Wat is dat bij het kanaal?

We hebben vragen gekregen wat men aan het doen was bij het kanaal. Wij hebben dit gevraagd aan Rijkswaterstaat. Het antwoord van RWS luidde:

Consortium Grensmaas maakt daar voor RWS een aantal FUP’s. (Fauna uittrede plaatsen) voor te water geraakt wild, dat kan daar makkelijker het kanaal verlaten. Bestaande stuk dijk is/wordt gemaaid over 3x 40 meter, voorzien van nieuwe stortsteen en laag beton.

Als bijvoorbeeld zwijnen met biggetjes in het kanaal springen kan het zijn dat de kleintjes niet meer aan de kant komen en dan verdrinken. Er komt allerlei wild door het kanaal zoeken wat er in Itteren allemaal voor moois en lekkers te zien is. Dan moeten we ook zorgen dat er geen doden bij vallen.

 

Maandag Dorpsraadvergadering

Maandag 12 november is er weer een Dorpsraadvergadering. Bent u nieuwsgierig waar we het over gaan hebben? Natuurlijk willen we weten wanneer de datum is wanneer RWS en de Gemeente een informatieavond houden over de brug. Daarnaast zijn er ook ideeën om de keuken van de Aw Sjaol om te vormen tot een soort huiskamer, ik bedoel een huiskeuken. Misschien kan daar ook wel een kookclub komen. De eerste ideeën zijn ontsprongen. Ook zijn er plannen om het Brook op te pimpen. U bent van harte welkom en we zorgen dat de koffie klaar staat.

Boom geplant voor Joop Verhulst

Joop Verhulst is 15 jaar lid van de Dorpsraad geweest waarvan het grootste gedeelte als voorzitter. Dit jaar heeft Joop aangegeven te stoppen met zijn activiteiten voor de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft hem gevraagd welk afscheidscadeau hij wou hebben en Joop heeft voor een boom gekozen. Hedenmorgen zijn zowel leden van de Dorpsraad als buren en verdere bekenden bij elkaar gekomen bij de vijver om daar een beuk te planten. Het bleek dat de grond redelijk hard was maar uiteindelijk is het toch gelukt. Op de foto ziet u Joop bij “zijn” boom staan.

Onduidelijkheden takkenroute

Afgelopen maandag was de takkenroute: een service van de gemeente waarbij de mensen takken kunnen aanbieden. Op onze agenda werd dit aangegeven met de vermelding:

De bundels mogen al op zondag 28 oktober aangeboden worden vanaf 19:00 uur (`s avonds). De bundels mogen maximaal 25 kg wegen, maximaal 1,50 meter lang zijn en maximaal 1,50 omtrek hebben.

Via de sociale media kregen we te horen dat men niet overal de takkenbossen hebben opgehaald. Daarop heeft de teamcoach van de inzameldienst het buurtplatform van Borgharen en de Dorpsraad van Itteren een mail gestuurd. Hij schrijft:

Hallo,
De takkenoute is bedoel om in beperkte mate snoeiafval wat op de juiste wijze wordt aangeboden mee te nemen. Wat we gisteren in Borgharen  op veel plaatsen hebben aangetroffen voldeed hier niet aan.
Bundels waren niet vastgebonden, voldeden niet aan de afmetingen, we hebben boomstammen aangetroffen en de aangeboden hoeveelheid per adres overschreed alle normen.
De takkenroute is niet bedoeld als dumproute voor alles wat uit de tuin komt.
We hebben al het correct ( en nog veel meer) snoeiafval meegenomen.
We zullen dan ook geen extra ronde gaan rijden.
Ik zal dit intern evalueren en kijken of we deze service voor Borgharen/Itteren nog op deze wijze gestand moeten doen.
Met vriendelijke groet,
René van Gastel
Rene Gastel, van | Teamcoach Inzameldienst
Reiniging, gemeente Maastricht
Dus we horen nog hiervan……

Maasroute

Nederland kent een 25 tal zogenaamde LF routes (= lange afstandsfietsroutes). Lange tijd zijn Itteren en Borgharen aangedaan door de LF 3 Maasroute maar als gevolg van de werkzaamheden aan de Grensmaas rondom Geulle, Itteren en Borgharen is de LF 3 route vanuit Maastricht richting noorden (en omgekeerd) verlegd richting Amby (Molenweg), Meerssen, Bunde en Brommelen en verder naar het noorden. De LF3 Maasroute liep van Arnhem naar Maastricht en was met zijn lengte van 250 km een van de langste routes.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Grensmaas in Itteren en Borgharen zo goed als afgerond. Geulle is al een tijdje klaar. Tijd om de fietsroute weer eens onder de loep te nemen.

Dorpsraad en Buurtraad hebben daartoe onlangs overleg gevoerd met de coördinator routepunten van de VVV Zuid-Limburg. De coördinator meldde dat de 25 LF routes worden omgeturnd tot 10 sterke (icoon)- themaroutes. De huidige LF3 route is daar een van en deze wordt omgeturnd tot Maasroute. De Maasroute zal binnen Maastricht niet de huidige route van de LF 3 volgen maar zal via Borgharen en Itteren geleid worden. Het nieuwe fietspad tussen “t Brook en Hartelstein zal deel uit gaan maken van deze Maasroute. De Maasroute is de eerste themaroute zodat Borgharen en Itteren ook nog een primeur hebben!

De bordjes met Maasroute zijn begin dit najaar al geplaatst. We hebben daar eerder al aandacht aan besteed. Voorlopig wordt nog niet via Hartelstein gereden maar zodra het fietspad richting Hartelstein en het fietspad aan de westzijde van het kanaal klaar is zal de route daar op aangepast worden. De verwachting is dat de definitieve route met ingang van het fietsseizoen 2019 gereed is.

De Maasroute wordt ook nog een officiële Eurovelo fietsroute (nummer 19 – www.eurovelo.com ).

De Maasroute wordt ook opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk. Vanaf centrum Maastricht gaat de Maasfietsroute de volgende knooppunten volgen:

1 – 2 – 79 – 8 – 14 – 15 – 16 – 17 en verder noordwaarts.

Kortom: goed nieuws voor de fietsliefhebbers.

Maar ook aan de wandelaars wordt gedacht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een loopknooppuntennetwerk. Bij dit netwerk worden ook de nieuwe natuurgebieden rond Borgharen en Itteren betrokken. Dit past dan weer naadloos in de recreatievisie die door Dorpsraad en Buurtraad op dit moment wordt ontwikkeld.

Voor meer info over de fietsroutes in Zuid-Limburg of elders kunnen de sites https://www.nederlandfietsland.nl/fietsroutes/fietsen-in-limburg/zuid-limburg of https://www.vvvzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/routes-in-zuid-limburg/detail/maasfietsroute-zuid-limburg/70944/ worden geraadpleegd.

Fietsbrug over de Geul

De fietsbrug over de Geul is geplaatst. Nu kan gestart worden met de aanleg van het fiets/wandelpad zodat we binnenkort vanuit Itteren via de Meebruggenweg naar Hartelstein kunnen lopen of het nieuwe natuurgebied ten noorden van Itteren kunnen gaan bezoeken. Er komt ook nog een zogenaamde romeinenbrug ter hoogte van de kop van de Geul zodat we daar weer de Geul kunnen oversteken. Deze nieuwe brug levert talloze nieuwe wandel en fietsmogelijkheden.

Meer informatie over Dijkwacht worden.

Een tijd geleden hebben we op onze website maar ook in de Dorpsberichten gevraagd of mensen zich willen opgeven om Dijkwacht te worden. Stel je voor dat de dijken gecontroleerd moeten worden en onze eigen inwoners, die Itteren het beste kennen, zien “vreemden” onze dijken controleren…. Dus onze vraag is: geef je op als dijkwacht. Zo heeft Pedro Penders zich ook opgegeven en hij schreef onderstaande naar ons:

Het WML heeft een oproep gedaan voor vrijwilligers in Zuid-Limburg  om bij hoogwaterstanden de rol van dijkwacht te vervullen. Ik ben dinsdag 9 oktober naar voorlichtingsavond geweest en bleek de enige te zijn vanuit Itteren. Ik heb mij die avond aangemeld. Op de website van WML, zie onderstaande link, staan de in en outs.

In het kort: bij een afvloed van rond 1750 m/s [meetpunt Sint Pieter)  worden de dijkwachten gevraagd in tweetallen de dijken te inspecteren op o.a. scheuren. Waar er precies opgelet moet worden en hoe dit door te geven wordt geleerd in een korte cursus van twee middagen. In november zijn meerdere cursusmomenten. Natuurlijk worden de dijken door de inspecteurs van WML ook regelmatig bezocht. Als dijkwacht krijg je kleding en laarzen in bruikleen en deels ten behoud. van WML (na afloop van de bijeenkomst was  er een pasrondje).

Het zou natuurlijk fijn zijn als meerdere dorpsgenoten zich willen aansluiten zodat we samen kunnen bijdragen aan onze veiligheid!

 

Pedro Penders.

Hoe word je dijkwacht?

Het waterschap zoekt regelmatig vrijwilligers. Dit zijn de voorwaarden die we aan een dijkwacht stellen:

 • Fysiek goede gesteldheid
 • Teamspeler
 • Affiniteit met water
 • Woont dichtbij de dijk
 • Jaarlijkse deelname aan de dijkavond
 • Trainingsmomenten tot dijkwacht volgt

Een dijkwacht mag ook wat van het waterschap verwachten, namelijk:

 • Een vergoeding per opkomst voor dijkinspectie
 • Een vergoeding per opkomst voor de nul inspectie
 • Een vergoeding voor twee trainingsmomenten inclusief jaarlijkse dijkbijeenkomst
 • Materialen voor het uitvoeren van de dijkinspectie
 • Een parka jas (in bruikleen)
 • Een regenbroek (ten behoud)
 • Identificatiebewijs (in bruikleen)
 • Laarzen (ten behoud)
 • Handboek dijkbewaking (ten behoud)
 • Jaarlijkse attentie

Geïnteresseerd om dijkwacht te worden?

Wil je een bijdrage leveren aan de waterveiligheid in Itteren?

Bel Bert Smeets, coördinator dijkwachten, op 088-8890422 of mail naar: dijkwacht@waterschaplimburg.

nog meer info nodig? Klik hier en lees verder.

Zet je (fiets)licht aan, ook in Itteren

Heeft u die spreuken op de fietspaden in Itteren gezien? Dit is een actie van de ANWB en “onze” Angela Moberts heeft met een sjabloon en spuitkrijt dit op de fietspaden gespoten. Zo hopen we dat er geen ongelukken gebeuren doordat mensen geen licht aan hebben. De ANWB geeft aan:

67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Een derde van de fietsers heeft wel werkende fietsverlichting, maar gebruikt het niet. Waarom mensen de lampjes niet aanzetten, kan simpele redenen hebben zoals: ze vergeten het. Of ze vinden het niet belangrijk genoeg voor een klein stukje.
ANWB wil het verkeer veiliger maken en fietsers er aan herinneren hun licht aan te zetten. Het idee: een sjabloon met de tekst: ‘zet je licht aan’, met een smiley erachter. Met uitwisbaar spuitkrijt kan het op het fietspad worden gezet op strategische en drukke punten, waar het ongeveer twee weken zichtbaar is en daarna verdwijnt.
Wat blijkt? In plaats van 4 op de 10 hebben 6 op de 10 mensen na het lezen van de tekst “Zet je licht aan” op straat hun lamp aan. De smiley geeft mensen het gevoel dat hun gedrag wordt beloond.’

Meldpunt Zorg en Welzijn, Samen onbeperkt

Heeft u vragen over Zorg en Welzijn? Via Stichting Samen Onbeperkt kregen we informatie voor mensen die ondersteuning willen hebben in de zorg. Dat kan dan gaan over bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget (PGB), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Mantelzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet of de toegankelijkheid van straten, gebouwen en nog veel meer.

In hun folder staat:

“Bij het Meldpunt werken wij met een team van vrijwilligers. Mensen met eigen ervaring en specifieke deskundigheid en met veel motivatie om u te helpen. Als u contact opneemt met het Meldpunt dan wordt uw vraag beantwoord. Mocht er meer deskundigheid nodig zijn dan wordt uw vraag voorgelegd aan een deskundige medewerker. Mogelijk wordt u dan doorverwezen of teruggebeld. Wij kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden en oplossingen  aanbieden of doorverwijzen. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij helpen u heel graag, maar u kunt aan onze informatie geen rechten ontlenen. U blijft zelf verantwoordelijk en alleen met uw nadrukkelijke toestemming treed een medewerker met informatie naar buiten.”

U kunt het Meldpunt het best bereiken door te bellen of te mailen:
T: 06-83824685
E: samenonbeperktmeldpunt@gmail.com

Bezoekadres kantoor:
Op woensdagen van 11.30 tot 14.30 uur en op donderdagen van 11.30 tot 14.30 uur kunt u naar het kantoor op de Zwanenstraat 2 6211 BN Maastricht.

Thuiszorgwinkel Vegro:
Op de oneven weken kunt u op donderdagen van 11.30 tot 14.30 uur naar de Vegro thuiszorgwinkel: Brusselsestraat 148 6211 PJ Maastricht.

Ze hebben ook nog een folder:  INZICHT 2018 NUMMER 1  waar meer informatie te vinden is.

Welke naam kiest u voor de wandelclub?

Sinds enige tijd is er een wandelclub in Itteren actief maar ze hebben nog geen passende naam! Daarom werd een prijsvraag uitgeschreven om een goede naam te bedenken. Via Facebook hebben verschillende personen een naam ingestuurd en de wandelclub heeft drie namen uitgezocht:

 • De Itterse wandelsjoon
 • Wandelclub Neretti, (Itteren, anders om)
 • De Maaslopers

De wandelclub gaat zelf niet bepalen wat de naam gaat worden maar dat mag u doen: stuur een mail naar info@itteren.nl of reageer hieronder.

Breng uw stem uit. 

De naam met de meeste stemmen wordt de naam van de wandelclub en de bedenker van de naam wordt bekroond met een lekkere fles wijn.

Wilt u ook meewandelen in onze mooie woonomgeving, zet dan de volgende dinsdagen in uw agenda en kom om 10:30 uur naar de kerk waar de wandelclub zich verzameld.

​dinsdag 30 oktober, ​
dinsdag 13 november,
​dinsdag 27 november,
​dinsdag 11 december en
donderdag 27 december i.v.m. Kerstmis.