Nog even doorbijten

Het is altijd een mooi schouwspel tussen de bever en de wilg. De wilg zoekt via zijn wortels het water op en de bever zet zijn tanden in de boom. Op de foto is te zien dat de bever nog maar een beetje nodig heeft en dan heeft hij de boom geveld. Dit plaatsje hebben we binnen gekregen en willen u hiervan laten genieten.

Nieuws van de recreatievijver

Via Angela Moberts hebben we de volgende info gekregen:

Dit jaar hebben we, in samenwerking met Hettie Meertens van Stichting Ark, een nieuw beheerplan bij het Consortium Grensmaas ingediend.
Het nieuwe plan is grotendeels gebaseerd op een maaibeleid zoals de Vlinderstichting dat adviseert: bovenlangs de vijver niet alles wegmaaien, delen laten staan en delen helemaal niet maaien. Langs de paden wordt wel gemaaid en er worden paden in de begroeiing gemaaid. Dit om insecten te laten overleven en aan te trekken met bloemen en diverse grassen. De wilgengroei langs de vijver bij delen te laten staan, enerzijds om vissers hun eigen plek te laten inrichten, anderzijds is het beter voor het watermilieu en de waterhoentjes en meerkoeten die beschutting zoeken tussen de waterplanten. Het water in de vijver warmt in de zomer enorm op door verdamping, dat is slecht voor de vissen en de zuurstofplanten die dan afsterven . Meer begroeiing langs de waterkant houdt meer water vast en geeft meer schaduwplekken.

Het plan is door het Consortium geaccepteerd.
Inmiddels hebben we ook een kleine werkgroep vijver voor nieuwe aanplant, snoeiwerkzaamheden die met de hand uitgevoerd worden, monitoring van de begroeiing en de ontwikkeling van het gebied d.m.v. onderzoek naar flora en fauna en het vastleggen van de ontwikkeling van het gebied d.m.v. foto’s.  Voor de werkgroep kunnen we nog mensen gebruiken die begaan zijn met het reilen en zeilen van de vijver. Ook mensen uit Borgharen kunnen hieraan meedoen. In de werkgroep zitten nu Paul, Han, Sander, Koen en Angela.
Misschien heeft u nog een leuk idee voor de omgeving van de vijver, laat het ons dan weten.

Op zaterdag 16 november hebben we, naast de bomen die er al aangeplant waren, 7 nieuwe bomen aangeplant: 2 goudenregens, linde, witte moerbei, gele kornoelje, lijsterbes en een bijenboom. Deze bomen zijn een afscheidscadeau van ex-dorpsraadsleden. We hebben deze bomen aangeplant samen met John en Wim van de Dorpsraad en natuurlijk ook van koffie en vlaai genoten.

In december volgt nog meer nieuwe aanplant langs de vijver van struiken (240) en bomen (14). Deze zullen wel een formaat kleiner zijn. Dat maakt het voor het planten wel wat makkelijker, maar we kunnen toch wel extra handen (en schoppen) gebruiken. Deze nieuwe aanplant wordt gesponsord door Stichting Ark.

Namens de werkgroep vijver,

Angela Moberts

Bloemrijke berm langs fietspad

Het CNME heeft vorige week, in opdracht van de gemeente Maastricht, de berm langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen over een afstand van 150 meter ingezaaid met het bloemmengsel G4.

G4 is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke middellage vegetatie en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

G4 kan fantastische resultaten bieden bij een kalkrijke uitgangssituatie en trekt veel bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten. Het mengsel bestaat uit lage (bijv. Wondklaver en Ruige weegbree) en middelhoge (bijv. Wede en Paarse morgenster) soorten.

Wie meer wil weten over dit bloemenmengsel kan terecht op de site http://www.cruydthoeck.nl

Wilgentenen schutting

We hebben een mailtje gekregen van de 86 jarige heer Math van den Hof die graag een wilgentenen schutting wil hebben van 7 meter lang. Uiteraard is hij gaan Googleën en komt alleen maar bedrijven tegen van boven de rivieren. Toen kwam hij pop het idee om zo’n schutting zelf te gaan vlechten maar dat bleek geen goed idee. Wat dan te doen: dan mail je naar info@itteren.nl en vraag of er ook mensen zijn die dit in de buurt kunnen doen. We zijn heel benieuwd of we reactie krijgen. Laat het ons weten via info@itteren.nl en we maken Math heel blij.

Nieuwe bomen bij de recreatievijver

Via Angela Mobers hebben we vernomen dat half november enkele nieuwe bomen gepland gaan worden bij de recreatievijver. Hiervoor moet ook gekeken worden naar  de conditie van de grond rondom de vijver (super droog in de zomer!). Daarop zijn de volgende bomen gekozen:

Tilia pallida (linde), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Tetradium daniellii (bijenboom), Cornus mas (gele kornoelje) en Morus alba (witte moerbei).

Deze groep is bio-divers en geweldig voor de insecten en de vogels en kan vrij dicht bij elkaar komen te staan. Ze zullen in de buurt van het bijenhotel komen. De foto is van een lijsterbes.

Zondag met een MaasVerkenner op stap

Via de website van het VVV kregen we onderstaande info:

Er is jarenlang gewerkt aan de Maas en dat levert best wat nieuwe natuur op. Een MaasVerkenner neemt je mee in het pas afgewerkte gebied en vertelt meer over de geschiedenis en natuurontwikkeling van het gebied. Praktisch Start: 14 uur op de parking van kasteelhoeve Hartelstein (Hartelstein 204, 6223 HV Maastricht) Deelname: 2 euro per persoon, 5 euro per gezin. Inschrijven is niet nodig! Bij slecht weer kan het modderig zijn. Wandelschoenen of laarzen zijn dan aangeraden. Je past je kledij ook best aan aan het weer van de dag.

Meer informatie over dit evenement vind je hier

Natuur in Itteren

Via de website van L1 zagen we dat Joris Verhees en Pim Lemmers van Natuurbalans woensdagmiddag in de Geul in Itteren onderzoek waren aan het doen naar de beekdonderpad. Vanaf dat moment is Itteren weer een bijzonder insect rijker: de Rosevleugel-sprinkhaan. Met hun waadpakken, staand in het water, zagen zit dit bijzondere beestje wegfladderen. Dit beestje is meer dan een eeuw geleden voor het laatst gezien in Nederland. Waarschijnlijk is de opwarming de reden dat deze sprinkhaan zich hier (uiteraard in Itteren :)) thuisvoelt.

Daarnaast heeft Hettie Meertens van Stichting Ark aan gegeven dat er weer een mooie folder uit is: 190423_GroteGrazers (1)

Regionaal Landschap Kempen en Maasland heeft de nieuwe begrazingsfolder van RivierPark Maasvallei uitgegeven ( 24 pg’s)

Hij is o.a. te krijgen bij de Brigidahoeve en Hartelstein.

We hebben een mail gekregen van Paul Rutten van Milieudefensie Maastricht. Deze organisatie verzet zich tegen de uitbreiding van Maastricht Aachen Airport. Zij zijn op zoek naar mensen die die mee willen helpen met het verspreiden van de flyer tegen uitbreiding MAA in de wijk Itteren. Zij geven o.a. aan dat dit een ernstige aantasting van de leefbaarheid in Zuid-Limburg is want deze uitbreiding dient voor vrachtvluchten met lawaaiige en vervuilende toestellen.

Dit betekent een enorme toename van de geluidsoverlast en luchtvervuiling. MAA mag groeien naar 30.000 vliegbewegingen per jaar. Dus gemiddeld komt er dan elk kwartier een laagvliegend vliegtuig boven Zuid-Limburg. MAA wordt bestemd voor nachtvluchten tot 02.00 uur ‘s nachts en vanaf 05.00 uur ‘s morgens. Gevolg: er blijft nog maar 3 uur ongestoorde nachtrust over. De MAA-plannen duperen bewoners en toeristen. De MAA-plannen vergroten het risico op calamiteiten rond Chemelot (DSM). Dit alles moeten we zien te voorkomen. Maak nu duidelijk dat hiervoor géén draagvlak is en onderteken via de site petities.nl

Vul daarbij in het zoekveld in: ‘Vlieghinder Maastricht Aachen Airport’. De petitie komt vervolgens in beeld en u kunt gelijk ondertekenen. Dit kan zowel met uw naam als anoniem. Want wij Limburgers, en iedereen die houdt van Limburg, willen:

• een ongestoorde nachtrust: géén MAA-nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur

• gezondheid: een landingsverbod verouderde en vervuilende vrachtvliegtuigen

• natuur en landschap: bescherming van het milieu en kwetsbare natura 2000 gebieden

• rust en stilte: maximalisatie van de vliegbewegingen en het geluidsniveau op het peil van 2017

• betrouwbaarheid: géén inzet van de ‘stopway’ verlenging van de start-landingsbaan

• objectieve plantoetsing d.m.v. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Wilt u meer informatie hebben, wilt u meehelpen flyeren, mail dan naar Paul Rutten.

Troep in frituurvet-recycle-bak

Op de speelplaats van de Aw Sjaol staat al vanaf 2015 een groene container waar we oud frituurvet in kunnen doen. Volgens een artikel van Stichting RIONED en het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën spoelt één derde van de consumenten resten olie of vet uit de pan (warm of koud) nog steeds weg onder de kraan. Deze miljoenen kilo’s vet zorgen jaarlijks voor grote overlast in het riool, het is slecht voor het milieu maar bovendien een enorme verspilling omdat gebruikt vet hergebruikt kan worden. Van oud (frituur)vet en bakolie kan namelijk zeer efficiënt biobrandstof gemaakt worden.

De laatste tijd krijgen we echter klachten van het bedrijf dat deze bak leeghaalt. Naast de flessen frituurvet werd er ook motorolie en lege flessen wijn in de groene bak gevonden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij zijn uiteraard blij met alle mensen die hun gebruikt frituurvet in deze bak gooien maar graag geen andere spullen hierin gooien.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Archeologisch bezoekerscentrum in Hartelstein

In Kasteelhoeve Hartelstein wordt een archeologisch bezoekerscentrum gevestigd dat een beeld biedt van de belangrijkste archeologische vondsten tijdens de uitvoering van het project Grensmaas..
Consortium Grensmaas heeft het voortouw genomen om een archeologisch centrum in Hartelstein te vestigen. Het Consortium is vanaf 2007 aan het werk in Itteren en Borgharen en neemt op het einde van dit jaar afscheid van beide dorpen: het werk is klaar.
Het Consortium wil een blijvende herinnering achterlaten aan de uitvoering van het project Grensmaas dat in Borgharen en Itteren in uitstekende samenwerking met de inwoners gestalte heeft gekregen.
Het Consortium heeft de provincie Limburg en de gemeente Maastricht gevraagd om ook bij de komst van het archeologisch bezoekerscentrum als partners op te treden. Beide overheden werken inmiddels enthousiast mee aan de voorbereiding. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt expertise ter beschikking. Net als de archeologen die betrokken zijn bij het project Grensmaas. Het is de bedoeling dat het bezoekerscentrum eind dit jaar officieel geopend wordt.

Kasteelhoeve Hartelstein biedt nu al beperkte exporuimte voor een van de skeletten van het paardengraf van Borgharen, foto’s van het project Grensmaas en een klein aantal overige archeologische vondsten.
Die ruimte wordt meer dan verdubbeld door een deel van de eerste etage in te richten als permante expositie met vitrines met een selectie van archeologische vondsten en een infokamer bij de nieuwe entree van het bezoekerscentrum.
In de aanloop naar- en tijdens de uitvoering van het project Grensmaas zijn meer dan 10.000 vondsten vanaf de prehistorie tot aan de nieuwe tijd geregistreerd. Een selectie van die vondsten zal in het bezoekerscentrum te bekijken zijn. Het is de bedoeling dat Hartelstein uitgroeit tot de recreatieve uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten in het zuidelijk deel van het RivierPark Maasvallei. Met de vestiging van een archeologisch bezoekerscentrum zal de aantrekkingskracht van Hartelstein verder toenemen, zo is de verwachting. Inmiddels wordt er al over gedacht om het toekomstige bezoekerscentrum ook te koppelen aan historische wandeltochten naar bijvoorbeeld het monument van het paardengraf in Borgharen en andere archeologische vindplaatsen.

bron: Nieuwsbrief Consortium Grensmaas