraard zijn ervaren zangers ook welkom! Aan de clinic zijn geen kosten verbonden behoudens het studieboek met oefen CD “Ontdek je Stem”. De kosten hiervan bedragen € 21,-.
In de clinic maak je op een laagdrempelige wijze kennis met je zangstem en zul je merken dat zingen ook voor jou weggelegd is en zelfs plezier en voldoening geeft.

Uiteraard hopen wij dat je na deze clinic zoveel plezier gekregen hebt in het zingen dat je besluit om lid te worden van Mannenkoor Borgharen Maastricht.

Voor meer info en opgave: Stuur een mail voor aanmelding aan ons secretariaat
secretaris@mannenkoor-borgharen.comof bel met onze voorzitter Jules Nabben tel. 0646046391.

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 september 2019.

Voor informatie over MKBM zie http//: www.mannenkoor-borgharen.com.

ontdek je stem 2019 Borgharen def.

Info basisschool Maasköpkes

Van de basisschool van Borgharen kregen we onderstaande info:

Na een warme zomervakantie mogen wij al weer twee weken zo’n 95 leerlingen verwelkomen op Basisschool de Maasköpkes.

Historie
Borgharen heeft sinds 1900 een school, die verschillende namen heeft gekend. Start schooljaar 2002-2003 werd de naam “de Maasköpkes” bedacht.Deze naam heeft een bijzondere betekenis.
De Maas geeft aan waar de school gelegen is. Köpkes doet denken aan kinderköpkes. Granieten stenen, die allemaal verschillend van vorm zijn, maar wel samen een weg vormen. Ze zijn allemaal onmisbaar, want als er een ontbreekt heb je een gat in de weg. Wij vinden alle kinderen, hoe verschillend dan ook, belangrijk en accepteren hun verschillen. Samen vormen zij onze school en gaan ze op weg naar volwassenheid. Ze leggen bij ons de weg af van kleuter naar puber en we hopen dat het een weg is zonder hindernissen.

Logo
Het logo van de school stelt drie spelende kinderen voor. Wij willen daarmee aangeven dat we het belangrijk vinden dat onze kinderen spelend door het leven gaan en vooral veel plezier op school beleven. In het logo zijn de golven van de Maas opgenomen. Onder de naam en het logo staat onze missie ‘Samen leren, groter groeien’. Hier staat heel kort geschreven wat wij belangrijk vinden en waar wij voor staan.Wij doen de dingen samen. We leren samen. We leren op veel gebieden. We worden al lerend groter en groeien als persoonlijkheid. In onze visie kun je alleen leren als je dat samen met anderen doet.

Onderwijs
In de ochtend staan de basisvakken rekenen, taal-spelling en lezen centraal. De leerlingen ontvangen waar nodig gezamenlijk instructie met medeleerlingen binnen hun eigen jaargroep. Het werken in een vaste groep werkt efficiënt omdat leerlingen van en met elkaar leren en dit een positief effect heeft op de sociale vorming van leerlingen. De leerkracht legt uit, doet voor en oefent samen met de kinderen. Hierna gaan ze zelfstandig aan de slag met de leerstof. In de middag staat het thematisch werken centraal. Waarbij gewerkt wordt vanuit betekenisvolle thema’s en projecten. Verschillende vakgebieden zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis of bijvoorbeeld muziek, hebben een relatie met het aangeboden thema. Leerlingen leren ontdekkend en leren door te doen. Het curriculum is procesgericht op vaardigheids- en persoonlijke doelen, waarbij kinderen steeds meer zelfstandig leren reflecteren.

Voor meer informatie over onze mooie school, waar we heel trots op zijn, kunt u een afspraak maken via:
Mail: m.vreuls@mosalira.nl, Telefoon: 043-3632281

Meer informatie over waar we mee bezig zijn check de websites en natuurlijk onze facebookpagina.

Voor meer informatie https://maaskopkes.schoudercom.nl/

 

Team basisschool de Maasköpkes

Onze Maasleupers “Lopen met je dokter”

Dit is wel heel leuk: Onze Itterse wandelclub de Maasleupers lopen mee met “Loop met je dokter”. Deze organisatie organiseert vnuit de hartstichting, ieder jaar het wandeltocht waarbij doktoren meelopen. Dit jaar beginnen ze bij Kasteel Borgharen. Daar gvinden ook allerlei activiteiten plaats. De organisatie schrijft:

We gaan op 28 september starten bij een prachtige locatie; de kasteelhoeve van Kasteel Borgharen te Maastricht. Waar de inschrijving begint om 12.00 uur en we van een optreden van Sambaband Amistura kunnen genieten. Jack Vinders zingt en presenteert waarna de wandelingen voeren naar Itteren waar we de lunch zullen gebruiken. Bij terugkeer in Borgharen kunnen we onder het genot van een drankje luisteren en kijken naar optredens van Frans Theunisz en Angelina!

Als u meer wilt weten klik hier

Afscheidsreceptie pastoor Backus

Op 28 mei van dit jaar was “onze” pastoor Backus 25 jaar priester. Naast pastoor in de parochies van Borgharen en Itteren was hij administrator van de parochies Antonius van Padus te Nazareth en Johannes de Doper te Limmel. Meneer pastoor is onderhand 82 jaar (in november 83) en heeft vanwege leeftijdsredenen de bisschop verzocht om van de pastorale taken ontheven te worden. Meneer pastoor wil aandacht aan dit afscheid geven door de parochianen de gelegenheid te geven om persoonlijk afscheid van hem te nemen. Daarvoor is op 22 september 2019 om 10:30 uur een plechtige H. Mis in de Sint Corneliuskerk in Borgharen met een Mestreechs gelegenheidskoer. Daarna zal er in de Haarderhof in Borgharen een receptie zijn van 12:00 tot 15:00 uur. Namens meneer pastoor en het kerkbestuur bent u van harte uitgenodigd.