De Meerssenhoven wordt fietsstraat!

Het gebeurt niet vaak maar onlangs zijn we door de gemeente Maastricht verrast met een positief bericht. De gemeente is namelijk van plan iets te doen aan de verkeersonveilige situatie van de Meerssenhoven. Met name voor kinderen die na de sluiting van de school in Itteren met de fiets naar de basisschool in Bunde gaan maar ook voor de scholieren uit Borgharen en Itteren die naar het Stella Maris in Meerssen gaan is dit een gevaarlijke route. Men heeft er weliswaar een 60 km weg van gemaakt maar de weg is redelijk smal en er wordt te hard gereden. De Dorpsraad heeft daar dan ook regelmatig aandacht voor gevraagd bij de gemeente.

Als gevolg van miscommunicatie binnen de gemeente is de Dorpsraad niet betrokken bij voorbereiding en planvorming. We hebben dus geen inspraak gehad! Er is wel overleg gevoerd met Arriva, de bewoners van Meerssenhoven, de fietsersbond en uiteraard de gemeente Meerssen. Foutje waar we ons in dit geval niet druk over maken omdat we al lang blij zijn dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Er is ons toegezegd dat we wel betrokken worden bij het opstellen van de omleidingsroutes maar tot nu toe is er geen contact geweest met de uitvoerder. Exacte ingangsdatum is nog niet bekend maar de aanbesteding heeft al plaatsgevonden en er is ook al een uitvoerder geselecteerd. We gaan er dus vanuit dat er inderdaad nog dit jaar gestart wordt met de werkzaamheden.

De opmerkingen van de Dorpsraad over de verkeersonveilige situatie hebben uiteindelijk geleid tot een ontwerp waarmee de gemeente van de Meerssenhoven een fietsstraat gaan maken. De werkzaamheden hiervoor starten nog aan het einde van dit jaar.

De Meerssenhoven wordt uitgevoerd in rood asfalt, met in het midden een overrijdbare geleider. Op enkele locaties worden snelheidsremmende maatregelen in de vorm van plateaus en drempels toegevoegd.

 

 

 

Maandag takkenroute

Per huishouden mogen maximaal 4 bundels geleverd worden die maximaal 25 kg wegen, maximaal 1,50 meter lang, 0,50 meter breed en 0,50 meter hoog zijn. U kunt uw takken-bos(sen) van zondagavond 19:00 uur op de stoep leggen en de rest van GFT in de groene bak. Bedankt voor uw medewerking.

Bloemetje voor een mantelzorger

We kennen allemaal wel iemand die voor een ander zorgt: “de mantelzorger”. Soms is het een familielid maar soms doen mantelzorgers ook iets voor een buur of een kennis. Deze mensen zijn goud waard. De gemeente wil graag deze mensen in het zonnetje zetten. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Kent u een mantelzorger, vul dan het aanvraagformulier in en mail het naar informelezorg@maastricht.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van de gemeente (Mosae Forum), bellen (043) 350 4264 of per post opsturen naar:

Gemeente Maastricht
t.a.v. mevrouw M. Voncken
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht

De door u voorgedragen mantelzorger ontvangt dan op 9 november een bloemetje. Als u iets speciaal voor mensen van Itteren wilt, kunt u dit ook doorgeven via info@itteren.nl of door een reactie op dit artikel te reageren.

De gemeente geeft verder nog aan:

Zorgt iemand voor u? Denk aan de mantelzorgwaardering!
Mantelzorgers zetten zich intensief in voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering op zijn plaats.

Wat is het bedankje?
Inwoners van Maastricht kunnen een bedankje van € 200,- aanvragen voor één mantelzorger als deze langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week, onbetaald hulp biedt.

Hoe is dit aan te vragen?
Een mantelzorgwaardering voor 2019 kan tot 1 maart 2020 worden aangevraagd met een aanvraagformulier van de gemeente. Dit aanvraagformulier is bijgevoegd en tevens verkrijgbaar bij het GemeenteLoket of via www.gemeentemaastricht.nl/mantelzorg.

Digitale buurtinfo Itteren

De gemeente Maastricht biedt haar inwoners de mogelijkheid om via de E-mailservice Digitale Buurtinformatie in één oogopslag een goed beeld te geven van welke vergunningen en meldingen in de openbare ruimte in een buurt bij de gemeente, zoals in Itteren, bekend zijn. Klik hier om je aan te melden of afmelden voor deze service.

Daarnaast heeft de gemeente ook een promotiefilmpje over de Pilot ‘Toeristische woningverhuur’. Als u daar een (YouTube) filmpje van wilt zien, klik dan hier.

 

Milieuperron weg?

Maandag 23 september kregen we een mailtje van Pedro Penders:

Bericht: Hallo ik zag zojuist dat het milieuperron 3 dagen dicht is.

Weet niet of dit bekend gemaakt is.
Gevaar bestaat dat mensen gaan dumpen.

Gr.Pedro Penders

We hebben het meteen doorgestuurd naar onze contactpersoon van de gemeente met de vragen of dit klopt, dit gecommuniceerd is, wat evt. alternatieven zijn waarop zij  reageerde:

Je vraag heb ik via melddesk laten registreren met verzoek om reactie zodat de betreffende ambtenaar hiervan in kennis wordt gesteld en ernaar kan handelen.

Voor alsnog gaan we ervan uit dat het perron drie dagen weg is en daarna terug komt. Zodra we antwoord hebben van de betreffende ambtenaar, laten wij het u weten.

Update 28-9-2019:
In de nieuwsbrief van de gemeente wordt aangegeven dat de milieuperrons vervangen worden.

Wat nu met de brug?

Bij de presentatie van 12 december 2018 werd aangegeven dat eind januari 2019 informatie zou komen over de aanbesteding van de fietsbrug en over de beslissing over de nieuwe brug. De Dorpsraad heeft begin februari hiernaar gevraagd en is daarna geïnformeerd. Afgesproken werd dat de gemeente en Rijkswaterstaat zelf deze informatie aan u als burgers zou geven. Derhalve heeft u de folder gekregen. Er komt geen fietsbrug komt want het gereserveerde bedrag (door Provincie en gemeente) was niet genoeg om een fietsbrug te plaatsen. Er komt een hele nieuwe brug met fietspaden. De huidige brug gaat daarna weg. In de tussentijd kunnen we de brug gewoon gebruiken. De laatste tijd kwamen bij ons als Dorpsraad weer diverse klachten van rammelende platen hetgeen  waarschijnlijk komt omdat de barriers verplaatst waren waardoor de wegbreedte groter is. Men gaat nu de barriers vastzetten waardoor de wegbreedte naar 3,10 meter gaat. Men hoopt dat dan de geluidsoverlast van de rammelende platen minder wordt (zoals we ook de eerste keer gemerkt hebben). We wachten het af en zodra er meer nieuws is, hoort u van ons.

 

Is uw woning een monument?

De Dorpsraad Itteren heeft samen met de gemeente, dinsdagavond 22 januari een informatieavond georganiseerd over de aanpassingen van het facetbestemmingsplan Cultuurhistorie voor Itteren. We zijn blij dat mensen hun woning opgeknapt hebben in de oude staat of ervoor zorgen dat hun monumentaal pand (of een deel ervan) blijven onderhouden. Ook de gemeente maar ook anderen willen dit bewaren en/of beschermen voor ons nageslacht. Die bewoners hebben een brief van de gemeente gekregen waarin staat dat hun pand (of een deel/element hiervan) aangemerkt wordt als “kenmerkend” of als “dominant”.

Voor de als “dominant bouwwerk” aangemerkte panden zijn ook delen van het interieur beschreven. De bewoners wordt aangeraden om dit goed te lezen. Het van belang dat, indien het interieur niet meer origineel is c.q. geen beschermingswaardig elementen meer bevat (als gevolg van verbouwingen door de jaren heen), de bewoners dit ook bij de gemeente melden. Dan kan namelijk bekeken worden of het nog zinvol is om de dominante status van uw pand te handhaven.

Ook als (exterieure) elementen (waar foto’s van zijn) herbouwd zijn en niet ouder zijn dan (bijvoorbeeld) 40 jaar is het aan te raden de gemeente, middels een zienswijze, hiervan op de hoogte te stellen.

Als de bewoners niets doen met deze brief gaat zij ermee akkoord dat alles dat in deze brief staat waarheid is en zij de consequenties hiervan accepteren.

Staan er fouten/ vergissingen in de tekst, of zijn de foto’s onduidelijk of van een tijd geleden (en ziet het nu anders uit), is het wijs om een “zienswijze” in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dit moet vóór 14 februari 2019 per post naar Postbus 1992, 6201 BZ Maastrichtof via mail naar post@maastricht.nl.

Als bewoners nog vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met Ed Verheijden, senior planjurist van de gemeente:bellen (043) 3504559 of mailen ed.verheijden@maastricht.nl.

 

3 mei 2020: Eén van onze inwoners heeft met succes bezwaar ingediend tegen deze beslissing want in de Staatscourant van 30 april 2020 (zie bijlage) staat: 

Geneinde 32: in de voortuin van het pand Geneinde 32 is door bewoner zelf een devotiekruis geplaatst. Het kruis wordt daarom als “roerend erfgoed” aangemerkt, waardoor de aanduiding “waardevol cultuurhistorisch element” vervalt;.

200430 staatscourant

Genieten van vuurwerk

Vuurwerk is mooi als het geen overlast veroorzaakt. Het afsteken van vuurwerk is op 31 december, van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur toegestaan. Dit is een landelijke regeling en dus niet per gemeente geregeld.

Zie je iemand voor of na die tijd vuurwerk afsteken? Dan kun je 0900-8844 bellen en aan de politie doorgeven wat je ziet. Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • Locatie;
  • Wat gebeurt er?​
  • Wie is/zijn het?

Alleen bij ernstige vernielingen en dus niet bij overlast: probeer zonder gevaar voor jezelf een foto/film te maken (bijvoorbeeld met je mobiele telefoon) van diegene die vuurwerk afsteekt en geef dit door aan de politie. Zo heeft de politie meer bewijs tegenover de verdachte(n). Liever anoniem een melding maken? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000, als je ziet dat er ernstige vernielingen gepleegd worden.

Brug dicht 7 december

Via de gemeente hebben we een mail gekregen waarin het volgende staat:

Op 7 december 2018 van 00.00 uur tot 06.00 uur is de Klipperweg t.h.v. de brug bij Itteren gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

Ter plaatse vinden inspectiewerkzaamhedenplaats.

 

Passeren blijft mogelijk doch enig oponthoud kan zich voordoen. Verkeersregelaars regelen de verkeerssituatie ter plaatse.

Het is in de nacht maar misschien toch goed om te weten.

Dankjewel Gemeente!

 

 

Buurtpeiling invullen over Itteren

Via de gemeente Maastricht hebben we een mail gekregen waarin we opgeroepen worden om een enquête in te vullen. Ze schrijven:

Eind november worden alle Maastrichtenaren uitgenodigd om mee te doen aan de Buurtpeiling 2018. Door een enquête in te vullen kunnen inwoners hun mening en beleving geven over wonen en leven in Maastricht. Met de uitkomsten onderzoeken we of we op de goede weg zitten met de uitwerking van plannen en projecten.

 

De buurtpeiling vindt plaats in november en december 2018 en bestaat uit 2 fases:

  1. Via een campagne via onder andere social media, de gemeentelijke nieuwsbrief en posters in de buurt- en gemeenschapshuizen roepen we inwoners op de enquête in te vullen.
  2. 10 december trekken we een steekproef en ontvangen 40.000 inwoners de vragenlijst op papier in de brievenbus. Dat doen we om ervoor te zorgen dat alle buurten en leeftijden vertegenwoordigd zijn.

 

Via www.gemeentemaastricht.nl/bp2018 kan de enquête ingevuld worden. In het Nederlands en Engels. Onder de deelnemende inwoners aan de buurtpeiling worden 20 VVV-cadeaubonnen ter waarde van 20 euro verloot.

Uitkomsten

De antwoorden op de vragen worden geanalyseerd en gepresenteerd op www.maastricht.buurtmonitor.nl. Op deze pagina staan ook de uitkomsten van eerdere buurtpeilingen zodat een ontwikkeling in de tijd gevolgd kan worden.

Als nu veel mensen deze enquête invullen, krijgen we misschien ook een beeld wat de mensen van Itteren vinden en willen. Dus klik en typ!