Zondag met een MaasVerkenner op stap

Via de website van het VVV kregen we onderstaande info:

Er is jarenlang gewerkt aan de Maas en dat levert best wat nieuwe natuur op. Een MaasVerkenner neemt je mee in het pas afgewerkte gebied en vertelt meer over de geschiedenis en natuurontwikkeling van het gebied. Praktisch Start: 14 uur op de parking van kasteelhoeve Hartelstein (Hartelstein 204, 6223 HV Maastricht) Deelname: 2 euro per persoon, 5 euro per gezin. Inschrijven is niet nodig! Bij slecht weer kan het modderig zijn. Wandelschoenen of laarzen zijn dan aangeraden. Je past je kledij ook best aan aan het weer van de dag.

Meer informatie over dit evenement vind je hier

Natuur in Itteren

Via de website van L1 zagen we dat Joris Verhees en Pim Lemmers van Natuurbalans woensdagmiddag in de Geul in Itteren onderzoek waren aan het doen naar de beekdonderpad. Vanaf dat moment is Itteren weer een bijzonder insect rijker: de Rosevleugel-sprinkhaan. Met hun waadpakken, staand in het water, zagen zit dit bijzondere beestje wegfladderen. Dit beestje is meer dan een eeuw geleden voor het laatst gezien in Nederland. Waarschijnlijk is de opwarming de reden dat deze sprinkhaan zich hier (uiteraard in Itteren :)) thuisvoelt.

Daarnaast heeft Hettie Meertens van Stichting Ark aan gegeven dat er weer een mooie folder uit is: 190423_GroteGrazers (1)

Regionaal Landschap Kempen en Maasland heeft de nieuwe begrazingsfolder van RivierPark Maasvallei uitgegeven ( 24 pg’s)

Hij is o.a. te krijgen bij de Brigidahoeve en Hartelstein.

We hebben een mail gekregen van Paul Rutten van Milieudefensie Maastricht. Deze organisatie verzet zich tegen de uitbreiding van Maastricht Aachen Airport. Zij zijn op zoek naar mensen die die mee willen helpen met het verspreiden van de flyer tegen uitbreiding MAA in de wijk Itteren. Zij geven o.a. aan dat dit een ernstige aantasting van de leefbaarheid in Zuid-Limburg is want deze uitbreiding dient voor vrachtvluchten met lawaaiige en vervuilende toestellen.

Dit betekent een enorme toename van de geluidsoverlast en luchtvervuiling. MAA mag groeien naar 30.000 vliegbewegingen per jaar. Dus gemiddeld komt er dan elk kwartier een laagvliegend vliegtuig boven Zuid-Limburg. MAA wordt bestemd voor nachtvluchten tot 02.00 uur ‘s nachts en vanaf 05.00 uur ‘s morgens. Gevolg: er blijft nog maar 3 uur ongestoorde nachtrust over. De MAA-plannen duperen bewoners en toeristen. De MAA-plannen vergroten het risico op calamiteiten rond Chemelot (DSM). Dit alles moeten we zien te voorkomen. Maak nu duidelijk dat hiervoor géén draagvlak is en onderteken via de site petities.nl

Vul daarbij in het zoekveld in: ‘Vlieghinder Maastricht Aachen Airport’. De petitie komt vervolgens in beeld en u kunt gelijk ondertekenen. Dit kan zowel met uw naam als anoniem. Want wij Limburgers, en iedereen die houdt van Limburg, willen:

• een ongestoorde nachtrust: géén MAA-nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur

• gezondheid: een landingsverbod verouderde en vervuilende vrachtvliegtuigen

• natuur en landschap: bescherming van het milieu en kwetsbare natura 2000 gebieden

• rust en stilte: maximalisatie van de vliegbewegingen en het geluidsniveau op het peil van 2017

• betrouwbaarheid: géén inzet van de ‘stopway’ verlenging van de start-landingsbaan

• objectieve plantoetsing d.m.v. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Wilt u meer informatie hebben, wilt u meehelpen flyeren, mail dan naar Paul Rutten.

Troep in frituurvet-recycle-bak

Op de speelplaats van de Aw Sjaol staat al vanaf 2015 een groene container waar we oud frituurvet in kunnen doen. Volgens een artikel van Stichting RIONED en het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën spoelt één derde van de consumenten resten olie of vet uit de pan (warm of koud) nog steeds weg onder de kraan. Deze miljoenen kilo’s vet zorgen jaarlijks voor grote overlast in het riool, het is slecht voor het milieu maar bovendien een enorme verspilling omdat gebruikt vet hergebruikt kan worden. Van oud (frituur)vet en bakolie kan namelijk zeer efficiënt biobrandstof gemaakt worden.

De laatste tijd krijgen we echter klachten van het bedrijf dat deze bak leeghaalt. Naast de flessen frituurvet werd er ook motorolie en lege flessen wijn in de groene bak gevonden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij zijn uiteraard blij met alle mensen die hun gebruikt frituurvet in deze bak gooien maar graag geen andere spullen hierin gooien.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Archeologisch bezoekerscentrum in Hartelstein

In Kasteelhoeve Hartelstein wordt een archeologisch bezoekerscentrum gevestigd dat een beeld biedt van de belangrijkste archeologische vondsten tijdens de uitvoering van het project Grensmaas..
Consortium Grensmaas heeft het voortouw genomen om een archeologisch centrum in Hartelstein te vestigen. Het Consortium is vanaf 2007 aan het werk in Itteren en Borgharen en neemt op het einde van dit jaar afscheid van beide dorpen: het werk is klaar.
Het Consortium wil een blijvende herinnering achterlaten aan de uitvoering van het project Grensmaas dat in Borgharen en Itteren in uitstekende samenwerking met de inwoners gestalte heeft gekregen.
Het Consortium heeft de provincie Limburg en de gemeente Maastricht gevraagd om ook bij de komst van het archeologisch bezoekerscentrum als partners op te treden. Beide overheden werken inmiddels enthousiast mee aan de voorbereiding. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt expertise ter beschikking. Net als de archeologen die betrokken zijn bij het project Grensmaas. Het is de bedoeling dat het bezoekerscentrum eind dit jaar officieel geopend wordt.

Kasteelhoeve Hartelstein biedt nu al beperkte exporuimte voor een van de skeletten van het paardengraf van Borgharen, foto’s van het project Grensmaas en een klein aantal overige archeologische vondsten.
Die ruimte wordt meer dan verdubbeld door een deel van de eerste etage in te richten als permante expositie met vitrines met een selectie van archeologische vondsten en een infokamer bij de nieuwe entree van het bezoekerscentrum.
In de aanloop naar- en tijdens de uitvoering van het project Grensmaas zijn meer dan 10.000 vondsten vanaf de prehistorie tot aan de nieuwe tijd geregistreerd. Een selectie van die vondsten zal in het bezoekerscentrum te bekijken zijn. Het is de bedoeling dat Hartelstein uitgroeit tot de recreatieve uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten in het zuidelijk deel van het RivierPark Maasvallei. Met de vestiging van een archeologisch bezoekerscentrum zal de aantrekkingskracht van Hartelstein verder toenemen, zo is de verwachting. Inmiddels wordt er al over gedacht om het toekomstige bezoekerscentrum ook te koppelen aan historische wandeltochten naar bijvoorbeeld het monument van het paardengraf in Borgharen en andere archeologische vindplaatsen.

bron: Nieuwsbrief Consortium Grensmaas

“Bloemrijke graslanden”

Via de nieuwsbrief van IKL stuiten wij op een artikel over bloemrijke graslanden. Steeds vaker horen we dat door het aanleggen van dit soort graslanden meer insecten, vogels en andere dieren komen. Minder maaien, ruigtes creëren en nestkasten ophangen zijn zaken die in de toekomst steeds vaker toegepast zullen worden. Een grasland met veel (wilde) bloemen en kruiden is wat ons betreft een lust voor het oog. Het schijnt dat men zo ook de (last van de) eikenprocessierups aan wilt pakken. Ze hebben ook nog enkele tips als u zelf aan de slag wilt:

Wist je dat…

  • …aan te raden is om zaden aan te schaffen van autochtone inheemse herkomst. Dit omdat veel soorten insecten aangepast zijn aan de juiste bloeiperiode en natuurlijk ook de kruiden aangepast zijn aan het Nederlandse klimaat
  • …er jammer genoeg nog veel uitheems zaad te koop. Onbedoeld kan dit zelfs leiden tot floravervalsing.

Wilt u het hele artikel lezen, klik op bloemrijke graslanden en doe er uw voordeel mee.

Bomenrij heeft dorst

Nu we toch vaker de weg naar Borgharen rijden, vallen de bomen lang het fietspad goed op. Er zijn enkele bomen waarvan de blaadjes bruin zijn en misschien wel kapot. We hebben contact gezocht met de gemeente en kregen het volgende antwoord:

De slechte of dode bomen die de droogte ondanks het watergeven niet overleven, worden deze winter vervangen voor nieuwe.
Mvg team bomen en boomwortels

De bomen met weinig of geen blaadjes meer worden dus (weer) vervangen.

Kruis Hartelstein wordt gerestaureerd

Sander Bastings is iemand die zich al heel veel jaren inzet voor Itteren en haar omgeving. Hij schreef ons een mail dat het veldkruis langs het kanaal gerestaureerd wordt. Dat houdt in dat de steen opnieuw vlak wordt gemaakt en vervolgens worden de letters gekapt. Het geheel komt ook iets hoger te staan zodat de tekst beter leesbaar is. Ook wordt de bevestiging van het kruis aan de steen verbeterd. (Eerder is sprake geweest dat er een nieuwe steen zou komen, dat gaat dus niet door. Restaureren is beter!)

Daarnaast heeft Sander het ook over de Maaskeien die een hele tijd geleden tegenover Herbricht op de terp zijn geplaatst. Sander geeft aan:

Het onkruid op de terp is verwijderd en de terp is gedeeltelijk met grind bedekt maar volgens mij is de zaak nog niet zoals het zou moeten. Deze week ga ik met François Verhoeven kijken wat er nog moet gebeuren. De weg daar naar toe is vanwege het al uitgevoerde werk redelijk goed begaanbaar. Voor de toekomst zal het een punt zijn hoe de terp te onderhouden.

Wij kunnen alleen maar zeggen: “Danjewel Sander.”

Recreatievijver 30 juni gedeeltelijk bezet

Via de website van www.visstandverbeteringmaas.mijnhengelsportvereniging.nl lazen we dat de de recreatievijver in Itteren op 30 juni gebruikt gaat worden voor een hondentraining. Zij schrijven op hun website:

Op 30 juni vindt er een training plaats voor honden op de Visvijver Itteren. Specifiek op het kopgebied van de vijver, grenzend aan het paaigebied. Er zullen verspreid over de dag ongeveer 30 honden ingezet worden bij het water voor 2 proeven, een apport over water en een apport uit water. Er wordt gecontroleerd gebruik gemaakt, van het water  d.w.z. dat alleen de deelnemer
die aan de beurt is, zijn/haar hond los heeft voor het uitvoeren van de proef.
Alle overige honden zijn aangelijnd zodat verder niemand last ondervindt van hun aanwezigheid.
De overige proeven vinden plaats op het grondgebied van Dhr. Limpens (aangrenzend aan het recreatiegebied).
Oproep aan onze vissers om hier rekening mee te houden, dank voor de medewerking!
Foto van Facebook: “de bis van Ittere…”

Vleermuis in huis?

Via het IKL werden we getipt over vleermuizen. Ze vliegen weer in het ronden soms komen ze op de vreemdste plekken terecht. Het IKL schrijft:

Het wordt weer zomer en daarmee breekt de periode aan dat er vaak vleermuizen in woningen gevonden worden. Soms veroorzaken deze vleermuizen overlast of hebben bewoners vragen over deze bijzondere dieren. Soms ook worden vleugellamme of dode vleermuizen gevonden. De zomer is de tijd dat de kwetsbare kraamkolonies zich manifesteren en vanwege deze kwetsbaarheid is voorzichtigheid geboden.  

Het Limburgse netwerk vleermuiswerkers is ingesteld om snel ter plaatse te zijn en voor vleermuizen en bewoners goede oplossingen te vinden. Lokale vrijwilligers gaan zo nodig ter plekke de situatie onderzoeken om zo de beste oplossing te vinden. Dat is erg belangrijk want vleermuizen krijgen maar één jong per jaar. Een kolonie die verstoord wordt, komt niet zomaar terug. Niet alleen jammer voor de vleermuizen maar ook voor mensen. Vleermuizen zijn uitstekende insecteneters en ruimen zo ‘s nachts grote hoeveelheden insecten. 

Wil je in contact komen met de vleermuiswerker bij jou in de buurt? Kijk dan hier. 

Het jaarverslag vleermuizen over 2018 is hier te bekijken.