Sinds enkele dagen zijn er activiteiten bij de brug en wij zijn benieuwd wat er daadwerkelijk gebeurt. Wij krijgen verder geen informatie alleen maar dat er niets te melden valt. Daarom is de informatieavond uitgesteld. Graag hadden we gehoord wat Rijks Water Staat, gemeente en wie weet wie nog meer allemaal aan het doen zijn om in eerste instantie de geluidoverlast te lijf te gaan.

Over die geluidsoverlast gesproken: we hebben steun gekregen van een (volgende) inwoner van Bunde. Die heeft ons benaderd. Ook hij heeft klachten ingediend bij de gemeente en RWS. Hij schrijft o.a. naar RWS: “Volgens mij zou het inhalen van achterstallig onderhoud en herstellen van de oorspronkelijke bevestigingen al heel was verbeteren aan deze situatie.  Daar hoeft toch geen constructeur naar te kijken of aanbesteding voor plaats te vinden?” Hij heeft bijgaand telefoonopname meegestuurd.