Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Eénrichtingsverkeer Borgharenweg

Op de Borgharenweg is éénrichtingverkeer ingesteld. Wil men in zuidelijke richting richting Noorderbrug dan moet met via de Willem Alexanderweg rijden. We hebben daar nogal wat opmerkingen over gekregen. Men begrijpt de achterliggende gedachte niet en soms wordt zelfs gedacht dat de Dorpsraad dit geregeld heeft. Het verbod werd massaal genegeerd en politie en team handhaving hadden hun handen vol aan het uitschrijven van processen verbaal.

De Dorpsraad heeft contact opgenomen met de gemeente omdat o.i, de bebording onduidelijk was. Bij soortgelijke situaties in andere gemeenten plaatst men een onderbord met de tekst: uitgezonderd fietsers/bromfietsen. Maastricht wijkt daar van af en plaatst een onderbord waarmee opgemerkt wordt dat het eenrichting verkeer allen van toepassing is op vrachtauto’s, auto’s en motoren. Dat is echter niet voor iedereen duidelijk. Inmiddels heeft men naar aanleiding van onze opmerkingen een extra bord geplaatst (zie foto).

Voor alle duidelijkheid nogmaals de aanleiding waarom Dorpsraad Itteren en Buurtnetwerk Borgharen de zeer verkeersonveilige situatie voor fietsers op de Borgharenweg bij de gemeente hebben aangekaart.

Als gevolg van allerlei wegwerkzaamheden in het kader van de Noorderbrug is het verkeer op de Borgharenweg meer dan verdubbeld. Met name de toename van het vrachtverkeer zorgde voor levensgevaarlijke situaties voor fietsers (zie eerder stukje in Dorpsberichten). Deze komen voornamelijk uit Borgharen en Itteren. De aanname was dat dit tijdelijk zo zijn en dat na opening WA-weg de oude situatie zich zou herstellen. Dat was niet het geval. Automobilisten vonden dit toch wel een fijne route. Ook vrachtverkeer bleef via Borgharenweg rijden alhoewel ze daar niks te zoeken hebben (sluipverkeer). Buurtnetwerk Borgharen en Dorpsraad Itteren hebben in eerste instantie Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld. Deze instantie constateerde inderdaad gevaarlijke situaties. Met dit rapport zijn we naar de gemeente gestapt. Ook de gemeente erkende de gevaarlijke situaties. Er zijn verschillende oplossingen bekeken. Uiteindelijk heeft de gemeente het besluit genomen tot inrichting eenrichtingverkeer. Wij hebben die bevoegdheid uiteraard niet.

In september hebben we een vervolgoverleg en wordt de hele verkeerssituatie onder de loep genomen. De gemeente zal ook nieuwe tellingen houden.

Mogelijk leidt de aanleg van de rotonde op de Fregatweg tot een ander verkeersbeeld. Het liefst had gemeente een vrijliggend fietspad over het Tregaterrein maar ze hebben de grond nog niet ter beschikking. Binnenkort moet er ook nog een gasleiding verlegd worden. Wellicht wordt Borgharenweg dan in twee richtingen afgesloten.

Wordt dus vervolgd. Door middel van website houden we jullie op de hoogte.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »