Dossiers

Estacade, In de Maas

Officiële beschrijving van de gemeente:
Monumentnummer:    0935/3671
Gegevens:                        Estacade

De estacade is een paalversperring die de doorgang van schepen over de Maas vanuit noordelijke richting moest belemmeren in oorlogstijd. De estacade bestaat uit een rij (eiken-)houten palen, die in de rivierbodem zijn verzonken. Ze zijn vermoedelijk voorzien van smeedijzeren paalschoenen. De restanten van de palen zijn alleen bij laag water te zien. De estacade dateert vermoedelijk uit de 17e eeuw. De paalversperring is reeds te zien op een kaart uit 1632. Het object is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de vesting Maastricht: de estacade was bedoeld om de stad te beschermen tegen vijandige schepen.

Vanwege de strategische ligging in de nabijheid van een doorwaadbare plaats in de Maas was Itteren nauw betrokken bij verschillende belegeringen van Maastricht. Als de vesting werd belegerd namen de troepen van de belegeraar bezit van het omringende platteland. Zo verging het ook Itteren meerdere malen. Bij de belegering van 1632 werd de Maasoever bij Itteren zelfs strijdtoneel. Die belegering vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De vesting Maastricht was sinds 1579 in Spaanse handen. Stadhouder Frederik Hendrik ‘De Stedendwinger’ probeerde in 1632 met zijn Maasleger van 30.000 man een groot deel van het tegenwoordige Limburg onder controle te krijgen. De belegering van Maastricht (zie gravure hiernaast) begon met de aankomst van de Staatse troepen op 10 juni 1632 en eindigde met de capitulatie van de vesting op 22 augustus. De vesting was ingesloten door een groot aantal versterkte kampementen, die door middel van wallen, grachten en loopgraven met elkaar waren verbonden. Bij Itteren, Borgharen en Sint Pieter waren bruggen over de Maas aangelegd zodat de omsingeling compleet was. Al snel na aanvang van het beleg werden de belegeraars bedreigd door een Spaans ontzettingsleger van 15.000 man onder bevel van de markies van Santa Cruz. Sinds eind juni was Santa Cruz opgerukt vanuit de richting van Tongeren. Op 29 juni was dit leger neergestreken bij de Maas, recht tegenover Itteren, met de onmiskenbare bedoeling om een brug naar de overkant te slaan. Volgens de Engelse kwartiermeester Hendrick Hexham, die in dienst van Frederik Hendrik aan het beleg deelnam, bestond deze troepenmacht uit “

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.