Ambulance niet binnen 15 minuten in Itteren

Via L1 (1Limburg) hebben we vernomen dat, in de spits, Itteren niet binnen de wettelijke 15 minuten is.Li heeft de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevraagd om een onderzoek hiernaar te doen. Hieronder enkele citaten uit het oinderzoek:

Ruim tien procent van de Limburgse woningen liggen in de spits buiten de wettelijk gestelde aanrijtijd van de Limburgse ambulanceposten.

Ruim vijftigduizend woningen zijn in de spits niet te bereiken binnen de vijftien minuten die de wet voorschrijft waarin een ambulance bij een slachtoffer moet zijn. Buiten de spits zakt dat aantal naar iets meer dan 22.000 woningen (4,2 procent). De cijfers zijn gebaseerd op de afstand van de woningen en buitenplaatsen in de provincie ten opzichte van de ambulanceposten, samen met de maximumsnelheid die ambulances mogen rijden.

“Het is een groot schaakbord”, laat ambulancebroeder Bauke Bakker van de post Maastricht weten. “De meldkamer is constant aan het schakelen met de aanwezige wagens om een goede dekking te geven.”

In Noord-Limburg gaat het behalve Arcen vooral om Gennep en de kop van Noord-Limburg, in het zuiden liggen naast Vaals, Ulestraten en Itteren in de minder-bereikbare zone.

(Ook de foto is van de website van 1Limburg.)

 

Dijkwachten nodig voor Itteren

Het is alweer een tijdje geleden dat we u gevraagd hebben om “DIJKWACHT” in Itteren te worden. Stel voor dat er een hoogwaterperiode komt en de dijken gecontroleerd moeten worden, dan willen we dat toch zeker zelf doen. Geef u daarom op en ontvang dan ook allerlei materialen: jassen, broeken, laarzen. Daarnaast zijn er nog zaklampen, verrekijkers en reddingsvesten die gebruikt kunnen worden. Al met al alleen maar voordelen als u zich aanmeldt. Meer weten? Klik op Stand van zaken werving dijkwachten en lees de brochure in de bijlage

Wilt u zich meteen aanmelden, bel Bert Smeets, coördinator dijkwachten, op 088-8890422 of mail naar: dijkwacht@waterschaplimburg.

 

Voorkom woninginbraak

Via Burgernet kregen we de volgende tip:

De woninginbraken daalden weer in Maastricht het  afgelopen jaar. Dat is een mooi resultaat en dat houden we graag zo. De  december maand is helaas een maand waarop veel inbrekers hun slag slaan, vooral  de kerstdagen zijn favoriet. Helpt u mee om te voorkomen dat u of uw buren het  slachtoffer worden van woninginbraak?

Neemt u dan de navolgende preventietips in acht:

 • Sluit altijd al uw deuren en ramen als u  weggaat, al is het maar voor even;
 • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt, laat  bijvoorbeeld meerdere lampen aan;
 • Doe nooit zomaar open voor onbekenden;
 • Zorg voor stevig hang- en sluitwerk of zorg voor  het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW);
 • Start een WhatsApp groep met de buren of word  lid van een bestaande groep;
 • Registreer je spullen via Stop Heling app;
 • Ziet u een verdachte situatie in uw buurt, bel  dan de politie via 112.

Zonder inbraak de  winter door, het beste cadeau dat je elkaar kunt geven!

Heeft  u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Maastricht via 14 043 of  email: post@maastricht.nl of met uw  wijkagent via 0900-8844.

Veel belangstelling info brug

Het was buiten koud maar in de schuur van de Brigidahoeve lekker warm tijdens de informatieavond over de brug op woensdag 12 december. Ongeveer 100 mensen van Itteren, Borgharen en ook Bunde waren nieuwsgierig wat de mensen van Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht konden vertellen over de (geluidsoverlast van de) bestaande brug, het plaatsen van een tijdelijke fietsbrug en de ontwikkelingen van de nieuwe brug.

Helle Peeters van Rijkswaterstaat was een soort ceremoniemeester en vertelde wat de agenda van de avond was. Als eerste liet Karin Roumen een (Powerpoint) Presentatie zien van de “ontlastconstructie” van de brug. Het belangrijkste was dat ze in de nacht van 6 op 7 december verschillende proefopstellingen hebben gemaakt met de barriers aan de zijkanten. Uiteindelijk bleek dat als deze barriers zoveel mogelijk aan de zuidzijde geplaatst werden met een smallere rijbaan er een reductie van de geluidsoverlast van 10 dB was/is. Ze hebben ook een bouwteam van Rijkswaterstaat met de aannemer en een ingenieursbureau die nadenken om de brug goed te kunnen renoveren. Over het hoe en wat wordt in januari 2019 een besluit genomen. De voorbereidingen starten in februari en de uitvoering zal waarschijnlijk in de zomer van 2019 plaatsvinden.

Vervolgens nam Roel Pluijmen van de gemeente het woord. Ten noorden (richting Bunde) zal een tijdelijke fietsbrug geplaatst worden met veilige aansluitingen naar Op de Bos en Klipperweg. Rond 20 januari weet men welke aannemer dit werk gegund krijgt en dan kan men ook beter inschatten wanneer de fietsbrug gerealiseerd is. De verwachting is dat dit voor het nieuwe schooljaar (eind augustus) gereed is. Deze brug blijft (hoogstwaarschijnlijk) liggen totdat de nieuwe brug er is.

De nieuwe brug zal (hoogstwaarschijnlijk) bedoeld worden voor (vracht)verkeer met een vrijliggend fietspad. In 2019 zullen de voorbereidingeng plaatsvinden, in 2020 en 2021, de aanbesteding, gunning en voorbereidingen van de aannemer, in 2022 en 2023 vindt de uitvoering plaats en afhankelijk van alle voor en tegenspoed gaat men ervan uit dat in 2024 de nieuwe brug opengesteld kan worden. Hieronder staan de presentatie’s van woensdagavond.

GMA Brug Itteren_Presentatie 12 december

opening en opzet van de avond

Presentatie brug Itteren informatie-avond 121218

Presentatie ontlastconstrcutie

25 jaar geleden hoogwater

Een extreme hoeveelheid water stroomde kolkend en ziedend door de Maas in 1993 en zorgde 25 jaar geleden in de Limburgse Maasdorpen (waaronder Borgharen en Itteren als eersten) voor een onverwacht natte Kerstmis. Limburg in rep en roer en in de ban van de Maas.

Het Buurtnetwerk Borgharen wil daar deze Kerstmis graag even bij stilstaan en terug te denken aan al het ongemak en ellende die de Limburgse Maaskanters destijds moesten doorstaan.

Het Buurnetwerk Borgharen organiseert daarom in het gemeenschapshuis de Haarderhof een herdenkingsbijeenkomst voor de inwoners van Borgharen en Itteren en genodigden.

De bezoekers worden uitgenodigd om hun verhalen van toen nog één keer met elkaar te komen delen al of niet geillustreerd door meegebracht (privé) fotomateriaal, filmpjes en video’s.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u al of niet namens uw organisatie samen met ons het Hoogwater 1993 komt herdenken.

Zie bijgaand bestand voor meer informatie.

 

WIEWATWAAR???

Herdenkingsbijeenkomst Hoogwater 1993

Zaterdag 22 december 2018 van 14.00- 18.00 uur

Gemeenschapshuis de Haarderhof; Schoolstraat 8,6223 BE, Borgharen-Maastricht.

Georganiseerd door het Buurtnetwerk Borgharen (in overleg met Dorpsraad Itteren)

email buurtnetwerkborgharen@gmail.com tav Joop van Sintfiet of

per telefoon 06-36056255  Joop van Sintfiet

 

U bent van harte uitgenodigd,

 

Namens het Bestuur van het Buurtnetwerk Borgharen

Joop van Sintfiet,voorzitter

 

PS: Gaarne vooraf uiterlijk zondag 16 december 2018 aanmelden svp!

Woensdag info-avond brug

A.s. woensdag organiseert Rijkswaterstaat een informatie-avond in de Brigidahoeve van 19:00 tot 20:30 uur in de Brigidahoeve. Wilt u weten waarom ze nu die barriers korter op elkaar gezet hebben, of waarom het zolang duurt dat ze iets aan de geluidsoverlast doen, maar ook hoe de nieuwe brug eruit komt te zien of wanneer en vrijliggend fietspad komt? Kom dan woensdag op tijd naar de Brigidahoeve en laat u informeren. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen naar Rijkswaterstaat en/of de gemeente.

Meer informatie over Dijkwacht worden.

Een tijd geleden hebben we op onze website maar ook in de Dorpsberichten gevraagd of mensen zich willen opgeven om Dijkwacht te worden. Stel je voor dat de dijken gecontroleerd moeten worden en onze eigen inwoners, die Itteren het beste kennen, zien “vreemden” onze dijken controleren…. Dus onze vraag is: geef je op als dijkwacht. Zo heeft Pedro Penders zich ook opgegeven en hij schreef onderstaande naar ons:

Het WML heeft een oproep gedaan voor vrijwilligers in Zuid-Limburg  om bij hoogwaterstanden de rol van dijkwacht te vervullen. Ik ben dinsdag 9 oktober naar voorlichtingsavond geweest en bleek de enige te zijn vanuit Itteren. Ik heb mij die avond aangemeld. Op de website van WML, zie onderstaande link, staan de in en outs.

In het kort: bij een afvloed van rond 1750 m/s [meetpunt Sint Pieter)  worden de dijkwachten gevraagd in tweetallen de dijken te inspecteren op o.a. scheuren. Waar er precies opgelet moet worden en hoe dit door te geven wordt geleerd in een korte cursus van twee middagen. In november zijn meerdere cursusmomenten. Natuurlijk worden de dijken door de inspecteurs van WML ook regelmatig bezocht. Als dijkwacht krijg je kleding en laarzen in bruikleen en deels ten behoud. van WML (na afloop van de bijeenkomst was  er een pasrondje).

Het zou natuurlijk fijn zijn als meerdere dorpsgenoten zich willen aansluiten zodat we samen kunnen bijdragen aan onze veiligheid!

 

Pedro Penders.

Hoe word je dijkwacht?

Het waterschap zoekt regelmatig vrijwilligers. Dit zijn de voorwaarden die we aan een dijkwacht stellen:

 • Fysiek goede gesteldheid
 • Teamspeler
 • Affiniteit met water
 • Woont dichtbij de dijk
 • Jaarlijkse deelname aan de dijkavond
 • Trainingsmomenten tot dijkwacht volgt

Een dijkwacht mag ook wat van het waterschap verwachten, namelijk:

 • Een vergoeding per opkomst voor dijkinspectie
 • Een vergoeding per opkomst voor de nul inspectie
 • Een vergoeding voor twee trainingsmomenten inclusief jaarlijkse dijkbijeenkomst
 • Materialen voor het uitvoeren van de dijkinspectie
 • Een parka jas (in bruikleen)
 • Een regenbroek (ten behoud)
 • Identificatiebewijs (in bruikleen)
 • Laarzen (ten behoud)
 • Handboek dijkbewaking (ten behoud)
 • Jaarlijkse attentie

Geïnteresseerd om dijkwacht te worden?

Wil je een bijdrage leveren aan de waterveiligheid in Itteren?

Bel Bert Smeets, coördinator dijkwachten, op 088-8890422 of mail naar: dijkwacht@waterschaplimburg.

nog meer info nodig? Klik hier en lees verder.

Zet je (fiets)licht aan, ook in Itteren

Heeft u die spreuken op de fietspaden in Itteren gezien? Dit is een actie van de ANWB en “onze” Angela Moberts heeft met een sjabloon en spuitkrijt dit op de fietspaden gespoten. Zo hopen we dat er geen ongelukken gebeuren doordat mensen geen licht aan hebben. De ANWB geeft aan:

67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Een derde van de fietsers heeft wel werkende fietsverlichting, maar gebruikt het niet. Waarom mensen de lampjes niet aanzetten, kan simpele redenen hebben zoals: ze vergeten het. Of ze vinden het niet belangrijk genoeg voor een klein stukje.
ANWB wil het verkeer veiliger maken en fietsers er aan herinneren hun licht aan te zetten. Het idee: een sjabloon met de tekst: ‘zet je licht aan’, met een smiley erachter. Met uitwisbaar spuitkrijt kan het op het fietspad worden gezet op strategische en drukke punten, waar het ongeveer twee weken zichtbaar is en daarna verdwijnt.
Wat blijkt? In plaats van 4 op de 10 hebben 6 op de 10 mensen na het lezen van de tekst “Zet je licht aan” op straat hun lamp aan. De smiley geeft mensen het gevoel dat hun gedrag wordt beloond.’

Meldpunt Zorg en Welzijn, Samen onbeperkt

Heeft u vragen over Zorg en Welzijn? Via Stichting Samen Onbeperkt kregen we informatie voor mensen die ondersteuning willen hebben in de zorg. Dat kan dan gaan over bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget (PGB), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Mantelzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet of de toegankelijkheid van straten, gebouwen en nog veel meer.

In hun folder staat:

“Bij het Meldpunt werken wij met een team van vrijwilligers. Mensen met eigen ervaring en specifieke deskundigheid en met veel motivatie om u te helpen. Als u contact opneemt met het Meldpunt dan wordt uw vraag beantwoord. Mocht er meer deskundigheid nodig zijn dan wordt uw vraag voorgelegd aan een deskundige medewerker. Mogelijk wordt u dan doorverwezen of teruggebeld. Wij kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden en oplossingen  aanbieden of doorverwijzen. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij helpen u heel graag, maar u kunt aan onze informatie geen rechten ontlenen. U blijft zelf verantwoordelijk en alleen met uw nadrukkelijke toestemming treed een medewerker met informatie naar buiten.”

U kunt het Meldpunt het best bereiken door te bellen of te mailen:
T: 06-83824685
E: samenonbeperktmeldpunt@gmail.com

Bezoekadres kantoor:
Op woensdagen van 11.30 tot 14.30 uur en op donderdagen van 11.30 tot 14.30 uur kunt u naar het kantoor op de Zwanenstraat 2 6211 BN Maastricht.

Thuiszorgwinkel Vegro:
Op de oneven weken kunt u op donderdagen van 11.30 tot 14.30 uur naar de Vegro thuiszorgwinkel: Brusselsestraat 148 6211 PJ Maastricht.

Ze hebben ook nog een folder:  INZICHT 2018 NUMMER 1  waar meer informatie te vinden is.

Steen herdenkt hoogwaterdoelstelling

Via de nieuwsbrief van het Consortium Grensmaas lazen we:

Consortium Grensmaas is bezig met de laatste loodjes van de uitvoering op de locatie Itteren. De aanleg van het Passeervak Zuid in het Julianakanaal is vergevorderd.

Daarna moet het Consortium nog een weg aanleggen langs het Julianakanaal tussen Itteren en Voulwames. Die weg is overigens alleen bestemd voor fietsverkeer. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de monumentale steen die herinnert aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling in het najaar van 2017, volgende week ook z’n definitieve plek nabij de monding van de Geul.

Dus als u weer lekker gaat wandelen en u komt bij de kop van de Geul, kijk dan maar eens naar die mooie steen.