25 jaar geleden hoogwater

Een extreme hoeveelheid water stroomde kolkend en ziedend door de Maas in 1993 en zorgde 25 jaar geleden in de Limburgse Maasdorpen (waaronder Borgharen en Itteren als eersten) voor een onverwacht natte Kerstmis. Limburg in rep en roer en in de ban van de Maas.

Het Buurtnetwerk Borgharen wil daar deze Kerstmis graag even bij stilstaan en terug te denken aan al het ongemak en ellende die de Limburgse Maaskanters destijds moesten doorstaan.

Het Buurnetwerk Borgharen organiseert daarom in het gemeenschapshuis de Haarderhof een herdenkingsbijeenkomst voor de inwoners van Borgharen en Itteren en genodigden.

De bezoekers worden uitgenodigd om hun verhalen van toen nog één keer met elkaar te komen delen al of niet geillustreerd door meegebracht (privé) fotomateriaal, filmpjes en video’s.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u al of niet namens uw organisatie samen met ons het Hoogwater 1993 komt herdenken.

Zie bijgaand bestand voor meer informatie.

 

WIEWATWAAR???

Herdenkingsbijeenkomst Hoogwater 1993

Zaterdag 22 december 2018 van 14.00- 18.00 uur

Gemeenschapshuis de Haarderhof; Schoolstraat 8,6223 BE, Borgharen-Maastricht.

Georganiseerd door het Buurtnetwerk Borgharen (in overleg met Dorpsraad Itteren)

email buurtnetwerkborgharen@gmail.com tav Joop van Sintfiet of

per telefoon 06-36056255  Joop van Sintfiet

 

U bent van harte uitgenodigd,

 

Namens het Bestuur van het Buurtnetwerk Borgharen

Joop van Sintfiet,voorzitter

 

PS: Gaarne vooraf uiterlijk zondag 16 december 2018 aanmelden svp!

Woensdag info-avond brug

A.s. woensdag organiseert Rijkswaterstaat een informatie-avond in de Brigidahoeve van 19:00 tot 20:30 uur in de Brigidahoeve. Wilt u weten waarom ze nu die barriers korter op elkaar gezet hebben, of waarom het zolang duurt dat ze iets aan de geluidsoverlast doen, maar ook hoe de nieuwe brug eruit komt te zien of wanneer en vrijliggend fietspad komt? Kom dan woensdag op tijd naar de Brigidahoeve en laat u informeren. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen naar Rijkswaterstaat en/of de gemeente.

Meer informatie over Dijkwacht worden.

Een tijd geleden hebben we op onze website maar ook in de Dorpsberichten gevraagd of mensen zich willen opgeven om Dijkwacht te worden. Stel je voor dat de dijken gecontroleerd moeten worden en onze eigen inwoners, die Itteren het beste kennen, zien “vreemden” onze dijken controleren…. Dus onze vraag is: geef je op als dijkwacht. Zo heeft Pedro Penders zich ook opgegeven en hij schreef onderstaande naar ons:

Het WML heeft een oproep gedaan voor vrijwilligers in Zuid-Limburg  om bij hoogwaterstanden de rol van dijkwacht te vervullen. Ik ben dinsdag 9 oktober naar voorlichtingsavond geweest en bleek de enige te zijn vanuit Itteren. Ik heb mij die avond aangemeld. Op de website van WML, zie onderstaande link, staan de in en outs.

In het kort: bij een afvloed van rond 1750 m/s [meetpunt Sint Pieter)  worden de dijkwachten gevraagd in tweetallen de dijken te inspecteren op o.a. scheuren. Waar er precies opgelet moet worden en hoe dit door te geven wordt geleerd in een korte cursus van twee middagen. In november zijn meerdere cursusmomenten. Natuurlijk worden de dijken door de inspecteurs van WML ook regelmatig bezocht. Als dijkwacht krijg je kleding en laarzen in bruikleen en deels ten behoud. van WML (na afloop van de bijeenkomst was  er een pasrondje).

Het zou natuurlijk fijn zijn als meerdere dorpsgenoten zich willen aansluiten zodat we samen kunnen bijdragen aan onze veiligheid!

 

Pedro Penders.

Hoe word je dijkwacht?

Het waterschap zoekt regelmatig vrijwilligers. Dit zijn de voorwaarden die we aan een dijkwacht stellen:

 • Fysiek goede gesteldheid
 • Teamspeler
 • Affiniteit met water
 • Woont dichtbij de dijk
 • Jaarlijkse deelname aan de dijkavond
 • Trainingsmomenten tot dijkwacht volgt

Een dijkwacht mag ook wat van het waterschap verwachten, namelijk:

 • Een vergoeding per opkomst voor dijkinspectie
 • Een vergoeding per opkomst voor de nul inspectie
 • Een vergoeding voor twee trainingsmomenten inclusief jaarlijkse dijkbijeenkomst
 • Materialen voor het uitvoeren van de dijkinspectie
 • Een parka jas (in bruikleen)
 • Een regenbroek (ten behoud)
 • Identificatiebewijs (in bruikleen)
 • Laarzen (ten behoud)
 • Handboek dijkbewaking (ten behoud)
 • Jaarlijkse attentie

Geïnteresseerd om dijkwacht te worden?

Wil je een bijdrage leveren aan de waterveiligheid in Itteren?

Bel Bert Smeets, coördinator dijkwachten, op 088-8890422 of mail naar: dijkwacht@waterschaplimburg.

nog meer info nodig? Klik hier en lees verder.

Zet je (fiets)licht aan, ook in Itteren

Heeft u die spreuken op de fietspaden in Itteren gezien? Dit is een actie van de ANWB en “onze” Angela Moberts heeft met een sjabloon en spuitkrijt dit op de fietspaden gespoten. Zo hopen we dat er geen ongelukken gebeuren doordat mensen geen licht aan hebben. De ANWB geeft aan:

67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Een derde van de fietsers heeft wel werkende fietsverlichting, maar gebruikt het niet. Waarom mensen de lampjes niet aanzetten, kan simpele redenen hebben zoals: ze vergeten het. Of ze vinden het niet belangrijk genoeg voor een klein stukje.
ANWB wil het verkeer veiliger maken en fietsers er aan herinneren hun licht aan te zetten. Het idee: een sjabloon met de tekst: ‘zet je licht aan’, met een smiley erachter. Met uitwisbaar spuitkrijt kan het op het fietspad worden gezet op strategische en drukke punten, waar het ongeveer twee weken zichtbaar is en daarna verdwijnt.
Wat blijkt? In plaats van 4 op de 10 hebben 6 op de 10 mensen na het lezen van de tekst “Zet je licht aan” op straat hun lamp aan. De smiley geeft mensen het gevoel dat hun gedrag wordt beloond.’

Meldpunt Zorg en Welzijn, Samen onbeperkt

Heeft u vragen over Zorg en Welzijn? Via Stichting Samen Onbeperkt kregen we informatie voor mensen die ondersteuning willen hebben in de zorg. Dat kan dan gaan over bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget (PGB), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Mantelzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet of de toegankelijkheid van straten, gebouwen en nog veel meer.

In hun folder staat:

“Bij het Meldpunt werken wij met een team van vrijwilligers. Mensen met eigen ervaring en specifieke deskundigheid en met veel motivatie om u te helpen. Als u contact opneemt met het Meldpunt dan wordt uw vraag beantwoord. Mocht er meer deskundigheid nodig zijn dan wordt uw vraag voorgelegd aan een deskundige medewerker. Mogelijk wordt u dan doorverwezen of teruggebeld. Wij kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden en oplossingen  aanbieden of doorverwijzen. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij helpen u heel graag, maar u kunt aan onze informatie geen rechten ontlenen. U blijft zelf verantwoordelijk en alleen met uw nadrukkelijke toestemming treed een medewerker met informatie naar buiten.”

U kunt het Meldpunt het best bereiken door te bellen of te mailen:
T: 06-83824685
E: samenonbeperktmeldpunt@gmail.com

Bezoekadres kantoor:
Op woensdagen van 11.30 tot 14.30 uur en op donderdagen van 11.30 tot 14.30 uur kunt u naar het kantoor op de Zwanenstraat 2 6211 BN Maastricht.

Thuiszorgwinkel Vegro:
Op de oneven weken kunt u op donderdagen van 11.30 tot 14.30 uur naar de Vegro thuiszorgwinkel: Brusselsestraat 148 6211 PJ Maastricht.

Ze hebben ook nog een folder:  INZICHT 2018 NUMMER 1  waar meer informatie te vinden is.

Steen herdenkt hoogwaterdoelstelling

Via de nieuwsbrief van het Consortium Grensmaas lazen we:

Consortium Grensmaas is bezig met de laatste loodjes van de uitvoering op de locatie Itteren. De aanleg van het Passeervak Zuid in het Julianakanaal is vergevorderd.

Daarna moet het Consortium nog een weg aanleggen langs het Julianakanaal tussen Itteren en Voulwames. Die weg is overigens alleen bestemd voor fietsverkeer. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de monumentale steen die herinnert aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling in het najaar van 2017, volgende week ook z’n definitieve plek nabij de monding van de Geul.

Dus als u weer lekker gaat wandelen en u komt bij de kop van de Geul, kijk dan maar eens naar die mooie steen.

Bril gevonden

Via onze info@itteren.nl kregen we onderstaand mailtje van Daniëlle Peters:

Beste dorpsraad,

Onze zoon heeft vorige week een bril gevonden op straat in het dorp.
Kunnen jullie die op de site van Itteren zetten bij gevonden voorwerpen?

Mvg,
Daniëlle Peters
Op de Bos 30
06-46288388

Bij deze dus gedaan!

Overlast Recreatievijver

Waar we verleden jaar al bang voor waren is uitgekomen. De vijver trekt ongenode gasten die daar van alles uitspoken wat het daglicht niet kan verdragen. We doelen dan met name op mensen die daar kamperen, drugs gebruiken (met name lachgas), vuur stoken en wat nog het meest ergerlijke is: een hoop rotzooi achterlaten (zie foto).

We krijgen regelmatig klachten en opmerkingen hierover en iedere keer worden deze doorgestuurd naar de wijkagent of team handhaving. Ook is e.e.a. bekend bij Consortium Grensmaas, de beheerder van het terrein. Consortium heeft inmiddels sloten laten aanbrengen bij de toegangshekken maar dat heeft vooralsnog niet tot vermindering van de overlast geleid.

De politie laat steevast weten dat er bij hun geen meldingen binnenkomen van inwoners en zonder meldingen geen ingrepen. Dat laatste moet met een korreltje zout worden genomen want tegelijkertijd geeft men aan dat de overlast van o.a. hangjongeren in Maastricht vele malen groter is en dat Itteren op dit moment geen prioriteit heeft. Meldingen komen overigens meestal te laat als de ongewenste ‘bezoekers’ al lang vertrokken zijn. Alleen bij acute klachten is men bereid te komen. Overigens wordt er inmiddels wel vaker gesurveilleerd. Meldingen van Dorpsraad zijn dus niet helemaal voor niks geweest.

Toch vraagt de politie zaken rechtstreeks te blijven melden zodat men enig idee krijgt van de omvang van de problematiek.

De Dorpsraad gunt de jeugd haar pleziertjes. Dat men lachgas gebruikt is niet verstandig, het middel is veel minder onschuldig dan het op het eerste oog lijkt, maar het is onverteerbaar dat men alle rommel laat liggen. Enerzijds doen dorpsgenoten iedere dag moeite om het dorp en omgeving een beetje schoon te houden en de jeugd maakt er vervolgens weer een zooitje van.

Dit is niet om te lachen. Of moeten we ook maar lachgas gaan gebruiken!

Tips bij hitte

Via de website van het Rode Kruis zagen we enkele handige tips bij de hitte die we nu gratis en voor niets krijgen.

Hekje bij de veertrap staat

Het heeft even geduurd maar sinds deze week is de veertrap Aan de Maas afgesloten. Dit was nodig om te verhinderen dat het “groot wild” zoals Konikpaarden of Gallowayrunderen, op het voetpad konden komen en zo het dorp konden inlopen. Nu kan het (zielige) ijzerdraadje dat er nu voor zorgde dat dit niet kon gebeuren, weg.