Huttenbouwdag CNME

Via het CNME hebben we onderstaand bericht ontvangen. Als je tussen de 4 en 14 jaar bent is dat weer eens iets anders. Veel plezier!

Mogelijk dit jaar besluit brug Itteren

In de zomereditie van de Dorpsberichten maar ook regelmatig op deze website hebben jullie kunnen lezen dat we ons ernstig zorgen maken over de belabberde toestand van de brug Itteren en dat er in feite sprake is van een ontoelaatbare situatie.

Draden bij de Veertrap

Misschien heeft u ook de foto’s van de paarden gezien die bij de kademuur van de Maas lopen. Hettie Meertens van Stichting Ark gaf aan:

Stand van zaken terreinen John Peeters

Naar aanleiding van vragen/opmerkingen uit het dorp over de afvalbergen op de terreinen van John Peeters hebben we begin dit jaar bij de Provincie gevraagd naar de stand van zaken. Provincie gaf toen aan dat men in een afrondende fase zat. Reden voor de Dorpsraad om nogmaals aan de bel te trekken. Desgevraagd kregen we van de Provincie de navolgende informatie.

Itterse duiven in prijzen

Onze Itterse duivenliefhebbers halen grote prijzen binnen. Zo hebben de familie Winkens-Rothenburg op 26 juli een wedvlucht naar Cahors gewonnen en H. Winkens het samenspel Maasvallei Gien op 15 juli. Als we op de site van www.pipa.be het woordje Itteren invullen komen er vele hits. Hieronder een verslag van de wedvlucht van Cahors.

Laatste update hefdeur keersluis

Via Jelle Kieboom (omgevingsmanager van realisatie keersluis) hebben we het laatste nieuws gekregen rondom de hefdeur van de keersluis en de verwachting wanneer het (fiets- en auto(verkeer weer hun normale weg kan volgen. Hij schrijft:

“Geinen daank” zoekt vrijwilligers

Er is een vraag binnen gekomen van Stichting Geinen Daank. Dat is een stichting die zich als doel stelt eenzame ouderen in Maastricht één maal per week te bezoeken om zodoende de eenzaamheid enigszins te verlichten. Dit doen we d.m.v. vrijwilligers. Onze vrijwilligers maken met hun cliënt b.v.

Wat is met de keersluis gebeurd?

Een oplettende fietser heeft ons deze foto doorgestuurd. een bezoekje op de wevsite van RijksWaterStaat vermeldt het volgende:

Dinsdag zwaluwen tellen

Via Carlo Poolen kregen we de vraag of er mensen zijn die weer zwaluwen willen gaan tellen. Zoals ieder jaar houdt Carlo deze populatie bij en vervolgens krijgen we dan weer een schema. Opgeven kan via “reactie toevoegen” of een mailtje naar info@itteren.nl.