Fietspad ’t Brook – Hartelstein in de maak

Het is een tijd geleden aangegeven dat we graag een fietspad willen hebben vanaf ’t Brook naar Hartelstein. Zoals de foto’s laten zien, is men al goed op weg. Dan hoeven we niet meer via Op de Bos maar kunnen we snel binnendoor naar Hartelstein voor de rommelmarkt, lekkere koffie met iets erbij of de diverse feestjes die daar zijn.

Fundering nieuwe brug

Op de foto de fundering van een nieuwe brug in Itteren. Helaas niet de brug over het Julianakanaal maar de nieuwe brug over de Geul. Door de aanleg van deze nieuwe brug wordt een langgekoesterde wens van de Dorpsraad mogelijk, namelijk een fiets/wandelverbinding tussen Itteren (’t Brook) en Hoeve Hartelstein.

Consortium Grensmaas is bezig met de afwerking van de locatie Noord. In oktober zal de passeerstrook in het Julianakanaal klaar zijn en dan kan ook worden gestart met de aanleg van het fietspad tussen brug Itteren en brug Bunde. Vanaf ’t Brook kan dan via Hartelstein en Voulwames naar Geulle aan de Maas en verder gefietst worden. Na de brug van Elsoo zijn schitterende vrijliggende tweezijdige fietspaden aangelegd op de kanaaldijk (westzijde) richting Meers/Berg aan de Maas.

Omgevingsvisie Itteren Borgharen

In de zomereditie Dorpsberichten 2018 is een artikel gewijd aan het plan om, samen met Borgharen, de Recreatievisie 2014 te actualiseren en verder uit te bouwen naar een zogenaamde omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie Itteren-Borgharen dient een ‘bewoners’ blik op de toekomst te worden. Een document waarin wij als bewoners aangeven hoe wij onze leefomgeving in de toekomst graag zouden zien. We worden in de toekomst geconfronteerd met allerlei zaken waar wij als bewoners ook zelf over kunnen nadenken en oplossingen aandragen. Per slot van rekening hebben wij als bewoners enorm veel lokale kennis. Onze leefomgeving staat steeds meer onder druk; een terugtrekkende overheid, vergrijzing, klimaatverandering, energietransitie etc. zijn thema’s die een grote impact op onze leefomgeving kunnen hebben. Om deze route naar de toekomst verder vorm te geven hebben wij jullie hulp nodig. Binnenkort vinden de eerste verkennende gesprekken plaats waarin gekeken wordt hoe dit proces verder vormgegeven kan worden.

Borgharen en Itteren tegen aanleg Groene Rivier

13 maart 2018 neemt de gemeenteraad van Maastricht een besluit over de Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal. Onderdeel van deze visie is de aanleg van een Groene Rivier tussen het Julianakanaal en de dorpen Borgharen en Itteren.

Nieuw voetpad langs de recreatievijver

Het laaggelegen voetpad langs de recreatievijver heeft onlangs vanwege de hoge waterstand in de vijver onder water gestaan. Daardoor was een volledig rondje lopen langs de vijver lopen niet mogelijk, tenzij je een stukje door de modder wilde baggeren.

Itteren in het nieuws

Doordat er een mooie gedenksteen bij Kasteelhoeve Hartelstein is gelegd met daarop een gedenktekst voor alle Grensmaas werkzaamheden is er door zowel de regionale als landelijke media de nodige aandacht voor Itteren gekomen.

Wandelpaden recreatievijver

Het is alweer een week geleden dat de recreatievijver officieel geopend is. Het Consortium Grensmaas heeft toen in aller ijl alles nog klaar weten te krijgen voor de opening van afgelopen vrijdag.

Opening Recreatievijver

Bij de opening van de recreatievijver heeft Jan Dolmans enkele mooie foto’s gemaakt die we u niet willen onthouden.

Verslag Klankbordgroep Grensmaas

Het verslag van de Klankbordgroep van Itteren en Borgharen staat op de website van Consortium Grensmaas. Hier is onder andere gesproken over allerlei punten die Itteren betreffen.

Recreatievijver

30 augustus heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Itteren en Borgharen met Consortium Grensmaas, Vereniging Visstandverbetering Maas en gemeente Maastricht, inzake de recreatievijver.

De voornaamste punten uit dit overleg.