Zaterdag 14-12 struiken planten

A.s. zaterdag rond de klok van 10 uur ’s morgens gaat Angela Moberts met een aantal mensen veel struikjes planten bij de Recreatievijver. Deze hebben we mogen ontvangen via Hettie Meertens van Stichting Ark. Heb je zin om mee te helpen? Geef je dan op bij Angela door een briefje in de bus bij Sterkenbergweg 5 of via email amoberts@kpnmail.nl.

Angela zorgt dan ook dat er warme koffie en cake aanwezig is!

Onderzoek risico beleving hoogwater

Via info@itteren.nl hebben wij een mail gekregen van een student die bezig is met een onderzoek naar de veranderende risico beleving omtrent hoogwater onder bewoners. Hij schrijft:

Mijn naam is Vince van ’t Hoff en ik heb uw e-mailadres ontvangen via Paul Paulissen.

Ik ben een student aan de Universiteit van Wageningen en ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek van de master Milieuwetenschappen. Ik doe onderzoek binnen het Grensmaas gebied en ik kijk specifiek naar de veranderende risico beleving omtrent hoogwater onder bewoners en wat de invloed hiervan is. Ook kijk ik naar het veranderende landschap en de kennis die bewoners hierover hebben. Ik doe dit door middel van een vragenlijst.

Ik heb via Paul al een waardevolle terugkoppeling gekregen op mijn vragenlijst en mijn vragenlijst is op het moment helemaal afgerond. Het volgende doel is om mijn vragenlijst in te laten vullen door zoveel mogelijk bewoners binnen het Grensmaas gebied. Dit probeer ik via meerdere manieren te bereiken. Ik ben zelf volgende week in het Grensmaas gebied om te flyeren en mensen aan te spreken. Een andere manier waarop ik zoveel mogelijk mensen probeer te bereiken is via-via, via buurtraden en via klankbordgroepen. Paul heeft mij daarom aangeraden contact met u op te nemen omdat het voor u mogelijk zou kunnen zijn om mijn vragenlijst te verspreiden onder bewoners van Itteren via de email en andere relevante kanalen.

Ik zou u willen vragen of het mogelijk is voor u mijn vragenlijst door te e-mailen naar inwoners met de vraag of men deze vragenlijst in zou kunnen vullen. Het zou mij erg helpen in mijn onderzoek, maar het geeft ook een goed beeld van de beleving van inwoners, waar beleidsmakers weer wat mee kunnen. Bijgevoegd vindt u de flyer met meer informatie over mijn onderzoek en hieronder vindt u de link naar mijn vragenlijst:

https://tinyurl.com/grensmaasproject

Mocht u vragen hebben, kunt u mij altijd mailen. Hiernaast sta ik er zeer open voor om hierover te bellen, mocht dat uitkomen.

Graag hoor ik of u het mogelijk is mij te helpen.

Met vriendelijke groet,
Vince

Hieronder vind u nog een folder van Vince en zijn vraag is: klik op de link, en vul zijn vragenlijst in. Alvast bedankt!

Flyer Vince

 

Actie Schone Maas 2020

Schone Maas 2020.

Na de samenkomst in de Haarderhof voor de Omgevingsvisie, heeft zich in Borgharen een klein groepje gemeld om regelmatig aan de Maas te willen opschonen. Dat hebben we ook meerdere keren gedaan, een maal in Itteren en drie maal in Borgharen. De beste ruimtijd aan de Maas is het voorjaar, als er nog geen begroeiing is. Later in het seizoen wordt er ook nog steeds geruimd, dan is het water gedaald maar komt ook de begroeiing flink op en de afgelopen twee jaar werd het ook nog erg heet. We hebben twee maal een eiland bij Borgharen geruimd met per keer gemiddeld 40 vuilniszakken met voornamelijk wegwerpdoekjes en plastic! En we hadden nog makkelijk een keer extra kunnen ruimen daar. Deze acties vallen niet onder “ Schone Maas”, dat alleen geldt binnen de periode maart en april en waarvoor je je kunt opgeven met een groep.

Rijkswaterstaat heeft ook een zwerfafvalophaalregeling voor afval dat wordt verzameld langs de Maas. In 2018 hebben ze zo 8.436 zakken opgehaald. Wilt u ook met een groep mensen zwerfvuilruimen, moet u zich van te voren aanmelden via een contactformulier bij Rijkswaterstaat. Kijk ook op www.afvalcirculair.nl.

Dan is er nog het LIVES-project gestart dit jaar. Daar heeft u al iets van in de krant zien staan, met o.a. een proef om zwerfvuil af te vangen bij de sluis bij Borgharen. Dit is een internationaal project, met als doel om “hogerop “ de rivieren ( de Maas en de Roer), mensen te interesseren en warm te krijgen om aan te sluiten bij het Schone-Rivieren project. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data die verzameld zijn door vrijwilligers tijdens het Schone Rivieren traject van de 100 meter-zwerfvuiltelling langs de hele Maas. Die interesse in die data komt er steeds meer. Maar het blijft een project van lange adem. Daarom is iedere zak die wij, gewone burgers vullen, een zak minder zwerfvuil in de zee. En daarvan moeten we het tot nu toe nog steeds hebben.

Ik heb het nog even nagekeken; volgend jaar doen we voor de 7de keer mee aan het Schone Maas project in Itteren! Een jaar nadat dit project is opgestart in 2013.
Heel veel mensen van “het eerste uur”, doen daaraan nog altijd mee. Er zijn jaren geweest waarin twee maal is geruimd, 2017 en 2019.

Komend jaar is het opschonen weer ruim voor Pasen: op Zaterdag 21 Maart.

Bij hoog water en stortregen wordt de datum verschoven. Na het werk gaan we weer naar de Brigidahoeve voor een kop soep, twee broodjes en een stuk vlaai met koffie/thee.

U kunt zich bij mij opgeven via email.
amoberts@kpnmail.nl

Angela Moberts

Nog even doorbijten

Het is altijd een mooi schouwspel tussen de bever en de wilg. De wilg zoekt via zijn wortels het water op en de bever zet zijn tanden in de boom. Op de foto is te zien dat de bever nog maar een beetje nodig heeft en dan heeft hij de boom geveld. Dit plaatsje hebben we binnen gekregen en willen u hiervan laten genieten.

Nieuws van de recreatievijver

Via Angela Moberts hebben we de volgende info gekregen:

Dit jaar hebben we, in samenwerking met Hettie Meertens van Stichting Ark, een nieuw beheerplan bij het Consortium Grensmaas ingediend.
Het nieuwe plan is grotendeels gebaseerd op een maaibeleid zoals de Vlinderstichting dat adviseert: bovenlangs de vijver niet alles wegmaaien, delen laten staan en delen helemaal niet maaien. Langs de paden wordt wel gemaaid en er worden paden in de begroeiing gemaaid. Dit om insecten te laten overleven en aan te trekken met bloemen en diverse grassen. De wilgengroei langs de vijver bij delen te laten staan, enerzijds om vissers hun eigen plek te laten inrichten, anderzijds is het beter voor het watermilieu en de waterhoentjes en meerkoeten die beschutting zoeken tussen de waterplanten. Het water in de vijver warmt in de zomer enorm op door verdamping, dat is slecht voor de vissen en de zuurstofplanten die dan afsterven . Meer begroeiing langs de waterkant houdt meer water vast en geeft meer schaduwplekken.

Het plan is door het Consortium geaccepteerd.
Inmiddels hebben we ook een kleine werkgroep vijver voor nieuwe aanplant, snoeiwerkzaamheden die met de hand uitgevoerd worden, monitoring van de begroeiing en de ontwikkeling van het gebied d.m.v. onderzoek naar flora en fauna en het vastleggen van de ontwikkeling van het gebied d.m.v. foto’s.  Voor de werkgroep kunnen we nog mensen gebruiken die begaan zijn met het reilen en zeilen van de vijver. Ook mensen uit Borgharen kunnen hieraan meedoen. In de werkgroep zitten nu Paul, Han, Sander, Koen en Angela.
Misschien heeft u nog een leuk idee voor de omgeving van de vijver, laat het ons dan weten.

Op zaterdag 16 november hebben we, naast de bomen die er al aangeplant waren, 7 nieuwe bomen aangeplant: 2 goudenregens, linde, witte moerbei, gele kornoelje, lijsterbes en een bijenboom. Deze bomen zijn een afscheidscadeau van ex-dorpsraadsleden. We hebben deze bomen aangeplant samen met John en Wim van de Dorpsraad en natuurlijk ook van koffie en vlaai genoten.

In december volgt nog meer nieuwe aanplant langs de vijver van struiken (240) en bomen (14). Deze zullen wel een formaat kleiner zijn. Dat maakt het voor het planten wel wat makkelijker, maar we kunnen toch wel extra handen (en schoppen) gebruiken. Deze nieuwe aanplant wordt gesponsord door Stichting Ark.

Namens de werkgroep vijver,

Angela Moberts

Bloemrijke berm langs fietspad

Het CNME heeft vorige week, in opdracht van de gemeente Maastricht, de berm langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen over een afstand van 150 meter ingezaaid met het bloemmengsel G4.

G4 is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke middellage vegetatie en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

G4 kan fantastische resultaten bieden bij een kalkrijke uitgangssituatie en trekt veel bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten. Het mengsel bestaat uit lage (bijv. Wondklaver en Ruige weegbree) en middelhoge (bijv. Wede en Paarse morgenster) soorten.

Wie meer wil weten over dit bloemenmengsel kan terecht op de site http://www.cruydthoeck.nl

Wilgentenen schutting

We hebben een mailtje gekregen van de 86 jarige heer Math van den Hof die graag een wilgentenen schutting wil hebben van 7 meter lang. Uiteraard is hij gaan Googleën en komt alleen maar bedrijven tegen van boven de rivieren. Toen kwam hij pop het idee om zo’n schutting zelf te gaan vlechten maar dat bleek geen goed idee. Wat dan te doen: dan mail je naar info@itteren.nl en vraag of er ook mensen zijn die dit in de buurt kunnen doen. We zijn heel benieuwd of we reactie krijgen. Laat het ons weten via info@itteren.nl en we maken Math heel blij.

Nieuwe bomen bij de recreatievijver

Via Angela Mobers hebben we vernomen dat half november enkele nieuwe bomen gepland gaan worden bij de recreatievijver. Hiervoor moet ook gekeken worden naar  de conditie van de grond rondom de vijver (super droog in de zomer!). Daarop zijn de volgende bomen gekozen:

Tilia pallida (linde), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Tetradium daniellii (bijenboom), Cornus mas (gele kornoelje) en Morus alba (witte moerbei).

Deze groep is bio-divers en geweldig voor de insecten en de vogels en kan vrij dicht bij elkaar komen te staan. Ze zullen in de buurt van het bijenhotel komen. De foto is van een lijsterbes.

Zondag met een MaasVerkenner op stap

Via de website van het VVV kregen we onderstaande info:

Er is jarenlang gewerkt aan de Maas en dat levert best wat nieuwe natuur op. Een MaasVerkenner neemt je mee in het pas afgewerkte gebied en vertelt meer over de geschiedenis en natuurontwikkeling van het gebied. Praktisch Start: 14 uur op de parking van kasteelhoeve Hartelstein (Hartelstein 204, 6223 HV Maastricht) Deelname: 2 euro per persoon, 5 euro per gezin. Inschrijven is niet nodig! Bij slecht weer kan het modderig zijn. Wandelschoenen of laarzen zijn dan aangeraden. Je past je kledij ook best aan aan het weer van de dag.

Meer informatie over dit evenement vind je hier

Natuur in Itteren

Via de website van L1 zagen we dat Joris Verhees en Pim Lemmers van Natuurbalans woensdagmiddag in de Geul in Itteren onderzoek waren aan het doen naar de beekdonderpad. Vanaf dat moment is Itteren weer een bijzonder insect rijker: de Rosevleugel-sprinkhaan. Met hun waadpakken, staand in het water, zagen zit dit bijzondere beestje wegfladderen. Dit beestje is meer dan een eeuw geleden voor het laatst gezien in Nederland. Waarschijnlijk is de opwarming de reden dat deze sprinkhaan zich hier (uiteraard in Itteren :)) thuisvoelt.

Daarnaast heeft Hettie Meertens van Stichting Ark aan gegeven dat er weer een mooie folder uit is: 190423_GroteGrazers (1)

Regionaal Landschap Kempen en Maasland heeft de nieuwe begrazingsfolder van RivierPark Maasvallei uitgegeven ( 24 pg’s)

Hij is o.a. te krijgen bij de Brigidahoeve en Hartelstein.