Info milieuparken feestdagen

Via de gemeente hebben we te horen gekregen dat de openingstijden tijdens de feestdagen aangepast zijn:

Aangepaste openingstijden milieuparken rond de feestdagen:

Op donderdag 24 december sluiten de milieuparken om 16.00 uur (in plaats van 18.00 uur).
Op donderdag 31 december sluiten de milieuparken om 16.00 uur (in plaats van 18.00 uur).

Het Milieupark Beatrixhaven is sowieso gesloten op donderdagen, dus daar geldt geen aanpassing van de openingsuren.
Zaterdag 2 januari 2021 zijn de milieuparken weer open volgens de gewone openingstijden.

Meer info over de milieuparken: https://www.besteuitafval.nl/

Daarnaast gelden er aangepaste maatregelen op de milieuparken. Onze medewerkers van de milieuparken nemen de juiste maatregelen tegen de coronavirus. Wij vragen bezoekers van de milieuparken dan ook om een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand in acht te nemen. Daarbij moet rekening gehouden worden met langere wachttijden door (mogelijk) toegenomen drukte en aangepaste maatregelen zoals een beperking van het aantal auto’s op de kade.

 

Ster van (Itteren) Maastricht

Kent u een vrijwilliger in Itteren die u in het zonnetje wil zetten? Nomineer deze persoon dan als “Ster van Maastricht”. De gemeente Maastricht roept iedereen op om vrijwilligers te nomineren in de categorieën zorg, welzijn, groen, cultuur, sport, veiligheid en bedrijven.

Vanaf dinsdag 17 november is het weer mogelijk om vrijwilligers te nomineren voor de jaarlijkse Sterren van Maastricht prijzen. Kandidaten kunnen via www.sterrenvanmaastricht.nl worden aangemeld tot uiterlijk 31 december 2020. De winnaars worden begin 2021 bekend gemaakt en ontvangen een geldbedrag van €2000,- voor vrijwilligersactiviteiten.

Corona en vrijwilligerswerk

Ook tijdens deze verkiezing kunnen vrijwilligers worden aangemeld in zeven categorieën: zorg, welzijn, groen, cultuur, sport, veiligheid en bedrijven. Dit jaar wordt aan iedere categorie een extra component toegevoegd: hoe heeft de vrijwilliger zich specifiek tijdens corona ingezet om met creatieve of innovatieve ideeën toch activiteiten te organiseren voor een ander in de stad. Corona heeft namelijk ook invloed op vrijwilligerswerk, maar veel vrijwilligers zijn enorm creatief gebleken. Dat mag beloond worden.

Denk aan studenten die ouderen bellen voor een praatje tijdens de lockdown. Verenigingen die sportkampen qua opzet aanpassen zodat kinderen toch coronaproof kunnen genieten van een uitje. Of zusjes die vrijwillig koken voor andere eenzame stadsgenoten. De precieze omschrijvingen van de categorieën en het aanmeldformulier staan op de website van Sterren van Maastricht.

Bekendmaking begin 2021

Uit alle inzendingen kiezen de winnaars van dit jaar de winnaars per categorie voor 2021. Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID-19 zullen de winnaars feestelijk in het zonnetje worden gezet en kunnen zij zelf een vrijwilligersinitiatief of vrijwilligersvereniging aanwijzen waar zij het prijzengeld voor willen inzetten.

 

Een warme jas voor een ander

Ook dit jaar is de provinciale actie: Geef een jas en Verwarm een Hart.

24 gemeenten in Limburg sluiten zich aan bij de actie: Geef een Jas, verwarm een hart. De gemeenten gaan van 2 t/m 20 november 2020 jassen inzamelen voor inwoners die geen budget hebben om een winterjas te kopen. De actie is een initiatief van de stichting Samen voor Maastricht. Jassen, die een tweede leven verdienen, kunnen ingeleverd worden bij de inzamelpunten van de gemeente. L1 ondersteunt deze actie via http://l1.nl/geefeenjas.

In 2018 begon Samen voor Maastricht met de inzameling van warme winterjassen voor dak- en thuislozen, volwassenen en kinderen die in armoede leven. In 2 jaar tijd zijn 10.000 jassen ingezameld en uitgedeeld. Het succes van de actie geeft meteen de noodzaak weer. Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt nog steeds. Covid heeft grote groepen mensen die al aan de rand zaten nu verder in grote zorgen gebracht. Ook buiten Maastricht werd al ingezameld en daarmee lag de stap naar een provinciale actie voor de hand. Gouverneur Theo Bovens, doneerde eerder al zijn jas en riep de burgemeesters op om mee te doen. De gouverneur, en de ambassadeurs van Samen voor Maastricht, Huub Stapel en Vivian Lataster doen een oproep voor deze actie via een videoboodschap. De video wordt uitgezonden bij L1 op radio en tv. http://l1.nl/geefeenjas.

L1 besteedt 3x per  week aandacht aan de actie en maakt 26 november de eindstand bekend.

Oproep: Duik in je kast en verzamel schone en goede heren-, dames- en kinderjassen. Lever ze in bij het inzamelpunt in jouw gemeente. Op vrijdag 26 november wordt de eindstand bekendgemaakt bij L1. Kijk voor de inzamelpunten en meer info over de actie op:http://l1.nl/geefeenjas.

Aanpassingen papiercontainers

Bij het milieuperron heeft de gemeente de papiercontainers aangepast. Hieronder geeft Dirk Oud, senior medewerker afval van de gemeente Maastricht aan waarom dit gebeurd is:

U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben. Gemeente Maastricht heeft de inworpopening van de ondergrondse papiercontainers aangepast. Ik kan mij voorstellen dat de aanpassing bij u en uw buurtgenoten vragen oproepen. Ik leg u graag uit wat er aan de hand is en wat we met de aanpassing van de inworpopeningen van de ondergrondse papiercontainers willen bereiken.

Wat is er aan de hand?

Het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons is ernstig vervuild. Naast oudpapier en karton wordt in deze ondergrondse containers ook veel ander afval: plastics, nat gft/e, restafval en zelfs bouwafval (zoals laminaat) gegooid. Er is sprake van meer dan 15% vervuiling, terwijl dit slechts maximaal 2,5% mag zijn. De mate van vervuiling is zo groot dat het oudpapier en karton extra bewerkt moet worden. Daarmee is ons oudpapier en karton geen schone recyclebare en waardevolle grondstof meer, maar een verontreinigde nauwelijks te verwerken en dure afvalstroom. Dit is niet goed voor het milieu. Er is sprake van minder recycling en meer bewerkingen. Ook financieel gezien heeft deze ernstige verontreiniging consequenties.

Aanpassing inworpopening

We hebben lange tijd onze inwoners het goede gedrag willen laten aanmeten door veel en vaak te communiceren wat er in de ondergrondse papiercontainers mag en niet mag. Dit heeft echter te weinig resultaat opgeleverd. Daarom zijn we overgegaan tot een aanpassing van de inworpopening om te voorkomen dat ander (rest)afval, dan papier en karton in de ondergrondse container kan geraken.

Wat willen we bereiken?

We zouden graag zien dat de kwaliteit van het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons dezelfde kwaliteit heeft als het ingezamelde oudpapier en karton die we via de verenigingen huis-aan-huis én op de gemeentelijke milieuparken ophalen. Alleen met die kwaliteit, zonder vervuiling van plastics, nat gft/e, restafval en zelfs bouwafval, is er sprake van een schone recyclebare en waardevolle grondstof. Met de aanpassing van de inworpopeningen en een parallelle communicatie hierbij denken we dit realiseren, zodat ons papier niet meer extra bewerkt behoeft te worden. We realiseren ons dat de aangepaste inworpopening een kleine extra inspanning van de gebruiker vraagt. Maar het resultaat is wel dat de inhoud van de ondergrondse papiercontainer vrij van restafval blijft zodat ons oudpapier en karton in het vervolg weer goed gerecycled en tegen meeropbrengst vermarkt kan worden.

Resultaten tot nu toe

De kwaliteit van het ingezamelde oudpapier en karton op de milieuperrons neemt aanmerkelijk toe. Onze vrachten worden sinds deze week weer goedgekeurd. Door communicatie, handhandhaving en verwijzingen naar de ongewijzigde kosteloze alternatieve papierinzameling (maandelijkse huis-aan-huis inzameling én dagdagelijkse papierinzameling op de milieuparken) denken we bijplaatsingen, vervuiling en demotivatie te voorkomen. Het ontstaan van snijwonden is vanzelfsprekend niet onze bedoeling. We onderzoeken de nieuwe inworpopeningen op mogelijke scherpe randen, beschadigingen en bramen. Waar hiervan sprake van is, wordt dit nagegaan en aangepast. Belangrijk is wel dat de aangepaste inworpopeningen ook juist gebruikt worden. Bij het oudpapier en vooral karton zal meer gedoseerd en gescheurd en minder gepropt en aangeduwd moeten worden.Onze handhaving op en bij de milieuperrons is onveranderd gebleven. Wij blijven handhaven op bijplaatsingen en onjuist gebruik van de verschillende afvalfracties. Onze milieuperrons worden dagdagelijks (2-3x per dag) schoongemaakt. Hierin treedt eveneens geen verandering in. Aan de nieuwe grootte van de inworpopening van de ondergrondse papiercontainers wensen we geen aanpassing te doen. Deze zorgt er namelijk (met succes) voor dat het oudpapier vrij van verontreiniging blijft waardoor het papier ook daadwerkelijk gerecycled kan worden.

Via onze gemeentesite: https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/aanpassing-inwerpopening-papier-kartoncontainers en overige communicatiekanalen informeren wij inwoners over de aangepaste inworpopeningen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dirk Oud | Sr. medewerker afval
Stadsbeheer | Gemeente Maastricht
T +31 (0)6 29 20 33 15 | dirk.oud@maastricht.nl

Bomen weg voor Aw Sjaol

Een tijdje geleden heeft een van de twee bomen tijdens een storm het loodje gelegd. De gemeente is komen kijken naar de bomen en ze zijn aangetast door de kastanje bloedingsziekte. Rob van Woerdekom, teamcoach bomen, boomtechnisch adviseur van de gemeente heeft aangegeven dat de huidige bomen weggehaald worden en vervangen worden door een andere soort.

Cijfers van Itteren

Via www.allecijfers.nl en www.openinfo.nl hebben wij cijfers gekregen over Itteren. Hieronder volgen enkele wetenswaardigheden. Sinds 2014 is het aantal inwoners gezakt van 960 naar 905 op 1-1-2020. Er waren toen 455 huishoudens in 434 woningen. Dit zijn voornamelijk eengezinswoningen waarvan 83% koopwoningen zijn met een gemiddelde waarde van € 227,000,-. Van deze woningen zijn er 306 gebouwd tussen 1950 en 1980 en 5% is onbewoond.

Er wonen 470 (51%) mannen en 435 (49%) vrouwen in Itteren waarvan 90 tussen de 0 en 15 jaar, 95 tussen de 15 en 25, 160 tussen de 25 en 45 jaar, 310 tussen de 45 en 65 jaar en 245 zijn ouder dan 65%. Hierbij valt op dat Itteren in verhouding met Nederland meer oudere inwoners heeft: in Itteren 34% tussen de 45 en 65 t.o.v. 28 in Nederland en 27% boven de 65 t.o.v. 19% in Nederland. Het gemiddeld inkomen in Itteren is € 25.800,-

48,1% Van Itteren is gehuwd, 37% ongehuwd, 7,8% gescheiden en 7,1% verweduwd. Qua gezondheid voelen de mensen tussen de 18 en 65 jaar zich goed en 35% is langdurig ziek. Boven de 65 voelt 56% zich OK en 52% langdurig ziek. Het overgrote gedeelte 85% geeft aan dat men een “drinker” is, 53% heeft overgewicht, 44% is sporter, 19% roker en 17% is mantelzorger.

Toch wel leuk om de cijfers zo van jouw eigen dorp te zien!

Boeket bloemen voor een mantelzorger

Ieder jaar wordt er vanuit de gemeente bloemetjes bezorgd bij diverse mantelzorgers. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, laat het ons weten (liefst met het verhaal erachter) via info@itteren.nl of geef het zelf door aan de gemeente. We kregen namelijk onderstaande mail:

Ook dit jaar is er weer een bloemetjesactie voor onze mantelzorgers in Maastricht.  Buren, vrienden en kennissen kunnen een mantelzorger, die in Maastricht woont, in het zonnetje zetten. U kunt, als buur, vriend of kennis deze mantelzorger op de Dag van de Mantelzorg verrassen met een mooi bloemetje. Dat kan door het invullen van de bon onder aan de bladzijde. De ingevulde bon kunt u voor 1 november afgeven bij de balie van de gemeente Maastricht (Mosae Forum). U kunt de bon ook per post opsturen naar:

Gemeente Maastricht, t.a.v. mevrouw M. Voncken
Team Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing
Postbus 1992, 6201 BZ  MAASTRICHT

Aanmelden per e-mail of telefoon is ook mogelijk via informelezorg@maastricht.nl of (043) 3504264. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen over de actie.De door u voorgedragen mantelzorger ontvangt dan op 10 november, een bloemetje.

Zorgt iemand voor u? Denk aan de mantelzorgwaardering!
Mantelzorgers zetten zich intensief in voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering op zijn plaats.

Wat is het bedankje?
Inwoners van Maastricht kunnen een bedankje van € 200,- aanvragen voor één mantelzorger als deze langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week, onbetaald hulp biedt.

Hoe is dit aan te vragen?
Een mantelzorgwaardering voor 2020 kan tot 1 maart 2021 worden aangevraagd met een aanvraagformulier van de gemeente. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het GemeenteLoket of via www.gemeentemaastricht.nl als u zoekt op ‘mantelzorgwaardering’.

 

ACTIEBON bloemetjesactie 2020

Restauratie kapel

Nadat de kapel de afgelopen jaren met de regelmaat van de klok van eigenaar veranderd is, alsof het hier om een pakje boter gaat, is er eindelijk zicht op een mogelijk oplossing voor de hoognodige restauratie van dit religieus en cultureel erfgoed van ons dorp. Op 12-11-19 is een brief van Sander Bastings, ondertekend door de voorzitters van de Dorpsraad Itteren en het Buurtnetwerk Borgharen, verstuurd naar de gemeente Maastricht, de oorspronkelijke eigenaar van de kapel en verder naar het Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De intentie van de brief is dat de gemeente weer eigenaar wordt van de kapel en er stappen ondernomen worden voor de uiteindelijke restauratie. 191112 brf kapel Itteren

Na diverse overleggen en dankzij de voortvarende bemoeienis van Esther de Boeye van de gemeente is een brief gedateerd 24-7-20 ontvangen met de mededeling dat Staatsbosbeheer eigenaar wordt van de kapel en dat subsidietrajecten worden opgestart om de kapel te restaureren. De brief vermeldt verder dat dit een duurzame oplossing is voor het beheer en het onderhoud van de kapel. 200724 brief kapel afhandeling ingeschreven brief

De gemeente wordt dus, ofschoon ze dat voorheen wel was, geen eigenaar meer van de kapel. Dat heeft aldus de brief te maken met de zogenaamde rafelrandsituatie waarbij in het kader van het Grensmaasproject niet op perceel niveau maar op gebiedsniveau gronden worden verworven. De aandachtige lezer kan hieruit opmaken dat dit niet strookt met een feit in de brief aan de gemeente; welk feit dit is, kan zelf ontdekt worden…..

Er worden nu eindelijk serieuze stappen gezet op weg naar een degelijke restauratie en daar gaat het om.

 

Kapel onder de loep

Al enkele jaren is Sander Bastings zich in aan het spannen voor onze kapel. Op 24 juli kregen we een officiële brief (zie bijlage) van de procesmanager van de gemeente drs. Esther Boeye waarin o.a. staat:

In overleg met de gemeente Maastricht, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn we bezig om middels subsidietrajecten de kapel te laten restaureren conform de onderliggende rapportage uit het verleden, bij u allen bekend. Tijdens deze overleggen is de heer Sander Bastings aanwezig voor de buurt Itteren om het belang te behartigen.

Door bovenstaande ontstaat een permanente en duurzame oplossing voor de onderhoud en het beheer van de kapel.

Dat betekent dat men nu het geld bij elkaar probeert te krijgen zodat de kapel nog heel veel jaren een toonbeeld van Itteren mag blijven. Wij geven Sander grote complimenten want als hij ergens zijn “tanden” in zet, laat hij niet snel los, Dankjewel!

200724 brief kapel afhandeling ingeschreven brief

Voorlopig wordt geen oud papier opgehaald

De Vreigeleire hadden het al doorgegeven maar nu kregen wij ook van onze BOA Jef Schellings en de gemeente te horen dat voorlopig geen oud papier opgehaald gaat worden. Jef Schellings geeft aan:

Onze papierinzamelaar,  Suez in samenwerking met verenigingen, hebben besloten in ieder geval tot 19 mei geen oud papier op te halen in Maastricht.

De gemeente geeft verder aan:

Tot nader bericht haalt de gemeente geen oud papier op. De gemeente heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. Normaal doen verenigingen dit, maar die activiteit is gestopt. Ook Suez, de papierverwerker waarmee de gemeente samenwerkt, zamelt niet meer in. Ziet u dat mensen toch nog oud papier aan de straat zetten? Tip ze even dat het niet meer wordt opgehaald en dat ze het kwijt kunnen bij het milieuperron of milieupark. Ook de handhavers van de gemeente zijn op pad om mensen hierop te wijzen.

Wanneer weer wel?

Als het papier weer wordt opgehaald, maakt de gemeente dat bekend via: