Ambulance niet binnen 15 minuten in Itteren

Via L1 (1Limburg) hebben we vernomen dat, in de spits, Itteren niet binnen de wettelijke 15 minuten is.Li heeft de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevraagd om een onderzoek hiernaar te doen. Hieronder enkele citaten uit het oinderzoek:

Ruim tien procent van de Limburgse woningen liggen in de spits buiten de wettelijk gestelde aanrijtijd van de Limburgse ambulanceposten.

Ruim vijftigduizend woningen zijn in de spits niet te bereiken binnen de vijftien minuten die de wet voorschrijft waarin een ambulance bij een slachtoffer moet zijn. Buiten de spits zakt dat aantal naar iets meer dan 22.000 woningen (4,2 procent). De cijfers zijn gebaseerd op de afstand van de woningen en buitenplaatsen in de provincie ten opzichte van de ambulanceposten, samen met de maximumsnelheid die ambulances mogen rijden.

“Het is een groot schaakbord”, laat ambulancebroeder Bauke Bakker van de post Maastricht weten. “De meldkamer is constant aan het schakelen met de aanwezige wagens om een goede dekking te geven.”

In Noord-Limburg gaat het behalve Arcen vooral om Gennep en de kop van Noord-Limburg, in het zuiden liggen naast Vaals, Ulestraten en Itteren in de minder-bereikbare zone.

(Ook de foto is van de website van 1Limburg.)

 

Hondenlosloopgebied in Itteren?

Een tijdje geleden is op Facebook een bericht geplaatst waarin gepleit werd om stukken kade dusdanig in te richten dat deze gebruikt zouden kunnen worden als hondenlosloopgebied. Daarbij werd met name de kade achter Op de Bos  genoemd. Bij de aanleg van de kades in 1995 is bepaald dat daar waar tuinen van omwonenden grenzen aan de kades, deze kades niet toegankelijk zouden zijn voor recreatie. Dit uitgangspunt geldt nog steeds, daarom zijn deze stroken ook afgesloten met een slot.

Daarnaast speelt nog een ander punt. De genoemde gebieden worden gemaaid door boeren die het hooi gebruiken als voer voor de koeien. Wanneer in dat voer uitwerpselen van honden zouden terechtkomen kan dat leiden tot misgeboorten bij de koe. De ziekte heet Neospora en is een parasiet die niet leidt tot ziekteverschijnselen bij de koe maar wel de dood van de ongeboren vrucht kan veroorzaken. Deze parasiet kan in de ontlasting van de hond voorkomen door o.a. het eten van rauw vlees.

De Dorpsraad is al in overleg met de Gemeente Maastricht om elders in Itteren een gebied in te richten als hondenlosloopgebied. We hebben dan ook het dringende verzoek om de afsluiting van deze kades te respecteren en geen honden daar uit te laten.

Veldkruis terug geplaatst.

Bij de aanleg van de werkweg voor de afvoer van het grind dat gewonnen werd in de locatie Itteren Zuid is het veldkruis verplaatst moeten worden. Sindsdien stond het een beetje onzichtbaar in een verloren hoekje. Voorheen stond het kruis aan het begin van het Bundervoetpad dat inclusief een gedeelte van het bos destijds moest verdwijnen voor de aanleg van een dekgrondberging.

Op het moment dat toestemming werd gegeven om het Bundervoetpad opnieuw aan te leggen is direct de vraag gesteld of het veldkruis ook weer een mooie prominente plaats zou kunnen krijgen, het liefst inclusief twee bomen en een bankje.

Het Consortium Grensmaas, waarvoor dank,  heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en verleden week is het kruis teruggeplaatst, inclusief de bomen en een bank. Tegelijkertijd heeft het kruis een opknapbeurt gekregen.

Het veldkruis is een erfenis uit het verleden en het is dan ook een goede zaak dat het kruis op deze prachtige plek aan de rand van het nieuwe natuurgebied een plek heeft gekregen.

Over de geschiedenis van het kruis is op deze site eerder al uitgebreid geschreven. Uiteraard is dit nog allemaal terug te lezen.

Zomermiddagfeest Damesvereniging

Op zondagmiddag 26 mei 2019 houdt de Damesvereniging van Itteren voor de tweede keer een zomermiddagfeest.

De middag begint om 13.00 uur en zal gehouden worden bij de Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat in Itteren. Er zullen verschillende kraampjes staan en natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een natje en een droogje.

Muzikaal zal deze middag opgeluisterd worden door Huub Adriaans, Blaaskapel  De Flippers en Frans Theunisz.

Kom gerust eens kijken, het wordt reuze gezellig, tot zondag.

Rectificatie wandelclub 1 x 14 dagen

We hebben een fout gemaakt want de wandelclub de Maasleupers wandelen (maar) een keer in de veertien dagen. Op dinsdag 28 mei, 11 juni en 25 juni verzamelen zij zich om 19:00 uur bij de kerk en gaan dan lekker wandelen. De volgende dat zijn: 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus.

Maasleupers wandelen dinsdag om 19:00 uur

Jenny Tillie heeft ons doorgegeven dat het zomerseizoen voor de Maasleupers is ingegaan. Onze wandelaars kunnen vanaf komende dinsdag iedere week weer ’s avonds van 19:00 uur vanaf de kerk gaan wandelen.

Dus wilt u ook eens lekker ontspannen met een groepje gaan wandelen, kom dinsdagavond om 19:00 uur naar de kerk en wandel mee door onze mooie natuur.

Excursie met Maasverkenner

Zondag 12/5 staat er opnieuw een MaasVerkenner klaar voor een toffe excursie in het natuurgebied Borgharen! Deze keer neemt hij samen met jullie de nieuwe dynamische riviernatuur (plantengroei en dierenleven) onder de loep.

Zin om aan te sluiten? Vertrek is voorzien om 14 uur op de parking op de Middenstraat in Borgharen. Tot zondag!

Zie ook:

https://www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/kalender/2019-05/nieuwe-natuur-in-het-rivierpark-maasvallei-excursie-met-maasverkenner?fbclid=IwAR2Cn0flYHAAZIiY_jeeFd2vTRSlhRtkevDCiaBwy4ZdCfEQxGBtLiiFoCk

Bladluizen bestrijden met oorwormpotjes

Soms zie je van die bladluizen op de bladen van bomen of struiken. Daarvoor kunt u “oorwormpotjes” gebruiken. Via de nieuwsbrief van IKL lazen we de volgende tip:

Het is weer tijd om oorwormpotjes op te hangen. Hang ze nu op beschutte plekjes met ongeroerde grond. Bijvoorbeeld onder een heg. In de tweede helft van mei kun je de potjes dan omhangen naar jonge bomen ter bestrijding van de luizen. Controleer wel of er daadwerkelijk oorwormen inzitten. Oorwormen zijn natuurlijke bladluizenbestrijders, ze eten in de nacht de bladluizen op die de plantensappen van de boom opzuigen.

Lintje en eerste prijs in Itteren

Het is op verschillende plaatsen feest geweest in Itteren. Via GGZ Mondriaan kregen we het volgende persbericht:

Limburgs L1-lintje voor Mondriaan-vrijwilligster Jessie Dolmans

Vlak voor Koningsdag is de traditionele lintjesregen, maar onze koning heeft er lang niet genoeg. En dus deelt L1 Limburgse Lintjes uit.

Welke Limburger verdient zo’n lintje en waarom? Wie heeft er altijd een luisterend oor, past er vaak op de kinderen, of zet koffie voor de hele vereniging?

Mondriaan heeft een vrijwilligster welke een Limburgs lintje in ontvangst heeft mogen nemen, namelijk Jessie Dolmans. Jessie doet voor Mondriaan creatief vrijwilligerswerk aan het DAC aan de Frankenstraat in Maastricht.

De letterlijke mooie woorden van L1, waarbij we ons geheel aansluiten, zijn;
Zij is een vrijwilliger van Mondriaan. Ze helpt iedereen waar ze kan, feeft een heel goed luisterend oor voor iedereen en staat gelijk voor je klaar als je wat nodig hebt. Gewoon een topper!

We feliciteren Jessie van harte met dit Limburgs lintje wat ze met trots mag dragen.

Daarnaast zagen we via RTV-Maastricht dat Thea van Thor- van Nunspeet de ierste pries heet gewonne van het Groet Mestreechs Dictee. 

Een bijna foutloos dictee voor de winnares van het Groet Mestreechs Dictee. Thea van Thor-van Nunspeet maakte gisteren slechts twee fouten

De wedstrijd die afgelopen zondag in het Centre Céramique gehouden werd, beleefde zijn 16e editie. Het dictee was geschreven door de Maastrichtse Cécile Narinx, mode hoofdredacteur bij de Volkskrant.  Van alle 75 deelnemers die zich individueel of als groep hadden inschreven werd Thea van Thor-van Nunspeet onbetwist winnares, zij maakte slechts twee fouten. De tweede plaats werd behaald door Patricia Paulussen met zes fouten. Oud winnares Huguette van Dooren – Lahaye, die acht fouten maakte behaalde de derde plaats.

De foto van Thea is van Ronald van den Hoven.

LF Maasroute officieel geopend

Gisteren is de eerste icoonroute, de LF Maasroute officieel geopend. Ook werd de website, LF app en de Fietsgids gelanceerd. De fietsroute is 480 kilometer lang en loopt van de Belgische grens naar de Noordzee, vice versa. Je kunt de rivier afzakken en zo van Maastricht via Hoek van Holland naar Rotterdam fietsen. Stroomopwaarts fietsen kan ook, dan begin je in Rotterdam en eindigt in Maastricht. En als je de smaak te pakken hebt, kun je na Maastricht doorfietsen tot aan de bron van de Maas in Frankrijk.

Er is een nieuwe website gelanceerd, specifiek gericht op de Maasroute, met allerlei extra info. Zoals eerder gemeld gaat de Maasroute via Borgharen en Itteren lopen en natuurlijk via het nieuwe fietspad richting Geulle aan de Maas. Helaas in Itteren niet zoals door ons gevraagd via de Brigidastraat maar via de Ruyterstraat. Deze route leek ons veel logischer omdat hier twee horecazaken liggen waar de fietsers gebruik van zouden kunnen maken. Nu kan dat natuurlijk ook maar het valt toch iets meer op als deze zaken direct aan de route liggen.

Voor meer info: https://www.lfmaasroute.nl/