Nacht zondag op maandag inspectie brug

Via de aannemer BTL kregen we onderstaande mail dat de brug van zondag op maandagnacht gestremd zal zijn. We kunnen wel door maar met enige hinder. Ze schreven:

In opdracht van Rijkwaterstaat Zuid Nederland zullen we een gericht technische inspectie uitvoeren op brug Itteren in de nacht van 26 op 27 april. De werkzaamheden zullen duren van 0:00 uur – 05:00 uur.

De brug hoeft hiervoor niet worden gestremd, echter kan het voorkomen dat het verkeer enige hinder ervaart. Er zullen 2 verkeersregelaars worden ingezet die het verkeer begeleiden.

Er zal 4 keer per jaar een soortgelijke inspectie worden uitgevoerd om een beeld te vormen van de toestand van de brug.

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen zullen we de inspecties altijd plannen in de nachtelijke uren.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geld voor de brug is er (bijna)

Via de secretaresse van wethouder Krabbendam kregen we een bericht dat de financiering van de brug bijna rond is. Wethouder Gert-Jan Krabbendam schrijft:

Geachte leden van de Klankbordgroep Itteren/Borgharen en Rivierpark Maas

Met groot plezier wil ik jullie deelgenoot maken van het volgende.

Gedeputeerde Staten  hebben afgelopen dinsdag het besluit genomen dat zij alle gevraagde middelen (50%) voor de bouw van de brug Borgharen hebben toegekend. Daarmee lijkt het voor de bouw van de fietsbrug Borgharen noodzakelijk budget rond te zijn, aangezien door de gemeente Maastricht de andere 50% al was voorzien. Dit is al met al geweldig nieuws zo voor de Kerstdagen! Wel moet dit besluit nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. De stukken zullen in de vergadering van 7 februari 2020 worden besproken en besloten. Dus tot die tijd, even pas op de plaats. Verder zullen wij in januari beginnen aan de voorbereidingen voor de bouw van de brug. We houden jullie op de hoogte over de stand van zaken. Bijgevoegd is het persbericht dat vandaag de deur uitgaat.

Tot slot: men zegt dat succes vele vinders kent, maar dat is in dit geval ook zo. Ik ben gedeputeerde Brugman dankbaar voor dit besluit, maar wie weet welk besluit GS hadden genomen. Als niet de gezamenlijke inspanning was verricht door verschillende gemeentelijke ambtenaren, college-bestuurders als burgemeester Keulen van Lanaken en jullie allen om de noodzaak en het draagvlak voor deze verbinding volstrekt helder aan de gedeputeerde te kunnen communiceren. Dit is dan ook voorwaar een gezamenlijke prestatie, die mij met een voldaan gevoel dit kalender jaar laat afsluiten. Dank daarvoor! Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en dat het nieuwjaar even voorspoedig mag aanvangen als dat we 2019 afsluiten!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Krabbendam | Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

Gemeente Maastricht

 

Meerssenhoven t/m 20 december dicht

We hebben navraag gedaan bij de gemeente tot wanneer Meerssenhoven dicht blijft. De bedoeling was dat de weg op vrijdag 13 december weer open zou zijn. De weersomstandigheden waren niet geweldig maar alleen jammer dat dit onvoldoende gecommuniceerd werd. Vandaag kregen we onderstaande te horen:

De weg Meerssenhoven blijft nog tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit i.v.m. het uitharden van de betonnen scheidingsband die in de as van de weg is aangebracht en de verdere werkzaamheden die nodig zijn om alles af te maken.

Stand van zaken brug

Van 8 juli tot 9 augustus j.l. is de brug afgesloten geweest in verband met de renovatie van de staalplatenconstructie. “Hierdoor is de geluidshinder aanzienlijk afgenomen”, zegt Karin Roumen, onze contactpersoon bij Rijkswaterstaat. “Als constructief beheerder moeten we rekening houden met een behoorlijke zware verkeersbelasting.  Door nu de staalplatenconstructie op een robuuste wijze te renoveren kan de oude brug, gedurende de bouw van de nieuwe brug, door bijna al het verkeer gebruikt worden.” Karin gaf ook aan dat het kan kloppen dat de platen weer iets rammelen. Dit komt omdat de bouten de eerstkomende tijd aangedraaid moeten worden omdat de totale constructie zich moet “zetten”.

Wij als Dorpsraad waren echter ook nieuwsgierig wat de stand van zaken van die nieuwe brug is. De omgevingsmanager van de planstudie van de vervanging van de brug is Eric Eussen. Hij geeft aan dat er tot nu toe in goede samenwerking informatie uitgewisseld is met Han Hamakers en Sander Bastings. Op dit moment is de stand van zaken is dat men nog bezig is met het Beeldkwaliteitsplan. Het is de bedoeling dat dit eind van het jaar klaar is. Dan is er een voorlopig plan waar alle stakeholders hun zegje over gedaan hebben. Hierbij moet men over allerlei dingen nagedacht hebben waaronder bijvoorbeeld het omleiden van leidingen (bijvoorbeeld gas), het verplaatsen van de beek, het eventueel aankopen van grond, rekening houden met richtlijnen vaarwegen, mag de huidige monumentale brug weg en nog veel meer. Wij worden weer geïnformeerd als dat beeldkwaliteitsplan aan het eind van het jaar definitief is. Als deze fase voorbij is gaat Rijkswaterstaat over naar de uitvoeringsfase. Hierbij wordt dan gekeken hoe de brug precies gebouwd moet worden en waar men van tevoren rekening mee kan houden. Rijkswaterstaat geeft aan dat ze momenteel goed op schema liggen en de nieuwe brug er inderdaad in 2024 ligt.

Dan is er nog Het gegeven van het bericht in de Staatscourant. Vanmiddag kregen we onderstaand bericht van de projectleider stedelijke ontwikkeling van de gemeente drs. Esther de Boeye:

Hoi heren
Afgelopen donderdag is het verkeersveilig brug itteren gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de fout herstelt.
Gr Esther de boeye

Daarop heeft Han Hamakers meteen gereageerd met onderstaande mail:

Hoi Esther,
Ik had de aankondiging al gezien omdat ik een abonnement heb op mededelingen van de overheid. Ik ben weer van verbazing van mijn stoel gevallen. Wat een slecht besluit!
Op de eerste plaats de titel. Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een geslotenverklaring op basis van een hoogtebeperking – Klipperweg.!
Bedoeld zal zijn een hoogtebeperking van de brug. Die was er al. In de overwegingen gaat het verder alleen maar over het in  stand houden van bestaande situaties. Daar heb je geen besluit voor nodig. In het dictum wordt plotseling gesproken over het intrekken van het besluit van 15 augustus. Dat besluit had overigens ook te maken met de breedte van de rijweg. Aangenomen moet worden dat het onderhavige besluit bedoeld is als rectificatie van het besluit van 15 augustus. Het was handiger geweest als men dit besluit gewoon had ingetrokken. Er verandert immers niks ten opzichte van de situatie voor reparatie brug of is er iets anders aan de hand? Het besluit van 15 augustus roept in ieder geval de nodige vragen op en leidt tot onrust onder de bevolking.
Verder is het besluit weer met niemand, behalve de politie gecommuniceerd. Je zou op zijn minst verwachten dat e.e.a wordt kortgesloten met minimaal belangrijke gebruikers zoals Arriva en Sibelco en uiteraard Rijkswaterstaat, de beheerder van de brug.
Uit de overwegingen blijkt verder dat er sprake is van het slechtere knip- en plak werk. Er wordt bij de overwegingen verwezen naar de herinrichting van de kruising Fregatweg/Hoekerweg. Nog afgezien van het feit dat deze herinrichting geen enkele relatie heeft met Klipperweg of brug, heeft deze reconstructie al lang plaatsgevonden en is de betreffende rotonde al maanden in gebruik.
Ik hoop dat gemeente bij een volgend besluit wat grondiger te werk gaat. Het besluit van 15 augustus was al de 2e grote misser op het gebied van een verkeersbesluit inzake de brug en ook dit besluit verdient niet de schoonheidsprijs.
Met vriendelijke groet,
Han Hamakers

Zaterdag brug open

Het heeft even geduurd maar dan hebben we ook wat (gaan we vanuit). Het geklater van de platen van de brug is dan voorbij en de mensen die over brug gaan, hoeven zich niet meer af te vragen of “hun levensverzekering wel correct is”. Maar dan kunnen we ook weer vooruit kijk en wachten op een nieuwe brug die er in 2024 komt te liggen. We hebben via Pedro Penders een pdf gekregen waar de projecten programma vervanging en renovatie van RWS op staan.

We gaan er ook vanuit dat we goed op de hoogte worden gehouden door RWS.

projecten-programma-vervanging-en-renovatie

Bericht van RWS

Via de website van Rijkswaterstaat zagen we het volgende bericht:

Door de extreem hoge temperaturen vorige week (30) zijn de werkzaamheden aan Brug Itteren achter geraakt op de planning. De verwerkingstemperatuur van de materialen die worden toegepaste moet lager zijn dan 30 graden Celsius om de kwaliteit te kunnen waarborgen en dat was vorige week niet het geval.

De renovatie van Brug Itteren duurt daardoor enkele dagen langer en is naar verwachting afgerond op 9 augustus 2019. De brug over het Julianakanaal in Itteren is sinds 8 juli 2019 voor een periode van 4 weken afgesloten. Dit is nodig om de staalplaatconstructie op de brug te renoveren. Ook fietsers en voetgangers kunnen die weken de brug niet gebruiken.

Verwerkingstemperatuur cementgebonden mortel

Tijdens de renovatie worden de balken van de brug met een cementgebonden mortel ondergoten. Volgens de materiaalspecificatie dient de verwerkingstemperatuur van zowel omgeving als ondergrond voor deze mortel lager te zijn dan 30 graden Celsius om de opgegeven materiaaleigenschappen en kwaliteit te kunnen waarborgen. De temperaturen overdag zijn vorige week echter ver boven de 30 graden uitgekomen.

Er is nog wel getracht de werkzaamheden te verplaatsen naar de vroege ochtend en avonduren aangezien het dan minder warm zou zijn, maar ook toen waren de omgevings- en ondergrondtemperatuur van de brug te hoog. Een alternatieve toepassing die aan de beoogde kwaliteitseisen voldoet was ook niet voorhanden.

Werkzaamheden hervatten

De werkzaamheden konden op maandag 29 juli 2019 worden hervat. De temperaturen waren toen lager dan 30 graden en in tegenstelling tot zaterdag en zondag werd er geen neerslag meer verwacht.

Tot aan het einde van de werkzaamheden zullen de maatregelen van kracht blijven die gepaard gaan met de werkzaamheden aan Brug Itteren, zoals de omleidingsroute voor vrachtauto’s die door het dorp rijden en het parkeerverbod in de Pasestraat.

Brug dicht tot 9 augustus

Op donderdag 25 juli werd de Dorpsraad geïnformeerd door een voorlichter van Rijkswaterstaat dat de brug één week langer dicht zou blijven. Dit kwam o.a. doordat de materialen die men gebruikt met deze hoge temperaturen niet verwerkt konden worden. Met de medewerker van RWS werd afgesproken dat uiterlijk de dag erna wij meer informatie per mail zouden krijgen. Zo zouden we de juiste informatie aan u door kunnen geven. Helaas, wij hebben geen mail mogen ontvangen.

Niet veel later lazen we op Facebook dat er contact was geweest met de werknemers dat ze wilden proberen om de brug toch op tijd open te krijgen. Daarnaast werd er ook in het weekend doorgewerkt. Vandaag kregen we via Maastricht bereikbaar de informatie dat de brug tot vrijdag 9 augustus dicht blijft.

Nog een ander “dingetje”: op 23 juli is er een politiecontrole geweest in Borgharen. Geruchten gingen dat o.a. de Dorpsraad van Itteren hiervoor gevraagd zou hebben. Voor alle duidelijkheid: dit is niet het geval.

Dank aan Alex Lardinois voor de foto.

“Complimenten aan vrachtwagenchauffeurs”

Dat zei één van de bewoners van de Pasestraat na zijn eerste ervaringen van een week dat de brug van Itteren gesloten is. Hij gaf ook aan dat sommige autorijders nog veel te hard door de Pasestraat gaan. Uiteraard zijn het aantal vervoersbewegingen meer dan verdubbeld waardoor iedere keer weer men voorzichtig moet zijn als je gewoon op de “stoep” wilt gaan wandelen. Vanaf dinsdag zijn er ook matrixborden geplaatst waarop smileys te zien zijn: “lachend” als de snelheid goed is en “huilend” als u te hard rijdt.

Daarnaast zijn we ook even bij de brug gaan kijken en even een foto gemaakt zoals het nu eruit ziet. Volgens alles ligt men gewoon op schema.

Brief RWS brug niet overal bezorgd

Op vrijdag 14 juni heeft buurtnetwerk Borgharen samen met de Dorpsraad een verzoek ingediend bij Rijkswaterstaat om een informatiebrief huis-aan-huis te bezorgen in Itteren en Borgharen. Daar werd positief op gereageerd. Omdat sommige leden vorige week nog steeds geen brief hadden gekregen werd aan de bel getrokken. Rijkswaterstaat gaf toen als antwoord:

De brieven zijn vrijdag 21 juni door de MTB bezorgd in Itteren Borgharen en Bunde. Dus je zou een brief ontvangen moeten hebben. Sorry dat dit niet het geval is.
Ik ga je melding doorgeven aan de aannemer. In de bijlage in ieder geval de digitale versie. Mocht je van meer mensen dit signaal krijgen, hoor ik het graag.

Daarop hebben we diverse mensen gevraagd in Itteren en hieruit bleek dat er wel brieven zijn verspreid bij mensen aan de Pasestraat, Ruyterstraat, Kapelaanstraat, Geneinde (“oud”-Itteren) maar niet bij de woningen aan de Sterkenbergweg, Pater Alexanderstraat, Op de Bos, Keizerstraat, Op de Bannet en Op de Hoogmaas.  Speciaal voor deze mensen is de brief in de bijlage te zien. 190621 bewonersbrief brug Itteren

Brug dicht van 8 juli tot 3 augustus

Vanmorgen heeft Rijkswaterstaat ons geïnformeerd over de werkzaamheden die ze aan de brug gaan doen. Hierdoor is de verwachting dat de geluidshinder minder of misschien wel helemaal weg zal zijn. Het afsluiten van de brug heeft natuurlijk ook ongemakken voor ons en ook Sibelco. Gelukkig is deze periode in de schoolvakantie en zal Sibelco ook proberen om daar waar mogelijk minder vrachtwagens te laten rijden. Rijkswaterstaat heeft ons het volgende geschreven:

Aankondiging werkzaamheden brug Itteren

8 juli 2019  start Rijkswaterstaat met het renoveren van de staalplatenconstructie op brug Itteren. De werkzaamheden nemen 4 weken in beslag en worden op reguliere werkdagen/ tijden uitgevoerd. In deze periode is brug Itteren afgesloten voor al het verkeer.

In die 4 weken wordt de staalplaten constructie van de brug verwijderd, om het brugdek zo vlak mogelijk af te werken en zo een goede basis te krijgen voor de nieuwe constructie. Op het vlakke brugdek wordt een raster van houten balken geplaatst, met extra ondersteuning ter plaatse van de wielsporen. De balken worden aan de bovenzijde afgevlakt en daarop wordt een rubberen laag aangebracht. Op het balken raster komen de stalenplaten, in sets gekoppeld. De bevestiging gebeurt door ankers aan te brengen tot in het betonnen dek van de brug. Ook wordt er een constructie van stalen strips tussen de rijplaten aangebracht om de remkrachten op te vangen. Tot slot worden de barriers op de nieuwe constructie teruggeplaatst, weer op een breedte van 3,10m. Met deze renovatie komt er een einde aan de geluidshinder en kan de oude brug, in de periode tot de nieuwe brug klaar is, weer vooruit.

Afsluiting van brug Itteren betekent dat al het verkeer omgeleid wordt door de dorpskernen Itteren en Borgharen. Dat zal zeker hinder veroorzaken, te meer omdat het vrachtverkeer van Sibelco ook gebruik moet maken van deze omleiding. Om de hinder te verminderen worden in de Pasestraat verkeersregelaars ingezet, zodat de situatie dat 2 vrachtwagens elkaar treffen op het smalste deel van de route uitgesloten wordt.
Op de verkeersbrug Limmel worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst en er worden parkeerverboden ingesteld op het smalle deel van de Pasestraat en in de Adam van Harenstraat.
Ook Arriva heeft haar route aangepast op de renovatie. De haltes tussen brug Itteren en Bunde komen hierdoor te vervallen. Voor meer informatie kunt terecht bij www.arriva.nl

Mocht u vragen of klachten hebben neemt u dan contact op via het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.