Wil jij niet gehackt worden?

Jij hebt vast eens mails of appjes gekregen waarvan je niet zeker wist of dat een hacker was of niet. Misschien ben je zelf ook eens erin getrapt en weet je wat je dan moet doen? Samen met buurtnetwerk Borgharen geeft Maria Genova (www.mariagenova.nl) info over de nieuwste trucs van hackers. De sessie is interactief, met veel voorbeelden uit de praktijk en er komen veel vragen aan bod.

Trap je in een vals Whatsapp bericht? Hoe herken je goede nep mails of trap je erin? Sturen hackers ook fysieke brieven? Waarom worden steeds meer jongeren een geldezel en wat zijn de gevolgen? Hoe gaat een sexy foto een eigen leven leiden en kun je dat ook voorkomen? Kan een wifi-deurbel of een beveiligingscamera toegang geven tot alles op je laptop? Hoe herken je een kwaadaardige app? Wat gebeurt er als je je school hackt? Hoe onthoud je bijvoorbeeld tientallen verschillende wachtwoorden?

De organisatie is van plan om voor jeugd en ouders op 17 november 2021 een interactieve workshop te organiseren voor de inwoners van Borgharen en Itteren.

Klik hier voor meer informatie en om (jo)uw interesse kenbaar te maken.

Handige meldkaart

Via Burgernet kregen we onderstaande mail met een handige kaart voor meldingen:

Als inwoner van Maastricht kunt u met meldingen over de openbare ruimte terecht bij de gemeente. Is er buiten iets kapot, bijvoorbeeld een bankje of een lantaarnpaal? Of ervaart u overlast, bijvoorbeeld van geluid? Meld het via de meldapp van de gemeente.

Voor andere meldingen kunt u terecht bij andere instanties. Zo belt u bij spoed altijd 112. Bij een verdachte situatie kunt u terecht bij de politie. Als u digitaal bent opgelicht kunt u zich melden bij de fraudehelpdesk. Bij problemen in uw thuisomgeving bent u op de juiste plek bij het sociaal team van de gemeente.

Wilt u een melding liever anoniem doorgeven over criminaliteit of misdaad? Dat kan bij het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Op de website van de gemeente staat uitgelegd voor welke melding u waar terecht kan. Kijk eens op: https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-melden.

Meldkaart_A4 def

Meld camera en help politie

Via burgernet kregen we onderstaande melding. Als u soms een beveiligingscamera aan uw woning heeft hangen, kunt u dit registreren en indien nodig de politie helpen.

De gemeente Maastricht doet een oproep om uw beveiligingscamera aan te melden bij “camera in beeld” om zo ook de politie te helpen.

Ondernemers en burgers die beveiligingscamera’s bij hun bedrijf of woning hebben kunnen die laten registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die manier kunnen ze politie helpen bij het oplossen van incidenten en misdaden.

De particuliere camera’s maken (binnen de daarvoor geldende regels) niet alleen opnames van hun eigen terrein, maar soms ook van een stukje openbare ruimte. Voor de politie kunnen deze camerabeelden een waardevolle bijdrage zijn bij het oplossen van strafbare feiten zoals inbraken, overvallen en berovingen. Dan is het wel belangrijk dat de politie snel kan beschikken over eventuele opnames.

Online database
Burgers en ondernemer helpen daarbij als ze hun camera’s aanmelden bij ‘Camera in Beeld’. Dat is een online database van de politie, waar alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart staan aangegeven. Zo heeft de politie overzicht welke camera’s op welke plek hangen en waar zij opnames van maken.

Contact met de eigenaar
Is ergens iets gebeurd? Dan kan de politie via dat systeem heel snel zien of er camera’s in de buurt zijn. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera en vraagt of de beelden gebuikt mogen worden voor het oplossen van de zaak. De politie kan dus niet zonder toestemming van de eigenaar de beelden bekijken.

Wilt u een bijdrage leveren aan het opsporingswerk van de politie? Meld uw camera dan aan bij deze link. Daar staan ook antwoorden op veel gestelde vragen.

Woningen in Itteren en Borgharen 59% duurder

Via de website van Binnenlands bestuur lezen we dat het overstromingsgevaar de huizenkopers niet afschrikt. Sterker nog, ze geven aan:

De woningen die het dichtst bij de Maas staan, stegen sinds 1993 het meest in prijs. In 1998 bijvoorbeeld stegen de prijzen in de provincie Limburg met 39%. In Itteren en Borgharen was de prijsstijging 59% en in de zone tot 200 meter langs de Maas zelfs 62%. Sinds 2006 is de gemiddelde prijs in de zone tot 500 meter hoger dan in de andere gebieden. Kopers lijken de nabijheid van water belangrijker te vinden dan het overstromingsrisico.

Ze onderzochten het aantal woningtransacties en de verkoopprijzen van 1993 tot 2021. Daarbij keken ze naar het gebied aan beide oevers van de Maas, tot 3 kilometer vanaf het midden van de rivier.

Wat te doen met wilde zwijnen in Itteren

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenis van de hond van Joey, Nala, die hoogstwaarschijnlijk gebeten is door een wild zwijn, heeft de Dorpsraad vragen gekregen hoe wij als inwoners hiermee om moeten gaan. Een wild zwijn is een soort varken van ongeveer 160 cm. lang en een schofthoogte van ± 90 cm. De eerste informatie die we kregen is dat als een ± 150 kg. wegend everzwijn op je afkomt je het beste weg kunt wezen en hoog gaan zitten. Vervolgens hebben we contact opgezocht met de Janneke Ackermans, faunabeheerder van gemeente die ook weer contact heeft opgezocht met Lynn Thijssen, toezichthouder Groene Wetten voor Provincie Limburg en de dijkcontroleur van het Waterschap Limburg. Lynn Thijssen gaf door:

Het is sowieso altijd wenselijk dat de hond is aangelijnd, vooral als bekend is dat aanvaringen met in het wild levende dieren in een bepaald gebied tot de mogelijkheden hoort. Het verstrekken van informatie over de aanwezigheid van bepaalde soorten (bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden) en het aanlijnen van de hond ter voorkoming van confrontaties kan hier al zeer effectief zijn. Desnoods kan er op bepaalde punten een aanlijnplicht ingesteld worden.

Het is niet mogelijk of wenselijk om overal rasters te plaatsen zodat honden de velden niet in kunnen rennen. Het plaatsen van rasters is namelijk direct van invloed op de beweging van alle in het wild levende grondgebonden dieren en zal enkel een verplaatsing van mogelijke problemen zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om wilde zwijnen die schade en/of overlast (dreigen te) veroorzaken aan erkende belangen te bestrijden. In het geval van acuut gevaar voor de openbare orde of veiligheid kan de Officier van Dienst van de politie direct opdracht geven om in te grijpen door het dier te vangen, verjagen of te doden, waarbij alles onder verantwoordelijkheid van de politie gebeurt.

Is er géén spoedeisend karakter dan is er een opdracht/ontheffing nodig vanuit de provincie om in te grijpen, aangezien het wild zwijn een beschermde inheemse soort is. De Faunabeheereenheid Limburg is in bezit van diverse ontheffingen en o.a. lokale wildbeheereenheden (WBE) machtigen om van deze ontheffingen gebruik te maken.

Gezien de gronden in bezit (en ook beheer?) zijn van Natuurmonumenten, is het aan deze partij om adequaat beheer van wilde zwijnen in dit gebied te regelen, waarbij vaak de inzet van de lokale WBE gevraagd wordt.

Er zijn echter ook gronden waar, voor het wild zwijn beheer, door de terrein beherende organisatie geen toestemming aan de lokale WBE wordt verleend. Als je echt een probleem ziet ontstaan, dan kan de gemeente wellicht met Natuurmonumenten, en eventueel de en de lokale WBE (WBE de Maasvallei), om tafel gaan om te bespreken hoe het wilde zwijn beheer lokaal wordt aangepakt.

Preventie (aanlijnen van de hond) is echter het beste middel om dergelijke situaties te voorkomen.

Verdere informatie over het wild zwijn kan gevonden worden in het Faunabeheerplan 2020-2026 via deze link: https://limburg.faunabeheereenheid.com/algemeen/faunabeheerplan/

Ook kan men contact opnemen met Natuurmonumenten, dan wel de lokale WBE, om eventueel een informatiesessie te geven aan de bewoners van Itteren.

De dijkcontroleur van Waterschap Limburg gaf aan dat zowel het Waterschap als Natuurmonumenten door middel van jacht de populatie wilde zwijnen wil reguleren. De zwijnen hebben genoeg ruimte en planten zich snel voort.

Daarom hebben we ook nog contact opgezocht met Patrick Gielissen van de WBE (Wild Beheer Eenheid) Itteren. Hij geeft aan:

Buiten de aanval op de hond zijn ook enkele wandelaars een wild zwijn tegengekomen. Een Itterse agrariër heeft flinke schade aan zijn gewassen (achterkant op de Hoogmaas) en niet te vergeten schade aan de dijken. Mijn jachtgrens is het gebied bij Op de Bos.
Mijn buurjachthouder dhr. Crombach (jachtveld Hartelstein Itteren-noord) mag sedert de overgangsfase van consortium naar staatsbosbeheer daar niet meer jagen, ook niet in het kader van schade & beheer.
Alhoewel ons WBE veel tijd en energie hierin stopt om het genoemde veld weer bejaagbaar te krijgen, wil dit na ongeveer 1,5 jaar nog niet vlotten.
Tot het moment komt dat er weer gejaagd mag worden is mijn advies:
Hou honden overal aangelijnd en ga  niet na zonsondergang rondlopen in het natuurgebied.
Leuke foto’s met loslopende honden aan de kop van de Geul zie ik genoeg op FB maar dat is eigenlijk de goden verzoeken….
Wilde zwijnen zijn van nature niet overdag, maar in de schemering en ’s nachts actief. Ze zijn omnivoor en eten veel gewassen als maïs, erwten, bonen, sommige aardappelrassen, granen, bieten en eikels, kastanjes en op de grond gevallen fruit. Bij wilde zwijnen duurt de paartijd van september tot maart. De “frislingen” worden geboren tussen maart en april, na een draagtijd van 113-114 dagen. Zeugen krijgen vaak 8-12 jongen per worp. Meestal krijgt een zeug één worp per jaar, maar mocht de eerste worp vroeg verloren gaan, dan kunnen de zwijnen nog in de zomer een tweede worp krijgen.
Daarnaast heeft de gemeente Genk hier ook vandoen gehad en zij geven op hun website aan:
Hier zijn nog enkele tips op te vinden (omrastering plaatsen, geen etensresten achterlaten en honden aangelijnd laten). Daarnaast:

Everzwijnen zullen niet zomaar aanvallen. Het zijn wilde dieren die in principe altijd zullen vluchten bij contact met recreanten. Zij zullen enkel aanvallen wanneer zij in het nauw worden gedreven of hun jongen willen verdedigen. Everzwijnen die zich tijdens de dag in het bos ophouden, zullen op eigen initiatief niet uit de dekking komen om mensen of honden aan te vallen. Integendeel, zij zullen stil blijven liggen wanneer er recreanten in de nabijheid passeren.

Stand van zaken keuken Aw Sjaol

Graag willen we u informeren wat er tot nu toe gebeurd is in de keuken van de Aw Sjaol. De rioolaansluiting is verbeterd, de dakkoepels liggen erin, de isolatieplaten zijn geplaatst, de wandverlichting, wandcontactdozen en schakelaars zijn aangelegd op de juiste plekken. De meterkast moest worden aangepast en nu komt er 3 x 50 ampère binnen. De kabels worden in kabelgoten gelegd of worden weggewerkt in de muur of onder het plafond. Bij de zitruimte en het keukengedeelte komt een aparte schakelbaar met dimmer. Het plafond zal worden uitgevoerd met vlakke afwasbare platen met verlichting en stralingspanelen. Op de foto is te zien dat de koof is gemaakt en men aan het stuccen is. Zo wordt steeds duidelijker hoe het er straks uit komt te zien.

Week van kindermishandeling

 In iedere schoolklas wordt één kind thuis mishandeld 

Veilig Thuis vraagt om bewustwording tijdens De Week Tegen Kindermishandeling 

Van 16 tot en met 22 november 2020 vindt de jaarlijks terugkerende Week tegen Kindermishandeling plaats. Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt zich sterk voor kinderen in moeilijkheden en wil in het kader van deze themaweek de bewustwording rondom kindermishandeling vergroten. In iedere schoolklas wordt er gemiddeld één kind thuis mishandeld. Maar daar kunnen we samen iets aan doen. We willen mensen alert maken op de signalen van kindermishandeling en hen actie laten ondernemen wanneer dat nodig is. Zo kunnen mensen altijd telefonisch terecht bij Veilig Thuis, of gebruik maken van de speciale chatfunctie. 

Goed voor kinderen zorgen, dat lukt niet altijd 

Bijna alle ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Ook lichamelijk geweld tegen kinderen en seksueel misbruik is kindermishandeling. Opgroeien in een gezin waar ouders voortdurend ruzie maken is schadelijk voor een kind. 

Wat kunnen mensen zelf doen? 

Iedereen kan iets doen tegen kindermishandeling, hoe moeilijk het soms ook lijkt. We vragen mensen om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling. Iedereen kan telefonisch (0800-2000) of via de chatfunctie contact opnemen met Veilig Thuis als het gaat over kindermishandeling en huiselijk geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we onder andere (ex)partnergeweld, seksueel geweld, kindermishandeling en ouderen-mishandeling. Daarnaast kan er sprake zijn van verwaarlozing, zoals het onthouden van aandacht en zorg. 

Wat doet Veilig Thuis Zuid-Limburg? 

Veilig Thuis denkt altijd mee over de juiste oplossing voor specifieke situaties. We geven informatie, advies of maken een melding. Bovendien kan Veilig Thuis als onderdeel van de GGD Zuid-Limburg steeds doorverwijzen naar adequate hulp of zelf een onderzoek starten. 

Op de website vinden mensen meer informatie en folders in verschillende talen. 

Wat zijn belangrijke signalen van kindermishandeling? 

 • • Nerveus, schrikachtig, agressief 
 • • Opvallend ander gedrag in nabijheid van ouders/verzorgers 
 • • Vermijden oogcontact 
 • • Niet naar huis willen gaan 
 • • Vaak buikpijn/hoofdpijn 
 • • Oververmoeid, vaak ziek 
 • • Vaak blauwe plekken en/of brandwonden 
 • • Vieze kleding en onverzorgd 
 • • Gebruik van alcohol en/of drugs 
 • • Angst bij omkleden/uitkleden 
 • • Verstijven bij aanraking of overdreven aanhankelijk 
 • • Benen tegen elkaar drukken 
 • • Pijn bij lopen en zitten 
 • • Pijn of jeuk aan geslachtsdelen/anus 
 • • Seksueel afwijkend gedrag/taal 

Plaatsen steiger of container

Via onze BOA, Jef Schellings, kregen we het bericht dat er in Itteren meer containers en of en toe steigers verschijnen. Hij geeft aan dat de procedure hiervoor  niet meer is dan 6 dagen van tevoren een vergunning aan te vragen en dit te melden bij de gemeente Maastricht. Dus een meldingsplicht.
Hieraan zitten geen kosten aan verbonden voor de aanvrager. Op de site van de gemeente staat:

Wilt u een container of steiger plaatsen, maar lukt dat niet op uw eigen terrein? Dan mag u deze onder voorwaarden in de openbare ruimte plaatsen.

Melden
Als u de container of steiger buiten het door ons vastgestelde centrum plaatst én voldoet aan alle voorschriften, kunt u volstaan met een melding. Doe de melding uiterlijk 6 werkdagen van tevoren.

Lees de voorschriften voor het plaatsen van een container
Lees de voorschriften voor het plaatsen van een steiger

Dus wilt een steiger of een container plaatsen, vraag het even aan.

Afgesloten hekken op dijk

Het Waterschap heeft aangegeven waarom ze enkele hekken afgesloten hadden. De medewerker van het Waterschap gaf aan dat hij het hek van de Pasestraat, 3 keer zelf dicht heeft moeten doen, omdat mensen het steeds open laten staan. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan of gaan de hekken (eerder) kapot. Hij heeft het toen afgesloten. Hij snapte ook dat mensen met een kinderwagen, rolstoel of zo dit minder prettig vinden en heeft het weer opengemaakt. Hij vroeg wel of wij kenbaar willen maken dat iedereen bij gebruik weer het hek moet sluiten.
Daarnaast zijn er dijkvakken afgesloten omdat er een afspraak is met de bewoners die aan de dijkvakken grenzen met hun tuinen. Soms kan het ook zijn dat een vak afgesloten wordt zodat het gras gemaaid kan worden en niet de hondenstront om de oren vliegt.

Itteren en Borgharen 30 km-zone

Zoals u waarschijnlijk gelezen heeft gaat het Heuvelland vanaf dit weekend “op slot” voor alle toeristen. Een van onze inwoners Detlev Keijdener vroeg aan de Dorpsraad of we dan niet bang zijn dat Itteren en Borgharen overvallen worden door diezelfde toeristen. Daarop heeft de Dorpsraad de gemeente ingeschakeld en in een razend tempo heeft de gemeente alles in het werk gesteld om zo spoedig mogelijk in Itteren en Borgharen voor de doorgaande wegen een verplichte 30km-zone te maken. Dat betekent dat wel de opdracht gegeven is aan de aannemer om deze doorgaande wegen met borden te voorzien dat er niet harder gereden mag worden als 30 km.

Wij willen zowel Detlev maar ook de diverse afdelingen van de gemeente maar ook de aannemer hartelijk danken voor deze snelle actie.