Dossiers

De Huiskamer

In 2021 zijn we gestart met de huiskamer waar de inwoners van Itteren op een vrijblijvende manier een kopje koffie kunnen drinken en hun verhaal kwijt kunnen. Het doel is om een brede invulling te geven voor iedereen in Itteren en daarbuiten. De gemeenschap van Itteren bestaat voor een relatief groot deel uit alleenstaande ouderen. Bij deze groep komt het er regelmatig niet van om een éénpersoonspotje te koken. Dan kan geregeld worden dat er samen met vrijwilligers gekookt en gegeten wordt met mensen die “het nodig hebben”. Er kunnen vlaaien gebakken worden volgens “oma’s recept. Tijdens deze inloopmiddagen worden inwonersuitgenodigd om op hun initiatief activiteiten zoals kooklessen, Tai Chi of andere bezigheden te verzorgen. Daarnaast wordt ook gedacht aan activiteiten voor kinderen/jeugdigen die samen pannenkoeken kunnen bakken en spelletjes doen.

We houden er rekening mee dat de aanloop groter zal zijn als de ruimte die we beschikbaar hebben in de keuken. Dan kunnen we ook een gedeelte van de zaal gebruiken waar ook een biljardtafel en sjoelbakken geplaatst kunnen worden.

Gelukkig hebben we op dit moment voldoende vrijwilligers om twee middagen open te zijn. In 2022 willen we drie middagen de huiskamer openen.
Er is een prijsvraag uitgezet voor een passende naam voor deze huiskamer maar deze moet nog gekozen worden.