Zondag 3 oktober wandelen met “Maas trek”

Via de communicatiemedewerkster van Rivierpark Maasvallei kregen we onderstaande info:
Zondag 3 oktober 2021 kan je voor het zevende jaar op rij het RivierPark Maasvallei te voet verkennen tijdens het grensoverschrijdend wandelevenement ‘Maas Trek’. Dit jaar trekken we opnieuw naar het meest zuidelijke stukje van de Maasvallei, in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Maasmechelen en Lanaken, volgens het gekende recept!
Er zijn twee startplaatsen dit jaar:
• Startplaats Kasteelhoeve Hartelstein (Hartelstein 204, 6223 HV Itteren, Maastricht)
– Inschrijven mogelijk tussen 8 – 15 uur
– Enkel de routes van 4 km, 6 km en 9 km starten hier
– OPGELET: Parkeerplaatsen zijn hier beperkt! Wandelaars die met de fiets komen, krijgen een leuke attentie!
• Startplaats Haarderhof ( Schoolstraat 8, 6223 BE Maastricht)
– Inschrijven mogelijk tussen 8 – 14 uur
– Enkel de routes van 14 km en 23 km starten hier
– Parkeren kan op de parking op de Middenstraat
Deze editie van de Maas Trek wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeentes Maasmechelen, Maastricht, Lanaken en Meerssen, Walking Limburg en de natuurverenigingen Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Voetpad recreatievijver hersteld

Na het hoogwater was een gedeelte van het voetpad langs de recreatievijver weggespoeld. (Eigenaar) Consortium Grensmaas heeft alles weer hersteld waardoor we nu weer veilig langs de vijver kunnen wandelen.  Dankjewel Consortium!

Zwaluwen in Itteren en Borgharen

Ieder jaar gaat Carlo Poolen met anderen op pad in Borgharen en Itteren om dan zwaluwen te tellen. Hij maakt dan ook een mooi overzicht.

Zwaluwen zijn er in verschillende soorten en maten. Het zijn allemaal behendige vliegers die tijdens de vlucht grote hoeveelheden insecten vangen. Zwaluwen in de lucht horen bij het echte zomergevoel. Wel zien we steeds minder zwaluwen. Dit heeft te maken met de het verdwijnen van nestgelegenheid en de afname van insecten in ons nette landje. De huiszwaluw is één van de soorten die in Nederland broeden. In de vlucht zijn ze moeilijk te onderscheiden van de boerenzwaluw en de oeverzwaluw. Kenmerkend is de korte gevorkte staart en de witte band om het lijf. Ze hebben een typische roep in de vlucht die klinkt als het tikken van twee kiezelstenen tegen elkaar.
De huiszwaluw heeft het al lang moeilijk en daarom wordt er al jarenlang onderzoek gedaan naar het broeden in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SOVON in de vorm van het tellen van de bewoonde nesten. Deze zijn zeer karakteristiek. Het is de enige vogel die een nest maakt aan de gevel van een woning of hoog gebouw, meestal onder de dakgoot. In Maastricht zijn nog enkele kolonies te vinden, waarvan 3 in het gebied van Borgharen en Itteren.

Vanaf 1996 tel ik de huiszwaluwen in Borgharen en Itteren. Ik heb in die tijd al heel wat ups en downs meegemaakt. Dit jaar heb ik hulp gehad met het tellen van Angéla en de Werkgroep Vogels. 2021 is voor Itteren een topjaar, Maar liefst 40 nesten hebben we gevonden. Dit is het hoogste aantal in 25 jaar tellen. De Pasestraat en Op de Meer zijn de plekken waar de meeste nesten te vinden zijn. Borgharen blijft nagenoeg stabiel met 32 nesten, die we vooral in de Middenstraat vinden. De Wiegershof laat een daling zien van 15 naar 10 nesten. Maar dit is nog altijd een indrukwekkend aantal voor één gebouw.      

De telresultaten van de afgelopen jaren staan in de volgende tabel:

1996 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Borgharen 51 28 6 25 30 19 27 42 31 32
Itteren 14 13 27 29 30 35 39 33 31 40
Wiegershof 0 0 0 0 0 12 10 14 15 10

Het is fijn dat ook dit jaar weer mensen bereid zijn om mee te helpen. Graag wil ik Angéla en Werkgroep Vogels bedanken. Ook wil ik de huizenbezitters bedanken met een of meerdere nesten aan huis die de overlast voor lief nemen. Zo kan iedereen blijven genieten van dit prachtige vogeltje.

Carlo Poolen

Wat is er fout gegaan bij het kappen van de oude wilg?

Op 26 maart 2021 hebben we u gemeld dat er op verschillende bomen een wit kruis stond. Dat is een teken dat deze bomen dan gekapt zullen worden. Naar aanleiding daarvan zijn er contacten geweest met de teamcoach en de boomtechnisch adviseur van de gemeente Maastricht: Rob van Woerdekom. Met hem zijn samen met Marcel Roijen en Mattie Bastings afspraken gemaakt die we u kenbaar hebben gemaakt op 7 april 2021. Groot was dan ook onze verbazing dat onze oude wilg toch gekapt werd. Er zijn enkele mails naar Rob van Woerdekom gegaan maar mede vanwege vakantie duurde het even voordat we antwoord kregen. Rob schreef:

Jullie kunnen van mij aannemen, toen ik dit constateerde, dat ik hier misschien wel de meeste buikpijn aan over heb gehouden. Zeker nadat wij goede afspraken hadden gemaakt over het behoud van de bomen. Direct na ons overleg ter plaatse heb ik het kappen van deze bomen in ons beheersysteem laten corrigeren, dit is ook gebeurt. Echter omdat onze aannemer niet in staat bleek om met een actueel digitaal systeem te werken, heeft onze uitvoerder reeds voordat wij de correctie hadden doorgevoerd een exel bestand uitgeprint waarop al de te kappen bomen stonden, hierop stonden ook de bewuste bomen in Itteren. En inderdaad tijdens mijn vakantie heeft deze aannemer een gedeelte van het kapwerk uitgevoerd, waaronder die bewuste boom

Ook wij vinden dit zeer spijtig echter kunnen helaas de klok niet meer terugdraaien. We zullen de stobbe laten wegfrezen en in he najaar een nieuwe boom planten.

Helaas, deze markante oude boom is ter ziele.

Schildpad “Roadtrip summer 2021”

We kregen enkele foto’s met een verhaal van Flory Gulikers over de “Turtle Summer Roadtrip”. Ze schrijft:

Deze schildpad kwam ik tegen, langzaam vooruitgaand, zijn reis vervolgend door onze natuurrijke omgeving in Itteren! Na het drinken van een pakje Chocomel, vond hij de kracht om zijn
‘ Roadtrip Summer 2021 ‘ te vervolgen door Itteren!

en daarna:

Naar aanleiding van het tegenkomen van een schildpad in Itteren,  dat misschien niet zo bijzonder is gezien al meerdere malen schildpadden zijn gesignaleerd door andere bewoners van Itteren, heb ik ook informatie op internet over schildpadden opgezocht. De didactische info is, denk ik, logisch, algemeen bekend en niet zo zeer nieuwswaardig meer.  De dorpskrant is al behoorlijk informatief, dus heb ik maar een grappig tintje gegeven bij het fotograferen van het schildpad!

Omdat de Dorpsberichten afgelopen week in de bus is gevallen, plaatsen wij dit grappig berichtje over de `chocopad’ graag op onze website.

Vanaf 28 juli puinruimen langs de Maas

Bij alle nattigheid hebben we de naam van Angela en haar vrijwilligers diverse keren gehoord. Naar aanleiding van de berichtgeving van Rijkswaterstaat om niet “zo maar” te gaan puinruimen geeft Angela aan:

We gaan alleen ruimen op de hoge en droge plekken. Per week bekijk we de situatie waar er geruimd kan worden. Veiligheid staat natuurlijk voorop en we ruimen alleen in die gebieden, waar de ondergrond stevig en vast is. Verder krijgen de mensen die komen ruimen nog extra instructies. Het wordt pas gevaarlijk als er onervaren mensen gaan ruimen in het gebied zonder begeleiding.

Mede-organisator Frank Terwindt geeft daarnaast aan:

Ik heb net via IVN vernomen dat alle openbare gronden vanaf vandaag opgeruimd kunnen worden en RWS het afval afvoeren gaat faciliteren. Daarover volgt vandaag nog een instructie.

Angéla en ik stellen een lijstje op voor de nu startende “ramp-opruim-acties” van onze eigen vrijwilligersgroep. (Start volgende week woensdag.)  Het gaat daarbij specifiek over veiligheidsaspecten. Voor alle overstroomde gebieden met afval  tezamen, wordt nu door IVN, in samenwerking met Maas (Cleanup) projectgroepen (waarin terreinbeheerders als RWS en SBB) een uniforme aanpak voorbereid waarbij in fases, steeds meer gedecentraliseerd en begeleid, vrijwilligers aangemoedigd worden om zelf aan de gang te gaan.

Zij hebben alweer nieuwe data gepland. Zin om mee te doen? Mail Angela even.

Vanaf volgende week woensdagochtend 28 juli, gaat er weer wekelijks geruimd worden aan de Maas.
We werken van 9.00 uur tot 12.00 uur, met koffiepauze. Er zijn handschoenen, zakken en knijpers.

Wie mee wil doen, graag even opgeven bij: amoberts@kpnmail.nl. Dit ook i.v.m de verzamelplek, aantal deelnemers voor de koffie en infodeling.

Voor diegenen die alleen op zaterdagochtend kunnen, wordt op zaterdag 18 september de Maas-clean-up georganiseerd, waar wij ook aan mee doen.

Groeten, Angela

Uit je dak prijs

Via de communicatiemedewerker van de gemeente kregen we te horen dat er een prijs wordt uitgereikt voor het leukste tuintje op het dak, langs de gevel of op het balkon. 

Heb jij het duurzaamste, groenste, leukste of mooiste (sedum)dak, balkon, terras of geveltuintje? Doe dan mee aan Uit je Dak 2021.  Stuur ons voor 20 augustus een foto van je dak, geveltuin of balkon en maak kans op 1 van de 5 tegoedbonnen van € 125,-. Want meer planten zijn niet alleen mooi, ze helpen ook overtollig regenwater op te vangen. Ook de bijen, insecten en vogels zijn er blij mee. Tot 20 augustus kan iedereen een foto van hun groene (sedum)dak, balkon, dakterras of geveltuintje insturen. Daarna kan iedereen stemmen voor de publiekprijs. Hoe je meedoet en welke voorwaarden er zijn staat op https://www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee.

Meer groen om ons heen

Met de Uit je Dak Prijs zet de gemeente inwoners met een groen dak, een groen balkon of een geveltuintje in het zonnetje. Zo willen we andere Maastrichtenaren inspireren hun huis te vergroenen en te verduurzamen. Maastricht wil in 2040 een klimaatbestendige stad zijn. Meer groen helpt de stad te verkoelen in hete zomers en water op te nemen bij hevige hoosbuien. De bomen en planten zorgen voor meer zuurstof en minder koolstofdioxide (CO2). Meer groen nodigt ook uit tot wandelen, fietsen, spelen en sporten. En het schept ruimte voor andere planten- en diersoorten in de stad. Maastricht wordt zo niet alleen klimaatbestendig, maar ook nog aangenamer om in te wonen, te werken en te recreëren.

 

Teken om de Maas schoon te krijgen

We hebben een verzoek gekregen van Angela Moberts die regelmatig te zien is om allerlei rotsooi op te ruimen. Met allerlei vrijwilligers ruimt zij de troep op die langs de Maas maar ook op verschillende andere plekken te zien zijn. Daardoor wordt Itteren een stuk mooier. Momenteel is men bezig om de Maas een rechtspersoonlijkheid te maken om zodoende ervoor te zorgen dat men de vervuilers beter aan kan pakken. Dan moeten we wel een petitie ondertekenen.

Stichting Schone Rivieren en de Maas-Clean-up zijn een actie gestart om de Maas “een stem” te geven. De Maas moet ” in de wet” komen om vervuilers aan te kunnen pakken maar ook om de Maas te beschermen als een Bron van Leven. Voor meer informatie kijk op www. maascleanup.nl.

De link voor de petitie is: https://maascleanup.nl/actie/petitie/

Er zijn 50.000 handtekeningen nodig . Doet u mee?
Met vriendelijke groeten,

Angela Moberts

Werkzaamheden stuw Borgharen

Misschien heeft u die grote kranen gezien bij de stuw van Borgharen. Onze bekende sportvisser uit Borgharen, Ludo Spronck heeft daar via via, vragen over gesteld. Hariët Bakker van RijksWaterStaat geeft aan:

Op 1 april zijn de voorbereidingen gestart voor een kortdurende visveiligheidstest met de EQA river in het sluisje van Borgharen. De EQA river is een innovatieve drijvende waterkrachtcentrale met een schoepenrad.
Deze WKC lag vorig jaar al in de sluis met de bedoeling om de visveiligheidstest toen al te doen, maar toen was er nog geen vergunning afgegeven door RWS.
Omdat we heel streng zijn met nieuwe WKC’s, ook al zijn deze tijdelijk, heeft het bedrijf EQA een waterwet vergunning aangevraagd en deze hebben we na lang overleg vorige week afgegeven.

Het gaat dus niet om een permanente WKC, maar enkel om tijdelijke vergunning voor een test om de visveiligheid van deze WKC vast te stellen. Daarna wordt deze WKC weer verwijderd.
Het sluisje wordt voor deze test max 12 uur lang doorstroomd met 6,4 m3/s, en dit moet voor 15 april a.s. zijn afgerond. Er worden gekweekte vissen uitgezet in de sluis, vlak voor de draaiende WKC, en deze worden erachter weer opgevangen en in 48 uur in opslag gehouden om uitgestelde sterfte te onderzoeken. De proef wordt uitgevoerd door Visadvies, volgens de NEN norm voor het testen van visveiligheid van pompen en turbines. Visadvies heeft hiervoor een dierproef vergunning.

De verwachting is dat dit schoepenrad niet veel vissterfte zal veroorzaken, maar er is door ons wel streng getoetst volgens de beleidsregel WKC’s. Er mag dus niet meer dan 0,1% vissterfte optreden voor zalm, want de test wordt uitgevoerd in het migratieseizoen van zalmsmolts.
Gezien de zeer korte duur van het testen (12 uur max), het kleine debiet (6,4 m3/s) en het gemiddelde rivierdebiet in de eerste helft van april (240 m3/s), zal de fractie zalmsmolts die richting sluis gaan zeer beperkt zijn, en zullen nagenoeg alle smolts over de stuw migreren gedurende het migratieseizoen. Bovendien is voor de sluis ook nog een net gespannen om alle vis uit de sluis te houden. Dit is fijnmazig, en zodanig opgesteld dat de stroomsnelheid bij het net zeer gering is. Het wordt ook goed schoongehouden. Mochten smolts hier oponthoud ondervinden dan is dit nog steeds minder dan 0,1% verlies. Ook de optrek van volwassen zalmen zal niet verslechteren gezien het feit dat de proef van zeer korte duur is,  de hoofdstroom over de stuw zal gaan en de vistrap, die vlak onder stuw ligt, nog even goed vindbaar zal zijn.

Ik stuur jullie de aanvraag en de vergunning hierbij mee ter informatie.

5862611_1614354417849_papierenformulier

5862611_1614353937017_Toelichting_op_de_aanvraag_26-2-2021

Beschikking RWS 2021 10698

Dat betekent dat hoogstwaarschijnlijk het oorspronkelijke visonvriendelijke WKC-plannen in de prullenbak ligt en er nu een alternatief zonder vissterfte (b)lijkt te zijn. Even afwachten op de resultaten van de proef en dan horen we verder.

Reddingsplan voor oude wilgen

Vanmorgen is de boomtechnisch adviseur van de gemeente komen kijken naar de oude wilgen met een wit kruis. De gemeente heeft de verplichting éénmaal in de 3 jaar een visuele boomveiligheidsinspectie uit te voeren en hieruit bleek dat de kans dat de betreffende bomen uit elkaar breken, groot is. Samen met Marcel Roijen en Mattie Bastings werd bekeken of de oude wilg Op de Meer geknot kon worden en een stalen band om de stam waardoor het risico van uit elkaar breken geminimaliseerd wordt. De boomtechnisch adviseur gaf aan dat de schimmelparasieten binnen in de boom vrij spel hebben en liet ons zien dat het terecht is dat deze boom afgekeurd is. Het risico dat de boom dan op de weg valt, met alle gevolgen van dien, wil niemand. Hij gaf echter ook aan dat hij ook niets liever wilt als deze karakteristieke boom te behouden en wil zowel deze boom als ook de oude wilg van enkele meters verder knotten. Rondom de eerste boom zal dan een stalen band komen.

Ook zijn we gaan kijken naar de (afgekeurde) boom achter de kapel. Deze boom is verbrand en lijkt “op”  te zijn. Echter zagen we ook wat groene takjes opbloeien. Omdat deze boom geen direct gevaar oplevert, werd afgesproken om deze boom te laten staan. Hierbij is de toezegging gedaan dat wij zullen melden als wij vinden dat de boom om zou kunnen vallen en/of gevaar kan opleveren.

Het was een heel prettig gesprek waarbij we, met in achtneming van de verantwoordelijkheden die de gemeente heeft, tot mooie oplossingen zijn gekomen. Dank aan de gemeente, Marcel en Mattie.