Dossiers

Geitenbruggetje, Kruising Kanjel voetpad

Officiële beschrijving van de gemeente:
Monumentnummer:    0935/3670
Gegevens:                        Brug

Bruggetje over het riviertje de Kanjel. Het bruggetje is gebouwd op de plek waar een oud voetpad vanuit Itteren richting de Stuifkensweg het watertje kruist. Deze oversteek staat al aangegeven op de kadastrale minuutkaart uit 1817 en gaat waarschijnlijk nog verder terug. Het is niet duidelijk hoe oud het huidige bruggetje is. De oude kern van mergelsteen is nog aanwezig, de opbouw in is recent vernieuwd. De brug bestaat nu uit een mergelstenen booggewelf met daaroverheen een brug van machinale baksteen met lage muurtjes aan de zijkanten. Op de hoeken van de muurtjes zijn hardstenen blokken geplaatst. Het brugdek is verhard in beton.
Het object is van cultuurhistorische waarde als eeuwenoude voetganger-oversteekplek over de Kanjel. Het maakt deel uit van de historische paden in de velden rondom het dorp Itteren. Het bruggetje is van enige bouwhistorische waarde vanwege de oudere kern.

’t Geitediekskse zoals het bruggetje in de volksmond werd genoemd is gelegen op de kruising van de Kanjel met het voetpad tussen Kruisweg en Stuifkensweg. Deze weg werd vroeger gebruikt als zijnde een ‘bidweg’.

In het boek “Monumenten in Itteren” is een rekening te zien, opgemaakt in Itteren op 7 mei 1876 door ‘schrijnwerker’ Gulikers. Het is  de rekening voor het plaatsen en leveren van twee nieuwe stegels aan het Delgerstraatje bij het ‘brugske’ voor zes gulden en negen cent. Dat betekent dat het bruggetje al veel ouder moet zijn.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.