Actie Schone Maas 2020

Schone Maas 2020.

Na de samenkomst in de Haarderhof voor de Omgevingsvisie, heeft zich in Borgharen een klein groepje gemeld om regelmatig aan de Maas te willen opschonen. Dat hebben we ook meerdere keren gedaan, een maal in Itteren en drie maal in Borgharen. De beste ruimtijd aan de Maas is het voorjaar, als er nog geen begroeiing is. Later in het seizoen wordt er ook nog steeds geruimd, dan is het water gedaald maar komt ook de begroeiing flink op en de afgelopen twee jaar werd het ook nog erg heet. We hebben twee maal een eiland bij Borgharen geruimd met per keer gemiddeld 40 vuilniszakken met voornamelijk wegwerpdoekjes en plastic! En we hadden nog makkelijk een keer extra kunnen ruimen daar. Deze acties vallen niet onder “ Schone Maas”, dat alleen geldt binnen de periode maart en april en waarvoor je je kunt opgeven met een groep.

Rijkswaterstaat heeft ook een zwerfafvalophaalregeling voor afval dat wordt verzameld langs de Maas. In 2018 hebben ze zo 8.436 zakken opgehaald. Wilt u ook met een groep mensen zwerfvuilruimen, moet u zich van te voren aanmelden via een contactformulier bij Rijkswaterstaat. Kijk ook op www.afvalcirculair.nl.

Dan is er nog het LIVES-project gestart dit jaar. Daar heeft u al iets van in de krant zien staan, met o.a. een proef om zwerfvuil af te vangen bij de sluis bij Borgharen. Dit is een internationaal project, met als doel om “hogerop “ de rivieren ( de Maas en de Roer), mensen te interesseren en warm te krijgen om aan te sluiten bij het Schone-Rivieren project. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data die verzameld zijn door vrijwilligers tijdens het Schone Rivieren traject van de 100 meter-zwerfvuiltelling langs de hele Maas. Die interesse in die data komt er steeds meer. Maar het blijft een project van lange adem. Daarom is iedere zak die wij, gewone burgers vullen, een zak minder zwerfvuil in de zee. En daarvan moeten we het tot nu toe nog steeds hebben.

Ik heb het nog even nagekeken; volgend jaar doen we voor de 7de keer mee aan het Schone Maas project in Itteren! Een jaar nadat dit project is opgestart in 2013.
Heel veel mensen van “het eerste uur”, doen daaraan nog altijd mee. Er zijn jaren geweest waarin twee maal is geruimd, 2017 en 2019.

Komend jaar is het opschonen weer ruim voor Pasen: op Zaterdag 21 Maart.

Bij hoog water en stortregen wordt de datum verschoven. Na het werk gaan we weer naar de Brigidahoeve voor een kop soep, twee broodjes en een stuk vlaai met koffie/thee.

U kunt zich bij mij opgeven via email.
amoberts@kpnmail.nl

Angela Moberts

Hartelstein: archeologisch centrum Grensmaas (2)

Soms kom je van die berichten tegen die voor Itteren belangrijk zijn. Enkele dagen geleden hebben we ook informatie hierover gegeven maar dit is een artikel met nog meer info::

In Kasteel/kasteelhoeve Hartelstein, in het dorp Itteren, gemeente Maastricht (ten NO van centrum) wordt een archeologisch bezoekerscentrum gevestigd dat een inkijk moet bieden in de archeologie van het gebied van de Grensmaas en in de vondsten die tijdens de uitvoering van het project Grensmaas zijn gedaan.

Tijdens de uitvoering van het project Grensmaas zijn sinds 2008 meer dan 10.000 vondsten vanaf de prehistorie tot aan de nieuwe tijd geregistreerd.

Hartelstein biedt nu al exporuimte voor archeologie, zo is er een van de skeletten van het befaamde paardengraf van Borgharen te bekijken.

In het nieuwe plan wordt de ruimte meer dan verdubbeld en gecombineerd met een inforuimte en een nieuwe entree.

Het bezoekerscentrum zal ook als infocentrum fungeren voor historische wandeltochten naar bijvoorbeeld het monument van het paardengraf in Borgharen en andere archeologische vindplaatsen.

Het centrum zal als alles volgens plan verloop eind dit jaar officieel geopend worden.

[Kasteelhoeve Hartelstein is eigenlijk een deel van de voorburcht en een restant van het oorspronkelijke veel grotere Kasteel Hartelstein en met een geschiedenis die teruggaat naar de 14e eeuw, zie: https://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=617]

[Over project Grensmaas (gestart in 2008), het grootste rivierproject ooit in Nederland uitgevoerd met als doel enerzijds de bewoners langs dit deel van de Maas te beschermen tegen wateroverlast, anderzijds herstel van natuurwaarden: https://www.grensmaas.nl/]

[Over Paardengraf Borgharen, zie: https://l1.nl/dossier-paardengraf-borgharen-29603]

https://www.grensmaas.nl/archeologisch-bezoekerscentrum-in…/

Ideeën “Omgevingsvisie Itteren-Borgharen”

Woensdag 20 maart was het druk in de Haarderhof in Borgharen. Meer dan 80 mensen van Borgharen en Itteren hebben nagedacht over de “omgevingsvisie”. In deze omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en de ambities voor de wijken Itteren en Borgharen. Het gaat o.a. over onderwerpen als mobiliteit, groen, natuur, water, infrastructuur, veiligheid, cultureel erfgoed, gezondheid, milieu, gemeentelijk vastgoed en ontwikkellocaties. De organisatoren hebben een kort filmpje hier over gemaakt. Verder schrijven ze:

Mede door de professionele begeleiding van Peet Adams is deze avond dan ook meer dan geslaagd te noemen. Het enthousiasme waarmee de bewoners deelgenomen hebben aan de diverse thematafels is voor de werkgroep een extra stimulans. De input die wij van de bewoners mochten ontvangen is zeer waardevol en nemen wij mee in onze visie.

Het streven is uiteindelijk een eigen omgevingsvisie die breed gedragen wordt; een visie voor en door bewoners.
Nogmaals dank aan allen die deze avond tot een succes gemaakt hebben.

De Powerpoint presentatie is terug te zien via deze link: Powerpoint OBI2025 20 maart 2019

Op de avond zelf werd aangegeven dat eind april, begin mei een vervolgavond komt. Dan wordt ook de eerste conceptversie van de Omgevingsvisie Borgharen Itteren gepubliceerd. Zodra meer bekend is, hoort u van ons.

U wilt toch ook dat de basisschool in Borgharen behouden blijft voor onze kinderen en kleinkinderen?

Kom daarom woensdagavond 20 maart meepraten over de toekomst van onze dorpen vanaf 19.30 uur in de Haarderhof.

U wilt toch de komende jaren ook verzekerd zijn van zorg en wellicht een zorgcentrum in Itteren en Borgharen?

Kom daarom woensdagavond 20 maart meepraten over de toekomst van onze dorpen vanaf 19.30 uur in de Haarderhof.

U denkt en praat toch ook mee over de toekomst van Itteren en Borgharen?

Woensdag 20 maart om 19.30 uur is in de Haarderhof een bewonersbijeenkomst waarin alle inwoners van Borgharen en Itteren hun zegje kunnen doen over hun toekomstbeeld voor beide dorpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om thema’s als zorg, wonen, verkeer en natuur.

De avond is een initiatief van de werkgroep Omgevingsvisie Itteren-Borgharen. De werkgroep roept alle inwoners op tijdens de bewonersavond hun wensen, ideeën en eisen te ventileren, zodat de twee Maasdorpen zelf een breed gedragen toekomstbeeld kunnen produceren. Dat stuk gaat straks deel uitmaken van de zogenaamde Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Maastricht. Op basis van die visie bepaalt de gemeente Maastricht de komende decennia het beleid. Ook voor Itteren en Borgharen.

Het is nog maar 50 jaar geleden dat Borgharen en Itteren zelfstandige gemeenten waren met een bloeiend verenigingsleven, diverse agrarische bedrijven, winkels en scholen.
Borgharen en Itteren horen nu bij Maastricht. De meeste voorzieningen en bedrijven zijn verdwenen.De verenigingen hebben het zwaar, zijn inmiddels gefuseerd dan wel opgeheven. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is het oude cultuurlandschap veranderd in een natuurgebied. Toch blijkt uit onderzoek dat Borgharen en Itteren aantrekkelijke kernen zijn om te wonen.

De werkgroep wil graag alle bewoners bij het toekomstbeeld van Itteren en Borgharen betrekken, omdat het schrijven van een dorpsprofiel toch vooral een zaak van de bewoners zelf is. De inwoners beschikken bij uitstek over de kennis en deskundigheid om knelpunten, problemen en vooral ook kansen in beeld te brengen. De inwoners kunnen daarmee ook zelf aangeven welke ontwikkelingen ze de komende jaren belangrijk vinden voor Borgharen en Itteren.

De inbreng van de bewonersavond van 20 maart wordt gebundeld en samen met ideeën van de werkgroep tijdens een vervolgbijeenkomst opnieuw aan de inwoners voorgelegd en daarna aan de gemeente Maastricht aangeboden.

Inwoners worden verzocht zich van te voren aan te melden voor de bewonersavond. Op korte termijn wordt over de bewonersavond huis-Aan-huis een flyer verspreid. Kijk ook op http://www.itterenborgharen.nl  

Hard werken aan nieuwe omgevingsvisie

Vanuit de Dorpsraad zijn enkele mensen druk bezig om een omgevingsvisie van Itteren en Borgharen te maken. U heeft hiervan al iets kunnen lezen in onze Dorpsberichten. Nu begint het steeds meer vorm te krijgen. Onze mensen zeggen o.a.:

We worden in de toekomst geconfronteerd met allerlei zaken waar wij als bewoners ook zelf over kunnen nadenken en misschien oplossingen aandragen. Per slot van rekening hebben wij als bewoners enorm veel lokale kennis. Een aantal van deze thema’s willen wij gaan meenemen in onze ‘bewonersblik op de toekomst’.

Ook vanuit de gemeente Maastricht is men bezig met een omgevingsvisie. Van daaruit wordt dan ook samengewerkt om dan te kijken hoe die visie er dan uiteindelijk uit komt te zien. Op dinsdag 26 februari is in het bedrijfsrestaurant de Maasmolen van het gemeentekantoor (Mosae Forum 10) van 17.00 tot 18.30 uur de “Stadsronde” waar over de omgevingsvisie gesproken gaat worden. U kunt de benodigde stukken downloaden via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 februari). Tussen 18.30 en 19.00 uur kunt u eventueel een hapje mee-eten.

Het allerbelangrijkste is echter dat u, als inwoner van Itteren, zelf kunt aangeven wat u wilt hoe u, uw toekomstige leefomgeving zou willen zien. Daarvoor zal op 20 maart een bijeenkomst gehouden worden in de Haarderhof in Borgharen. U kunt zich alvast voor opgeven door hier te klikken en daar uw gegevens in te vullen. Wilt u nog meer informatie krijgen, ga dan naar de website van www.itterenborgharen.nl en lees wat allemaal al ingevuld is. Zo blijft u op de hoogte.

Vanuit Itteren zijn Paul Paulissen, Han Hamakers, Sander Bastings, Angela Moberts en Jitske Michielsen betrokken.

 

“Ode” aan de brug

Onze ijzeren brug met de rammelende platen houdt de gemoederen bezig. Via info@itteren.nl kregen we een mail van Pedro Penders die onderstaande schreef:

DE BRUG

Opeens was er die brug, of ligt hij er al jaren?
Gerommel in de verte of toch heel dichtbij.
Zijn het kruisridders in galop of de  Batavieren die hun gram komen halen?
Nee het is simpelweg een kleine colonne van e-bikes.
Ja ook de lege bus van Arivva en de zware combinaties op bezoek bij Sibelco.
Alles zorgt voor onweer en onheil geluiden.
Het is simpelweg de levensader het infrastructurele wonder,
het “kunstwerk”van Itteren, onze brug over het Julianakanaal.
Ik zou zeggen Juliana slaapt zacht!!! Wordt wakker overheid.

Pedro Penders.

Tante Itta na 1450 jaar in Kerkrade

Via “1Limburg” en “de bis van Ittere es…” lazen we dat in 1999 in Itteren de restanten van een vrouwenhoofd zijn gevonden. Daarvan heeft men een reconstructie gemaakt en tentoongesteld in het Continium in Kerkrade. De naam van die vrouw: “Itta” en zij werd gevonden in een Merovingisch grafveld in de buurt van Itteren. Er wordt o.a. verteld:

Itta
De vrouw werd Itta genoemd en heeft nu een gezicht gekregen. De afgelopen maanden heeft een team onder leiding van Jacques Spee, hoofddocent anatomie aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, daaraan gewerkt.”Het gaat om een vrouw van tussen de veertig en vijftig jaar en dat is best wel oud voor die tijd”, zegt Spee. “In die tijd werden de mensen gemiddeld rond de dertig. Ze was redelijk gezond en had bijvoorbeeld al haar tanden nog.”

Rijk
Itta was waarschijnlijk een welgestelde vrouw en een belangrijk lid van de gemeenschap. Archeologen vonden onder meer luxe voorwerpen in haar graf, waaronder een speld en een riem. In haar mond zat een muntstuk. “Dat is een zogenaamde Charonspenning om haar overtocht naar het hiernamaals te betalen”, zegt Spee.”

Meer weten, klik hier voor dit nieuwsitem van L1.

Fietspad ’t Brook-Hartelstein

Op dit moment wordt hard gewerkt aan  het tijdig aanleggen van het fietspad tussen ’t Brook en Hartelstein. Het tracé ligt vast en nu wordt gewerkt aan een fatsoenlijke fundering. Fietspad moet eind dit jaar klaar zijn. Itteren Noord wordt dan afgerond en zal het Consortium langzaam het gebied verlaten.