Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Gevaarlijke situatie Borgharenweg

Gevaarlijke situatie Borgharenweg

Gevaarlijke situatie Borgharenweg

De Buurtraad van Borgharen en Dorpsraad van Itteren hebben zich samengepakt om de (vooral voor fietsers) gevaarlijke Borgharenweg onder de aandacht te brengen van de gemeente. Het is van belang dat iedereen die hier last van heeft een klacht indient bij de gemeente, of via post@maastricht.nl, via de website of de app van de gemeente Maastricht. De gemeente is van mening dat er op de Borgharenweg nog altijd sprake van “werk in uitvoering”.

Wij weten dat de huidige situatie (nog) niet optimaal is en dat alle verkeersdeelnemers extra alert en attent dienen te zijn. In de praktijk betekent dit dat met name de zogeheten “zwakkere verkeerdeelnemers” vooral defensief moeten rijden. Zodra de primaire verkeersstructuur op en naar/van de Noorderbrug afgerond is kunnen wij b eginnen met het verder afwerken van de toevoerende wegen. Dan zal daar ook de Borgharenweg in worden meegenomen. Tot die tijd doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van alle verkeersdeelnemers.

Dat klinkt alsof ze willen zeggen: “Zolang er geen doden vallen, laten we het gewoon doorlopen.” Nu hebben Buurtraad en Dorpsraad een mail gestuurd, die begint met de afkortingen BNWB en BNWI. Dat staat voor BuurtNetWerk Borgharen en BuurtNetWerk Itteren, oftewel de buurtraad van Borgharen en de Dorpsraad van Itteren. De mail luidt:

Afgelopen week waren de vergaderingen van het BNWB en het BNWI en in beide is onafhankelijk van elkaar geconstateerd dat mn de verkeerssituatie van de Borgharenweg dramatisch slecht is en verbetering daarvan absoluut prioriteit moet hebben. Beide BNWen krijgen hierover veel klachten. In een eerder gestuurde e-mail op 19 oktober en de bijlage van VVN wordt dit uitgebreid toegelicht. Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de situatie nog ernstiger is dan daar gemeld, omdat de avonden vroeger vallen en het dus eerder donker is.

100den Kinderen en volwassenen uit Borgharen en Itteren moeten van deze weg gebruik maken om naar school, werk of stad te gaan. Zoals het nu is, is het echt onhoudbaar want levensgevaarlijk: te groot snelheidsverschil, te smal voor auto’s om te passeren (wat toch gebeurt), de zuiging van mn grote vrachtauto’s en bussen, te hard rijden en dat alles zonder een fietspad).

Wij maken ons echt grote zorgen en verwachten dat de gemeente op de een of andere manier, linksom of rechtsom op korte termijn actie onderneemt om het voor de fietsers veiliger te maken.

In de vergadering van het BNWB werd gesuggereerd om op de Borgharenweg 1 richtingsverkeer in te voeren, of van de rotonde tot het viaduct of omgekeerd, dat maakt ons niet uit, eventueel met gelijktijdige verbreding van het fietspad langs de muur, zodanig dat er 2richtingen fietsverkeer mogelijk is, hierbij gebruikmakend van de extra breedte die ter beschikking komt door invoering van 1 richtingsverkeer. Volgens ons kan deze maatregel snel en goedkoop worden uitgevoerd!

Alhoewel gepleit werd voor actie, is toch besloten in een ultieme poging om tot een snelle oplossing te komen, deze e-mail te sturen.

Uiteraard verwachten wij dat de in eerder gestuurde e-mail genoemde punten ook opgepakt worden (punt 8 is inmiddels uitgevoerd, maar punt 5 is inmiddels uitgebreid tot 22 lantaarnpalen die niet branden), maar de BORHARENWEG heeft echt absolute prioriteit!

In afwachting van je snelle reactie,

Met een vriendelijke groet.

Buurtnetwerk Borgharen

Buurtnetwerk Itteren

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Verenigingsnieuws

Dromen over wonen

Is uw huis eigenlijk te groot voor u? Wilt u (over een tijdje) een levensbestendige woning waar u uw verdere leven kunt blijven wonen? Wilt

Lees verder »