U wilt toch ook dat de basisschool in Borgharen behouden blijft voor onze kinderen en kleinkinderen?

Kom daarom woensdagavond 20 maart meepraten over de toekomst van onze dorpen vanaf 19.30 uur in de Haarderhof.

U wilt toch de komende jaren ook verzekerd zijn van zorg en wellicht een zorgcentrum in Itteren en Borgharen?

Kom daarom woensdagavond 20 maart meepraten over de toekomst van onze dorpen vanaf 19.30 uur in de Haarderhof.

Hoe vogelvriendelijk is uw tuin?

Via Angela Moberts kregen we enkele tips om uw tuin nog vogelvriendelijker te maken.

Om te kunnen beoordelen hoe vogelvriendelijk uw tuin is, heeft de Vogelbescherming een 10-puntenlijst samengesteld, waaraan een vogelvriendelijke tuin eigenlijk  moet voldoen. De 10 punten vormen de basis. Geef uw eigen tuin een score. Gaat u voor de 10 punten?

In uw tuin is aanwezig:

1. Water, d.m.v. een natuurlijke vijver of vogeldrinkschalen.

2. Gazon.

3. Rijke variatie aan bloeiende, inheemse planten, waar rupsen, vlinders, bijen en andere insecten op afkomen.

4. Inheemse planten, struiken, klimplanten en bomen, met zaden of vruchten. Zoals bessen en noten.

5. Struiken met doornen of stekels.

6. Erfafscheiding d.m.v. hagen.7. Zo min mogelijk bestrating. Minder dan 1/3 van de tuin.

8. Kale muren zijn begroeid.

9. Rommelhoekjes met bladafval, composthoop, takkenhoop/takkenril.

10. Nestkastjes voor vogels.

Wilt u uw tuin een 10+ geven en nog aantrekkelijker maken? Dan kunt u gaan voor deze punten:

  1. Zandbak voor huismussen.
  2. Nestkastjes voor zoogdieren en insecten, bv vleermuisjes , egels en bijen en vlinders.
  3. Geen gebruik van pesticiden.
  4. Pergola
  5. Een plek voor een vogelvide onder het dak.
  6. Natuurlijke nestholten in bomen of gebouwen.
  7. Variatie in gelaagdheid: bomen, struiken, kruiden, gazon, water.
  8. Platdak met sedum.
  9. Overwinteringsplek voor amfibieen.
  10. Slaapplaats voor egels.

Hoe groener uw tuin, hoe meer water deze opneemt. Bovendien geeft een groene tuin in de zomer de nodige verkoeling. Verder hebben de tuinvogels insecten en rupsen nodig om hun jongen te voeren. Een groen tuin is een tuin, waar altijd iets te zien valt.

Bron: Vogelbescherming Nederland

De foto is een putter via Jo Smeets

Vogelwandeling ook nog in oktober.

Afgelopen zaterdag om 8:30 uur zijn een tiental mensen, gewapend met fotocamera’s en verrekijkers, samen met Oscar Herijgers, vogels gaan spotten. Zoals u weet gaan veel mensen vogels spotten maar dan moet je wel weten hoe je moet gaan kijken. Oscar wist de anderen duidelijk aan te geven waar men op moest letten en hoe je de uitzonderlijke vogels voor de lens kunt krijgen. Het was een zeer leerzame ochtend en de mensen waren zeer tevreden. Er werd gevraagd om dit nog een keer te doen en daarom heeft Oscar gezegd dat we in oktober nog zo’n morgen organiseren. Dus daar houden we rekening mee. Oscar hartelijk dank voor deze wijze lessen.

U denkt en praat toch ook mee over de toekomst van Itteren en Borgharen?

Woensdag 20 maart om 19.30 uur is in de Haarderhof een bewonersbijeenkomst waarin alle inwoners van Borgharen en Itteren hun zegje kunnen doen over hun toekomstbeeld voor beide dorpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om thema’s als zorg, wonen, verkeer en natuur.

De avond is een initiatief van de werkgroep Omgevingsvisie Itteren-Borgharen. De werkgroep roept alle inwoners op tijdens de bewonersavond hun wensen, ideeën en eisen te ventileren, zodat de twee Maasdorpen zelf een breed gedragen toekomstbeeld kunnen produceren. Dat stuk gaat straks deel uitmaken van de zogenaamde Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Maastricht. Op basis van die visie bepaalt de gemeente Maastricht de komende decennia het beleid. Ook voor Itteren en Borgharen.

Het is nog maar 50 jaar geleden dat Borgharen en Itteren zelfstandige gemeenten waren met een bloeiend verenigingsleven, diverse agrarische bedrijven, winkels en scholen.
Borgharen en Itteren horen nu bij Maastricht. De meeste voorzieningen en bedrijven zijn verdwenen.De verenigingen hebben het zwaar, zijn inmiddels gefuseerd dan wel opgeheven. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is het oude cultuurlandschap veranderd in een natuurgebied. Toch blijkt uit onderzoek dat Borgharen en Itteren aantrekkelijke kernen zijn om te wonen.

De werkgroep wil graag alle bewoners bij het toekomstbeeld van Itteren en Borgharen betrekken, omdat het schrijven van een dorpsprofiel toch vooral een zaak van de bewoners zelf is. De inwoners beschikken bij uitstek over de kennis en deskundigheid om knelpunten, problemen en vooral ook kansen in beeld te brengen. De inwoners kunnen daarmee ook zelf aangeven welke ontwikkelingen ze de komende jaren belangrijk vinden voor Borgharen en Itteren.

De inbreng van de bewonersavond van 20 maart wordt gebundeld en samen met ideeën van de werkgroep tijdens een vervolgbijeenkomst opnieuw aan de inwoners voorgelegd en daarna aan de gemeente Maastricht aangeboden.

Inwoners worden verzocht zich van te voren aan te melden voor de bewonersavond. Op korte termijn wordt over de bewonersavond huis-Aan-huis een flyer verspreid. Kijk ook op http://www.itterenborgharen.nl  

Dijkwachten nodig voor Itteren

Het is alweer een tijdje geleden dat we u gevraagd hebben om “DIJKWACHT” in Itteren te worden. Stel voor dat er een hoogwaterperiode komt en de dijken gecontroleerd moeten worden, dan willen we dat toch zeker zelf doen. Geef u daarom op en ontvang dan ook allerlei materialen: jassen, broeken, laarzen. Daarnaast zijn er nog zaklampen, verrekijkers en reddingsvesten die gebruikt kunnen worden. Al met al alleen maar voordelen als u zich aanmeldt. Meer weten? Klik op Stand van zaken werving dijkwachten en lees de brochure in de bijlage

Wilt u zich meteen aanmelden, bel Bert Smeets, coördinator dijkwachten, op 088-8890422 of mail naar: dijkwacht@waterschaplimburg.

 

Carnaval in Ittere

Zo wie eeder jaor beginne de Vreigeleire op zoondig 3 miert de Itterse Vastelaovend met de Carnavalsmès, zoondigmörrege um 10:30 in de Kerrik. Daonao laote zie same mèt Prins Theo !e, jäögprins Giovanni en jäögprinses Narnia de Vreigeleir op. Dat zal roond 11:11 oor gebäöre bie cafë ’t Trefpunt boe veer us met z’n alle heerlik kinnen ammezeere.

Op maondig 4 miert begint de Itterse optoch um 14:30 oor. Opsjtèlle vanaaf 14:00 oor bie ’t Kepe4lke. Wèlt geer mètdoon, geif uuch dan effe op bie Funs

Ouders laat uw kinderen het snoep oprapen als de wagens voorbij zijn.
Ook het verzoek om langs de optochtroute GEEN AUTO’S te parkeren!

Nao de optoch goon veer os mèt z’n alle nog heerlik ammezeere, in ’t Martinushoes. DJ John verzörreg de meziek en d’r is karaokeveur groet en klein.

Dinsdig 5 miert is vanaaf 16:00 oor gezèllige meziek van DJ Rico bie café ’t Trefpunt. Roond de klok vaan 20:11 oor weurt de Vreigeleir aofgelaote, mehr ouch daonao geit ’t fees nog effe door.

Asgoonsdig goon de Vreigeleire en aanhaangk iers um 18:00 oor nao de Kerrik veur ’n askruiske en daonao kinne ver nog ’n hiering happe bie café ’t Trefpunt.

 

Wat nu met de brug?

Bij de presentatie van 12 december 2018 werd aangegeven dat eind januari 2019 informatie zou komen over de aanbesteding van de fietsbrug en over de beslissing over de nieuwe brug. De Dorpsraad heeft begin februari hiernaar gevraagd en is daarna geïnformeerd. Afgesproken werd dat de gemeente en Rijkswaterstaat zelf deze informatie aan u als burgers zou geven. Derhalve heeft u de folder gekregen. Er komt geen fietsbrug komt want het gereserveerde bedrag (door Provincie en gemeente) was niet genoeg om een fietsbrug te plaatsen. Er komt een hele nieuwe brug met fietspaden. De huidige brug gaat daarna weg. In de tussentijd kunnen we de brug gewoon gebruiken. De laatste tijd kwamen bij ons als Dorpsraad weer diverse klachten van rammelende platen hetgeen  waarschijnlijk komt omdat de barriers verplaatst waren waardoor de wegbreedte groter is. Men gaat nu de barriers vastzetten waardoor de wegbreedte naar 3,10 meter gaat. Men hoopt dat dan de geluidsoverlast van de rammelende platen minder wordt (zoals we ook de eerste keer gemerkt hebben). We wachten het af en zodra er meer nieuws is, hoort u van ons.

 

Hard werken aan nieuwe omgevingsvisie

Vanuit de Dorpsraad zijn enkele mensen druk bezig om een omgevingsvisie van Itteren en Borgharen te maken. U heeft hiervan al iets kunnen lezen in onze Dorpsberichten. Nu begint het steeds meer vorm te krijgen. Onze mensen zeggen o.a.:

We worden in de toekomst geconfronteerd met allerlei zaken waar wij als bewoners ook zelf over kunnen nadenken en misschien oplossingen aandragen. Per slot van rekening hebben wij als bewoners enorm veel lokale kennis. Een aantal van deze thema’s willen wij gaan meenemen in onze ‘bewonersblik op de toekomst’.

Ook vanuit de gemeente Maastricht is men bezig met een omgevingsvisie. Van daaruit wordt dan ook samengewerkt om dan te kijken hoe die visie er dan uiteindelijk uit komt te zien. Op dinsdag 26 februari is in het bedrijfsrestaurant de Maasmolen van het gemeentekantoor (Mosae Forum 10) van 17.00 tot 18.30 uur de “Stadsronde” waar over de omgevingsvisie gesproken gaat worden. U kunt de benodigde stukken downloaden via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 februari). Tussen 18.30 en 19.00 uur kunt u eventueel een hapje mee-eten.

Het allerbelangrijkste is echter dat u, als inwoner van Itteren, zelf kunt aangeven wat u wilt hoe u, uw toekomstige leefomgeving zou willen zien. Daarvoor zal op 20 maart een bijeenkomst gehouden worden in de Haarderhof in Borgharen. U kunt zich alvast voor opgeven door hier te klikken en daar uw gegevens in te vullen. Wilt u nog meer informatie krijgen, ga dan naar de website van www.itterenborgharen.nl en lees wat allemaal al ingevuld is. Zo blijft u op de hoogte.

Vanuit Itteren zijn Paul Paulissen, Han Hamakers, Sander Bastings, Angela Moberts en Jitske Michielsen betrokken.

 

Samen vogels spotten op 9 maart

Onze mensen van ItterAktief komen allerlei mensen tegen met diverse leuke ideeën. Zo kwamen ze Oscar Herijgers tegen die veel verstand heeft van vogels (spotten). We weten dat er in Itteren veel mensen (en kinderen) zijn die de natuur een warm hart toedragen. Itteren in onderhand bekend vanwege de diverse (bijzondere) vogels die hier te vinden zijn en zeer regelmatig zien we de vogelspotters met verrekijkers en fototoestellen. Vandaar deze oproep:
Op 9 maart gaan we met een groep enthousiastelingen op zoek naar bijzondere en minder bijzondere vogels. We zullen starten om 8.30 bij het kleine speeltuintje op het Brook. We zullen hooguit 2 uur later weer terug zijn. Mochten de vogels geen zin hebben in menselijke aandacht zijn we eerder terug. De bedoeling is om van daaruit richting de Maas te lopen in noordelijke richting.
Mocht je niet in het bezit zijn van een verrekijker is dit geen probleem ik kan er vier meenemen. Daarnaast zal ik ook een telescoop mee nemen voor de echte bijzondere gevallen. Kinderen zijn uiteraard ook welkom.

Voor ieder die wil, drinken we nog een kop koffie in de Brigidahoeve.

 (op eigen kosten)
Wil je informatie mail dan met oherijgers@hotmail.com
Trouwens, de foto van de torenvalk is van Jo Smeets (uit Itteren).