Onderzoek schone rivieren

We kregen een mailtje van Tina Dolmans, zus van Peter Dolmans van Op de Hoogmaas, dat zij zich als onderzoeker, bezig gaat houden aan de milieuverontreiniging bij de rivieren. Zij is in Itteren geboren en getogen en gaat langs de Maas bij Itteren het afval inventariseren. Als dat terug te leiden is naar een “vervuiler” dan kunnen zij die “vervuiler” benaderen. Uiteraard wil zij dan wel weten wanneer (9 en 23 maart) onze mensen het afval op gaan ruimen. Zij schrijft in de mail:

Ik ben gestart als afvalonderzoeker voor het project schone rivieren, dat weer deel uitmaakt van een groter onderzoek van de Plastc Soep Foundation, IVN en Stichting de Noordzee. Ik ga op een vaste strook van 100m langs de Maas in Itteren, mijn geboortedorp, het aangespoelde, aangewaaide afval on categorieën onderbrengen en tellen. Zo zijn er langs de limburgse Maas ongeveer 35 meetpunten. De universiteit Leiden gaat al onze gegevens verwerken en het afval onderzoeken om de bron van de vervuilers te achterhalen. vorig jaar is er met 3 meetpunten gestart en het resultaat is al dat Chemelot nu aan de tand gevoeld wordt over een hoge concentratie van granulaat (vissen zien dit voor eitjes aan en eten het op).
Het onderzoek gaat 2x per jaar plaatsvinden tussen half februari en half maart en half september en half oktober.
ik hoorde van mijn broer Peter Dolmans (op de Hoogmaas) dat in Itteren een zeer actieve opruimploeg . Om dus mijn detective werk uit te kunnen voeren zou ik willen weten wanneer jullie van plan zijn de opruimactie te voeren. ik kan dan op ” mijn 100m Maas” van tevoren mijn afval verzamelen en onderzoeken.
Mochten jullie meer informatie willen, dan hoor ik dat graag.
Zoals het er nu uit, ga ik dat 5 jaar doen en ga ik mijn geboortedorp en Mooder Maas weer regelmatig zien. Ik hoop gauw wat van jullie te horen.
Met vriendelijke groet,

Tina Dolmans

Oh ja, Tina: als je nog meer informatie voor ons hebt, horen we het graag!

Brandende auto in Borgharen.

Via de wijkagent krijgen we de vraag of wij iets weten of iets gezien of gehoord hebben rondom een uitgebrande auto in Borgharen. Onze wijkagent Hub Smeets, schrijft het volgende:

De politie onderzoekt een brandstichting op een auto op de Trichtervoogdenstraat in Borgharen. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en is dit belangrijke informatie voor het lopende onderzoek.
De brandstichting op deze auto is gepleegd op donderdag 17 januari 2019 omstreeks 07:30 uur. De auto bleek in België gestolen te zijn en elders in Limburg betrokken geweest te zijn bij een strafbaar feit.
Heeft u of één van uw huisgenoten:
Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen en/of voldoen aan het signalement?
Een onbekend voertuig (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
Informatie/gegevens van andere getuigen die iets hebben gezien/gehoord?
Camerabeelden, foto’s en/of andere informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?
Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict, neemt u dan direct contact op met de politie. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer)

Bewaren cultuur historische elementen Itteren

Als je zo door Itteren wandelt kom je schitterende gebouwen tegen in een mooie omgeving. Je ziet hier en daar kruisjes staan, de kenners weten waar de gevangenis is, loopt over “’t geitediekske” of je bent verbaasd hoe mooi gebouwen opgeknapt zijn. De gemeente Maastricht was dat ook opgevallen en die willen dat deze mooie cultuurhistorische elementen voor het nageslacht behouden blijven. Daarop hebben hebben ze een Facet-bestemmingsplan Cultuurhistorie gemaakt. Daarin schrijven ze:

In het facet-bestemmingsplan Cultuurhistorie worden objecten aangewezen, waarvan vermoed wordt dat ze belangrijke bouwhistorische waarden bezitten die beschermd behoren te worden.

Daarbij bestaan de volgende categorieën:

 • Dominant bouwwerk: panden, waarvan de gehele buitenkant alsmede het interieur wordt beschermd;
 • Kenmerkend bouwwerk: panden, waarvan alleen de vanaf de straat zichtbare buitenzijde wordt beschermd (het interieur en de niet vanaf de straat zichtbare delen niet);
 • Waardevol cultuurhistorisch element: standbeelden, kruisbeelden, hekwerken;
 • Waardevol groenelement: historische hagenstructuren, bomengroepen.

Deze vier categorieën worden samen aangeduid als gemeentelijke monumenten. Het gevolg van deze aanwijzing is dat vergunningsvrije bouw- en aanlegactiviteiten soms niet meer mogelijk zijn en dat een vergunning noodzakelijk is.

Een voorbeeld: normaal gesproken is het realiseren van dakramen aan de achterzijde van een pand vergunningsvrij. Bij een pand dat als kenmerkend bouwwerk is aangemerkt blijft dit zo, omdat de achterzijde niet onder de bescherming valt. Bij een dominant bouwwerk daarentegen is het aanbrengen van dakramen aan de achterzijde vergunningsplichtig.

Verder is in het geval van sloop een sloopvergunning noodzakelijk, terwijl voorheen een sloopmelding voldoende was.

Cultuurhistorische attentiegebieden

In Itteren zijn verder twee cultuurhistorische attentiegebieden aangewezen: de dorpskern rondom de kerk (Pasestraat, Ruyterstraat,  Brigidastraat) en de oude bebouwing aan de Maas (Aan de Maas en Pasestraat). Cultuurhistorische attentiegebieden zijn gebieden die een samenhangende cultuurhistorische waarde bezitten en een gaaf stedenbouwkundig ensemble vormen. Binnen cultuurhistorische attentiegebieden ligt de nadruk niet op de architectuur, maar op stedenbouwkundige aspecten (dakvorm, dakrichting, bouwhoogte, rooilijnen). Hier geldt daarom alleen een sloopvergunningsverplichting, maar geen vergunningsplicht voor bouwen en aanleggen.

Archeologie

Het bestemmingsplan bevat weliswaar ook een artikel m.b.t. archeologie, maar dat artikel heeft geen betrekking op Itteren. Voor het Lanakerveld ontbrak tot op heden planologische bescherming van archeologische waarden; in dit bestemmingsplan willen we dat repareren. De archeologische bescherming van Itteren was al eerder geregeld, in het bestemmingsplan Itteren-Borgharen.

Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan

Hierboven is al aangegeven dat van de aangewezen objecten wordt vermoed, dat ze bouwhistorische waarden bezitten die het verdienen beschermd te worden. De bouwhistorische waarde van ieder afzonderlijk object is in de bijlage bij het bestemmingsplan (‘Cultuurhistorische rapportage’) beschreven.

Het is van belang dat iedere eigenaar/bewoner van een dergelijk object de beschrijving van het eigen object goed leest. Indien de beschrijving onjuistheden bevat is het zeer aan te bevelen deze onjuistheden te melden aan de gemeenteraad door middel van het indienen van een zienswijze tegen het bestemmingsplan. Op deze wijze kan de gemeente ervoor zorgen dat deze onjuistheden worden aangepast of dat de aanwijzing als beschermd object zelfs wordt ingetrokken.

Dit leverde nogal wat vragen op die betrokkenen gesteld hebben aan de Gemeente. Betrokken bewoners hebben hierbij ook de hulp van de Dorpsraad gevraagd en derhalve zal er een avond georganiseerd worden waarbij de gemeente uit kan leggen wat de bedoelingen en de consequenties zijn. De betrokkenen zullen door de gemeente uitgenodigd worden. Na deze avond zullen wij u verder informeren.

Schone Maas opruimactie 9 en 23 maart

Via Angela Moberts werden we op de hoogte gesteld van de dagen waarop onze vrijwilligers puin ruimen langs de Maas. Angela schrijft:

Alhoewel er op hoger niveau steeds meer beslissingen vallen om de hoeveelheid plastic afval te verminderen in onze samenleving, blijft het voorlopig noodzakelijk, om afval langs de Maas te verwijderen in het voorjaar. Plastic zakjes en flesjes zijn dermate licht van gewicht, dat ze met ieder zuchtje wind, zo in het water terecht komen.

En hier rond Itteren en Borgharen zijn we omgeven door veel water: de Maas, het kanaal , de Kanjel en de vijver. En veel afvalbakken in zowel Maastricht als hier in Itteren staan langs het water. Vaak puilen de bakken uit en ligt alle rommel ernaast of er staan wel bakken , maar wordt het afval gewoon op de grond gegooid.

De plastic zakken mogen gelukkig niet meer verkocht worden tenzij u ervoor betaald. Dan is zelf een tas meenemen toch handiger. Statiegeld op plastic flesjes, heeft nog een lange weg te gaan. Evenals het plastic te vervangen door bv. mais, dat afbreekbaar is in de natuur. Mais wordt inmiddels ook al gebruikt om schuursponsjes van te maken en drinkflessen voor op de fiets.

De data voor SchoneMaas zijn voor volgend jaar op zaterdag 9 en 23 maart. Locatie ga ik van tevoren bekijken. De vaste helpers krijgen een mail en het wordt natuurlijk ook kenbaar gemaakt op deze website.

Er wordt geruimd van 10.00 uur tot 12.00 uur en daarna gaan we voor een eenvoudige lunch naar de Brigidahoeve.

Aanmelden bij: amoberts@kpnmail.nl of een briefje in de brievenbus op Sterkenbergweg 5.

Vogeltelling

Via Angela Moberts kregen we te horen dat er in het weekend van 26 januari weer een vogeltelling is. Dit gaat via de vogelbescherming die zicht willen houden op de vogelpopulatie.

Zet de voedertafel klaar, hang de vetbol op en omcirkel de datum in je agenda! Want op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 januari aanstaande houdt Vogelbescherming Nederland weer de Nationale Tuinvogeltelling. Iedereen kan meedoen aan het grootste burgeronderzoek van Nederland. Benieuwd hoe? Kijk voor meer informatie op www.tuinvogeltelling.nl

Tsjilpende huismussen in de heg, een bungelende koolmees aan de vetbol en de grote bonte specht die van de vogelpindakaas komt snoepen. Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling heb je een half uurtje de tijd om helemaal op te gaan in de tuinvogels. Kopje koffie erbij en kijken maar. Door de resultaten door te geven help je bovendien Vogelbescherming Nederland met belangrijke informatie over de vogels in je tuin.

De liefde van vogels gaat door de maag, dus wie goed voert krijgt veel bezoek van vogels. Maar er is zoveel meer te doen! Wie zich nu al inschrijft via www.tuinvogeltelling.nlontvangt de gratis special Vogels Voeren. Hierin lees je alle tips en tricks om de vogels naar jouw tuin te lokken!

Meedoen met de Tuinvogeltelling is leuk, je leert de vogels in je tuin wat beter kennen en eigenlijk is het tellen heel eenvoudig. Vogelbescherming doet er alles aan om je te helpen de vogels te herkennen. Op de site staat een top 25 van de meest voorkomende tuinvogels, met herkenningstips en geluid. Met de gratis app Tuinvogels is het herkennen van vogels helemaal appeltje eitje. Vul de kleur en de grootte in en Vogelbescherming vertelt je welke vogel je ziet.

Dit jaar wordt de Tuinvogeltelling voor de 16ekeer georganiseerd. Voorgaande edities hebben inmiddels een schat aan waardevolle informatie opgeleverd. Zo is de achteruitgang van de huismus terug te zien in de resultaten, net als de opkomst van de halsbandparkiet. Nog een interessant feitje: in de telling is duidelijk te zien dat de vogels te vinden zijn in de tuinen waar goed gevoerd wordt.

De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland vindt dit keer plaats op 26 en 27 januari 2018. Meedoen is simpel: 30 minuten lang noteer je de vogels in de tuin en de resultaten meldt je op www.tuinvogeltelling.nl of via de gratis app tuinvogels te downloaden via www.tuinvogeltelling.nl De top 3 bestond vorig jaar uit huismus, koolmees en pimpelmees.

Met de “kemissiebus” naar de Makado

Via onze contacten met “Zorg aan de Maas” van de huisarts, hebben we vernomen dat u en ik lekker kunnen gaan winkelen in de Makado in Beek. Gewoon gezellig met andere mensen het busje pakken en daar lekker gaan “shoppen”. De aanmeldingen lopen via Teun Hamer (uit Itteren). Zorg aan de Maas schrijft:

 

Op woensdag 23 januari zijn er nog enkele plekken vrij in de Kemissiebus van “Zorg aan de Maas”. De bestemming wordt op verzoek van de eerste twee inschrijvingen de Makado in Beek.

Vertrek in Borgharen om 10.00 uur vanaf het schoolplein en in Itteren rond 10.15 uur vanaf het Brook. Terug ergens rond 13.30 uur.

De kosten zijn €2.50 pp voor het vervoer.

Opgeven bij Teun Hamer, 043-8502705

 

De Kemissiebus rijdt iedere 4woensdag van de maand. Er kunnen maximaal 8 personen mee. Wat betreft plaats geldt gewoon wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Rolstoelen kunnen ingeklapt meegenomen worden. Als er iemand mee wil die in de rolstoel moet blijven zitten, gaat dat ten koste van 2 zitplaatsen. Er kan 1 dergelijke passagier mee.

 

Genieten van vuurwerk

Vuurwerk is mooi als het geen overlast veroorzaakt. Het afsteken van vuurwerk is op 31 december, van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur toegestaan. Dit is een landelijke regeling en dus niet per gemeente geregeld.

Zie je iemand voor of na die tijd vuurwerk afsteken? Dan kun je 0900-8844 bellen en aan de politie doorgeven wat je ziet. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Locatie;
 • Wat gebeurt er?​
 • Wie is/zijn het?

Alleen bij ernstige vernielingen en dus niet bij overlast: probeer zonder gevaar voor jezelf een foto/film te maken (bijvoorbeeld met je mobiele telefoon) van diegene die vuurwerk afsteekt en geef dit door aan de politie. Zo heeft de politie meer bewijs tegenover de verdachte(n). Liever anoniem een melding maken? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000, als je ziet dat er ernstige vernielingen gepleegd worden.

Geen Flippers bij Kerstmis

Tijdens de Heilige Mis met Kerstmis zullen de Flippers NIET in de kerk van Itteren spelen. Door een fout heeft onderstaande stukje niet in de Dorpsberichten gestaan waarvoor onze excuses.

Het jaar is weer bijna voorbij en we bereiden ons weer voor op de mooie dagen van kerst en het nieuwe jaar.

Mogen we hopen dat het nieuwe jaar alleen maar goeds en geluk zal brengen.

Een ding willen we natuurlijk wel even rechtzetten. In de Maasklok van december staat dat De Flippers de nachtmis muzikaal zullen opluisteren. Dit zal wegens ziekte en afwezigheid van muzikanten niet zo zijn.

De Flippers zullen dat een komend jaar graag doen, wanneer het op tijd gevraagd wordt en er een goede voorbereiding kan zijn en niet zoals nu via een omweg cq. miscommunicatie van kerkelijke zijde.

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen en een heel gelukkig 2019

 

Herdenkingsbijeenkomst hoogwater Kerst 1993

Buurtnetwerk Borgharen heeft 22 december een zeer goede en druk bezochte herdenkingsbijeenkomst hoogwater 1993 georganiseerd. 25 jaar jaar geleden werden we vlak voor Kerst geconfronteerd met hoogwater. Een voor velen traumatische ervaring maar desondanks is het goed daar toch nog even bij stil te staan. Gelukkig zijn we door de aanleg van kades in 1995 en door de werkzaamheden van Consortium Grensmaas voorlopig gevrijwaard van overstromingen. In een presentatie van RWS werd duidelijk dat de kans op overstromingen van ons dorp een stuk kleiner geworden is. Tijdens de bijeenkomst werden niet alleen herinneringen opgehaald door de aanwezigen, waren er diverse krantenartikelen en films uit die periode beschikbaar maar werden ook interessante presentaties en toespraken gehouden o.a. door Kees van der Veeken, directeur Consortium Grensmaas, Gert-Jan Krabbendam, wethouder gemeente Maastricht, Patrick van der Broeck, Dijkgraaf Waterschap Limburg en Theo Bovens, onze gouverneur. Ook de schrijvende pers was aanwezig. L1 verzorgende tenslotte opnames die via L1 Limburg zullen worden uitgezonden.

Voorkom woninginbraak

Via Burgernet kregen we de volgende tip:

De woninginbraken daalden weer in Maastricht het  afgelopen jaar. Dat is een mooi resultaat en dat houden we graag zo. De  december maand is helaas een maand waarop veel inbrekers hun slag slaan, vooral  de kerstdagen zijn favoriet. Helpt u mee om te voorkomen dat u of uw buren het  slachtoffer worden van woninginbraak?

Neemt u dan de navolgende preventietips in acht:

 • Sluit altijd al uw deuren en ramen als u  weggaat, al is het maar voor even;
 • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt, laat  bijvoorbeeld meerdere lampen aan;
 • Doe nooit zomaar open voor onbekenden;
 • Zorg voor stevig hang- en sluitwerk of zorg voor  het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW);
 • Start een WhatsApp groep met de buren of word  lid van een bestaande groep;
 • Registreer je spullen via Stop Heling app;
 • Ziet u een verdachte situatie in uw buurt, bel  dan de politie via 112.

Zonder inbraak de  winter door, het beste cadeau dat je elkaar kunt geven!

Heeft  u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Maastricht via 14 043 of  email: post@maastricht.nl of met uw  wijkagent via 0900-8844.