Bril verloren

Vandaag hebben we een bericht van Jan van Deursen ontvangen omdat hij zijn bril verloren heeft. Hij schrijft:

Ik ben een zonnenbril op sterkte verloren in de buurt van Itteren op de fiets route 10 of in de kelder fietsenstalling Forum in Maastricht.
De zwarte zonnebril zit een een zwarte brillen doos met een rits.
Graag hoor ik van u of deze gevonden is.
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvrgr.
Jan van Deursen

Heeft u zijn bril gevonden, mail hem dan even en u heeft weer een goede daad verricht!

Sleutel gevonden

Bij het bankje van de Jeu de Boulesbaan is een sleutel gevonden. De rechtmatige eigenaar kan een mail sturen naar info@itteren.nl met naam en adres en dan wordt deze weer afgegeven.

Watercontrole ook in Itteren

De (water)politie heeft, zoals ieder jaar, hun controleactie gehouden om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt op en bij het water. Via Alarmeringen.nl kregen we onderstaand bericht (met foto):

Maastricht, Eijsden – Tijdens de jaarlijkse internationale controleactie Bellande op en langs het water heeft de politie zaterdag samen met andere diensten en instanties uit binnen- en buitenland in totaal 185 personen gecontroleerd. Dat resulteerde in 47 processen-verbaal voor overtredingen die zowel op het water als op het land werden geconstateerd.

Er werden 9 beroepsvaartuigen gecontroleerd. Zij hadden hun zaken goed geregeld. Bij diverse pleziervaartuigen ontdekten opsporingsambtenaren misstanden. Dit varieerde van het niet voor handen hebben van goedgekeurde zwemvesten tot het niet technisch in orde hebben van de Marifonie.

Aan land

Langs het water constateerden betrokken opsporingsambtenaren ook meerdere uiteenlopende overtredingen. Enkele mensen werden bekeurd voor het niet kunnen tonen van een geldige vispas of kregen een proces-verbaal omdat zij een geslotenverklaring hadden genegeerd. Drie personen ontvingen een proces-verbaal, omdat zij te dicht in de buurt van een stuw aan het vissen waren.

Internationale samenwerking

De controles werden uitgevoerd In het grensgebied van Visé in België tot en met Borgharen en Itteren in Maastricht. Naast de Maas werden onder meer ook het Albert-kanaal, het Julianakanaal, diverse grindgaten en lokale visvijvers in de controle meegenomen. Aan deze internationale actie namen onder meer deel de Nederlandse politie (Eenheid Limburg en de Landelijke Eenheid), de politie uit België (Basse Meuse), de Federale Politie Scheepvaartdienst Vottem (BE), de Koninklijke Marechaussee, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Agentschap Telecom en de Reddingsbrigade Maastricht.

Nieuwe AED’s in Itteren

Het is alweer 10 jaar geleden dat we zijn begonnen met de burgerhulpverleners. Indien iemand 112 belt en er is sprake van een hartstilstand, komen de burgerhulpverleners in actie. De 112 centrale laat sms-jes (of via een app) gaan naar de vrijwilligers. Eén gedeelte gaat zo snel mogelijk naar het slachtoffer om te gaan reanimeren (zodat de bloeddoorstroming blijft gaan en er geen hersenbeschadigingen komen) en een ander gedeelte gaat de AED halen zodat het hart een stroomstroom krijgt en weer gaat pompen. In Itteren hebben ongeveer 30 vrijwilligers zich aangesloten om op een dergelijke oproep te reageren. Jaarlijks wordt hiervoor een (kosteloze) cursus aangeboden door de Dorpsraad (via de gemeente) waar alle inwoners van Itteren zich kunnen opgeven.

Na 10 jaar hebben we een subsidie van de gemeente gekregen om de “oude” AED’s te vervangen door nieuwe. Bij de “oude” AED’s was nog een apart tasje waar schaar, mondkapje en andere benodigdheden in zaten in de nieuwe AED is dat zit dit geïntegreerd bij de AED. Om de nieuwe kast te openen, krijgen de vrijwilligers een code om het hangslot te openen en door de deksel van de kast te draaien, kan de AED meegenomen worden. Het liefst hopen we dat de AED niet gebruikt hoeft te worden, maar als het zover is staan onze vrijwilligers klaar om het slachtoffer te helpen.

Ambulance niet binnen 15 minuten in Itteren

Via L1 (1Limburg) hebben we vernomen dat, in de spits, Itteren niet binnen de wettelijke 15 minuten is.Li heeft de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevraagd om een onderzoek hiernaar te doen. Hieronder enkele citaten uit het oinderzoek:

Ruim tien procent van de Limburgse woningen liggen in de spits buiten de wettelijk gestelde aanrijtijd van de Limburgse ambulanceposten.

Ruim vijftigduizend woningen zijn in de spits niet te bereiken binnen de vijftien minuten die de wet voorschrijft waarin een ambulance bij een slachtoffer moet zijn. Buiten de spits zakt dat aantal naar iets meer dan 22.000 woningen (4,2 procent). De cijfers zijn gebaseerd op de afstand van de woningen en buitenplaatsen in de provincie ten opzichte van de ambulanceposten, samen met de maximumsnelheid die ambulances mogen rijden.

“Het is een groot schaakbord”, laat ambulancebroeder Bauke Bakker van de post Maastricht weten. “De meldkamer is constant aan het schakelen met de aanwezige wagens om een goede dekking te geven.”

In Noord-Limburg gaat het behalve Arcen vooral om Gennep en de kop van Noord-Limburg, in het zuiden liggen naast Vaals, Ulestraten en Itteren in de minder-bereikbare zone.

(Ook de foto is van de website van 1Limburg.)

 

Dijkwachten nodig voor Itteren

Het is alweer een tijdje geleden dat we u gevraagd hebben om “DIJKWACHT” in Itteren te worden. Stel voor dat er een hoogwaterperiode komt en de dijken gecontroleerd moeten worden, dan willen we dat toch zeker zelf doen. Geef u daarom op en ontvang dan ook allerlei materialen: jassen, broeken, laarzen. Daarnaast zijn er nog zaklampen, verrekijkers en reddingsvesten die gebruikt kunnen worden. Al met al alleen maar voordelen als u zich aanmeldt. Meer weten? Klik op Stand van zaken werving dijkwachten en lees de brochure in de bijlage

Wilt u zich meteen aanmelden, bel Bert Smeets, coördinator dijkwachten, op 088-8890422 of mail naar: dijkwacht@waterschaplimburg.

 

Voorkom woninginbraak

Via Burgernet kregen we de volgende tip:

De woninginbraken daalden weer in Maastricht het  afgelopen jaar. Dat is een mooi resultaat en dat houden we graag zo. De  december maand is helaas een maand waarop veel inbrekers hun slag slaan, vooral  de kerstdagen zijn favoriet. Helpt u mee om te voorkomen dat u of uw buren het  slachtoffer worden van woninginbraak?

Neemt u dan de navolgende preventietips in acht:

  • Sluit altijd al uw deuren en ramen als u  weggaat, al is het maar voor even;
  • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt, laat  bijvoorbeeld meerdere lampen aan;
  • Doe nooit zomaar open voor onbekenden;
  • Zorg voor stevig hang- en sluitwerk of zorg voor  het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW);
  • Start een WhatsApp groep met de buren of word  lid van een bestaande groep;
  • Registreer je spullen via Stop Heling app;
  • Ziet u een verdachte situatie in uw buurt, bel  dan de politie via 112.

Zonder inbraak de  winter door, het beste cadeau dat je elkaar kunt geven!

Heeft  u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Maastricht via 14 043 of  email: post@maastricht.nl of met uw  wijkagent via 0900-8844.

Veel belangstelling info brug

Het was buiten koud maar in de schuur van de Brigidahoeve lekker warm tijdens de informatieavond over de brug op woensdag 12 december. Ongeveer 100 mensen van Itteren, Borgharen en ook Bunde waren nieuwsgierig wat de mensen van Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht konden vertellen over de (geluidsoverlast van de) bestaande brug, het plaatsen van een tijdelijke fietsbrug en de ontwikkelingen van de nieuwe brug.

Helle Peeters van Rijkswaterstaat was een soort ceremoniemeester en vertelde wat de agenda van de avond was. Als eerste liet Karin Roumen een (Powerpoint) Presentatie zien van de “ontlastconstructie” van de brug. Het belangrijkste was dat ze in de nacht van 6 op 7 december verschillende proefopstellingen hebben gemaakt met de barriers aan de zijkanten. Uiteindelijk bleek dat als deze barriers zoveel mogelijk aan de zuidzijde geplaatst werden met een smallere rijbaan er een reductie van de geluidsoverlast van 10 dB was/is. Ze hebben ook een bouwteam van Rijkswaterstaat met de aannemer en een ingenieursbureau die nadenken om de brug goed te kunnen renoveren. Over het hoe en wat wordt in januari 2019 een besluit genomen. De voorbereidingen starten in februari en de uitvoering zal waarschijnlijk in de zomer van 2019 plaatsvinden.

Vervolgens nam Roel Pluijmen van de gemeente het woord. Ten noorden (richting Bunde) zal een tijdelijke fietsbrug geplaatst worden met veilige aansluitingen naar Op de Bos en Klipperweg. Rond 20 januari weet men welke aannemer dit werk gegund krijgt en dan kan men ook beter inschatten wanneer de fietsbrug gerealiseerd is. De verwachting is dat dit voor het nieuwe schooljaar (eind augustus) gereed is. Deze brug blijft (hoogstwaarschijnlijk) liggen totdat de nieuwe brug er is.

De nieuwe brug zal (hoogstwaarschijnlijk) bedoeld worden voor (vracht)verkeer met een vrijliggend fietspad. In 2019 zullen de voorbereidingeng plaatsvinden, in 2020 en 2021, de aanbesteding, gunning en voorbereidingen van de aannemer, in 2022 en 2023 vindt de uitvoering plaats en afhankelijk van alle voor en tegenspoed gaat men ervan uit dat in 2024 de nieuwe brug opengesteld kan worden. Hieronder staan de presentatie’s van woensdagavond.

GMA Brug Itteren_Presentatie 12 december

opening en opzet van de avond

Presentatie brug Itteren informatie-avond 121218

Presentatie ontlastconstrcutie

25 jaar geleden hoogwater

Een extreme hoeveelheid water stroomde kolkend en ziedend door de Maas in 1993 en zorgde 25 jaar geleden in de Limburgse Maasdorpen (waaronder Borgharen en Itteren als eersten) voor een onverwacht natte Kerstmis. Limburg in rep en roer en in de ban van de Maas.

Het Buurtnetwerk Borgharen wil daar deze Kerstmis graag even bij stilstaan en terug te denken aan al het ongemak en ellende die de Limburgse Maaskanters destijds moesten doorstaan.

Het Buurnetwerk Borgharen organiseert daarom in het gemeenschapshuis de Haarderhof een herdenkingsbijeenkomst voor de inwoners van Borgharen en Itteren en genodigden.

De bezoekers worden uitgenodigd om hun verhalen van toen nog één keer met elkaar te komen delen al of niet geillustreerd door meegebracht (privé) fotomateriaal, filmpjes en video’s.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u al of niet namens uw organisatie samen met ons het Hoogwater 1993 komt herdenken.

Zie bijgaand bestand voor meer informatie.

 

WIEWATWAAR???

Herdenkingsbijeenkomst Hoogwater 1993

Zaterdag 22 december 2018 van 14.00- 18.00 uur

Gemeenschapshuis de Haarderhof; Schoolstraat 8,6223 BE, Borgharen-Maastricht.

Georganiseerd door het Buurtnetwerk Borgharen (in overleg met Dorpsraad Itteren)

email buurtnetwerkborgharen@gmail.com tav Joop van Sintfiet of

per telefoon 06-36056255  Joop van Sintfiet

 

U bent van harte uitgenodigd,

 

Namens het Bestuur van het Buurtnetwerk Borgharen

Joop van Sintfiet,voorzitter

 

PS: Gaarne vooraf uiterlijk zondag 16 december 2018 aanmelden svp!

Woensdag info-avond brug

A.s. woensdag organiseert Rijkswaterstaat een informatie-avond in de Brigidahoeve van 19:00 tot 20:30 uur in de Brigidahoeve. Wilt u weten waarom ze nu die barriers korter op elkaar gezet hebben, of waarom het zolang duurt dat ze iets aan de geluidsoverlast doen, maar ook hoe de nieuwe brug eruit komt te zien of wanneer en vrijliggend fietspad komt? Kom dan woensdag op tijd naar de Brigidahoeve en laat u informeren. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen naar Rijkswaterstaat en/of de gemeente.