Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

CDA: Christen Democratisch Appèl

Waarom moeten we op uw partij gaan stemmen?
Het CDA Maastricht is een open en brede volkspartij die de samenleving centraal stelt. Wij kiezen niet voor een samenleving die draait om ‘ieder voor zich’, maar voor een samenleving waarin we ‘zij aan zij’ staan. Een Maastricht waar wij omzien naar elkaar, met een gedeelde verantwoordelijkheid en waar wij uit gaan van waarden en tradities. Het CDA wil de leefbaarheid in de buurten behouden en versterken. We pleiten voor een goede inrichting van de openbare ruimte die bewegen, sporten, buiten spelen en elkaar ontmoeten mogelijk en aantrekkelijk maakt. De coronacrisis heeft het belang hiervan nog eens extra benadrukt. We willen de komende jaren daarom gelden inzetten voor hoogwaardig groenonderhoud, onderhoud van speel- en sportvoorzieningen en aanleg van speciale wandel- en hardlooppaden. We gaan altijd uit van de kracht van de samenleving. We willen dus vooral stimuleren en faciliteren en niet teveel van bovenaf reguleren, de burgerbegroting is hiervoor een goede ontwikkeling.
Daarnaast wil het CDA in iedere buurt een passend voorzieningenniveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijkagent of een kindcentrum. Waar essentiële voorzieningen ontbreken, nemen we als gemeente alsnog de regie om deze te realiseren. We willen ook strenger handhaven op verkeersovertredingen en afvaldump in buurten. Dit alles willen we realiseren door middel van een buurtgerichte aanpak. We willen stadsdeelleiders herinvoeren (onze motie hierover is in 2021 aangenomen) en weer gaan werken met stadsdeelprogramma’s. Zo willen de lijn tussen de burger en de gemeente versterken. Belangrijk zal het adagium blijven dat inwoners die zorg nodig hebben deze ook blijven ontvangen. En dat kan want goede zorg en goede gemeentelijke financiën hoeven elkaar niet te bijten.

Welke resultaten heeft u de afgelopen 4 jaren behaald voor Itteren? (bijgevoegd zijn de documenten die dit bevestigen)
– Het CDA heeft er voor gezorgd dat er eindelijk weer invulling is gegeven aan de oude tennisvelden op het sportcomplex in Itteren;
– Het CDA heeft voorkomen dat er in de omgevingsvisie een bouwstop werd afgegeven voor Itteren. Wij willen de kleine groeimogelijkheden van woningen in Itteren namelijk behouden. Zodat mensen die graag in Itteren wonen ook hier kunnen (blijven) wonen ook als je starter, senior of alleenstaand bent;
– Daarnaast hebben wij met een voorstel ervoor gezorgd dat betaalbare woningbouw mogelijk is geworden zonder vertragende provinciale regelgeving;
– De CDA motie ‘stadsdeelleiders’ is aangenomen. We gaan stadsdeelleiders dus weer herinvoeren in Maastricht. Op deze manier creëren we in iedere buurt een duidelijk aanspreekpunt die weet wat er speelt in de buurt en ook ter plekke kan komen kijken.;
– Het CDA heeft volop aandacht gevraagd voor het hoogwater van afgelopen zomer. We hebben intensief contact hierover met onze Europese, landelijke en provinciale collega’s. We hebben samen met onze vice-premier Wopke Hoekstra recent nog een bezoek gebracht aan Hoeve Hartelstein in Itteren. We hebben in dit bezoek benadrukt dat wij het Rijk nodig hebben om Maastricht toekomstbestendig te maken tegen het hoogwater en hier is ook gehoor aangegeven;
– In de discussie over de sport- en speelvoorzieningen hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de sport- en speelvoorzieningen in de Maasdorpen Itteren en Borgharen. Voor inwoners van de dorpen is met het weghalen van voorzieningen geen alternatief voorhanden. Daarom liever juist investeren i.p.v. verwijderen.
– Wij hebben expliciet aandacht gevraagd om de Maasdorpen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Het mag niet zo zijn dat Itteren verstoken blijft van snel-internet;
– Blijvend aandacht gevraagd voor de positie van gemeenschapshuizen waaronder de ‘Aw Sjaol’;
– Door een alternatiefvoorstel voor de bezuinigingen van 2020 is op ons initiatief een verhoging van de buitensporttarieven voorkomen. Hierdoor krijgt voetbalclub I.B.C. niet te maken met enorme tariefstijgingen en blijft het mogelijk om te voetballen in Itteren.

Wat mogen we van u verwachten de komende 4 jaren?
We willen de leefbaarheid verbeteren in de buurten en dat dit ook zichtbaar en voelbaar is voor u als inwoner. U kunt de komende 4 jaren dus zichtbare aanpassingen in de openbare ruimte verwachten om zo ook de sociale cohesie in Itteren te versterken. Het behouden van het verenigingsleven in Itteren is cruciaal en hierin vindt u ons als partner aan uw zijde.
Afgelopen 4 jaren heeft CDA Maastricht zich bewezen als een betrouwbare en stabiele coalitiepartij. Dat willen we de komende 4 jaren weer voortzetten. Een record aantal partijen doet mee deze gemeenteraadsverkiezingen. Helaas ook partijen die onze democratie niet onderschrijven. De schrijnende situatie in het oosten van Europa laat zien hoe belangrijk het is dat onze democratie en rechtsstaat te allen tijde gewaarborgd blijft. Daar staat CDA Maastricht voor en dat zullen we de komende 4 jaren weer blijven doen.
Het toekomstbestendig maken van Maastricht tegen het hoogwater heeft onze prioriteit. Wij zullen de komende jaren dus blijven schakelen met onze Europese, landelijke en provinciale collega’s zodat wij de veiligheid van onze stad kunnen waarborgen. Dit biedt gelijktijdig kansen voor recreatie en natuur.
Resumerend: Een gedegen en constructieve politiek met kandidaat-raadsleden die betrokken zijn bij alle kernen in onze stad. Samen voor Maastricht, Samen voor Itteren!

Met vriendelijke groet,

Gabrielle Heine

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Lijst 1 nummer 3.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Anderen bekeken ook...