Dossiers

Huishoudelijk reglement Aw Sjaol

Huishoudelijk Reglement “Aw Sjaol”

Dit huishoudelijk reglement is publiek en regelt een aantal algemene zaken in en rond  de “Aw Sjaol”.

Inleiding
“Stichting Dorpscentrum de Aw Sjaol” heeft als doel het beheer en de exploitatie van dit gemeentelijk monument dat voorzien wordt in de behoefte van geschikte ruimtes voor activiteiten en dienstverlening ten dienste van de gemeenschap Itteren. Het bestuur van deze  stichting bestaat uit leden van de Dorpsraad Itteren.
Buurtbewoners krijgen de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen die opengesteld worden naar de rest van de buurt. De “Aw Sjaol” is een openbare ontmoetingsruimte. Het is daarom belangrijk dat elke buurtbewoner zich er welkom kan voelen. Daarom verwachten we dat elke bezoeker respect toont voor het inventaris, andere bezoekers en de vrijwilligers. Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het gemeenschapshuis. Iedereen die wil kan deze ploeg komen versterken met inspraak, ideeën en actie!

Voor wie is dit reglement bestemd
Alle  gebruikers,  zowel  huurders,  organisatoren  als  bezoekers,  worden  verondersteld  het reglement te kennen en er zich aan te houden.

Wie kan de “Aw Sjaol” gebruiken
Naast  diverse verenigingen,  mogen  buurtbewoners, of instellingen ruimtes huren voor activiteiten of feestjes in  de “Aw Sjaol”. Hiervoor dient men een huurcontract aan te gaan. Onderverhuur is niet toegestaan.

Onderhoud
De Stichting Dorpscentrum de Aw Sjaol zorgt voor het algemeen onderhoud van het gebouw en de periodieke schoonmaak. Daarnaast  staat  iedere  gebruiker  van de “Aw Sjaol”  in  voor  de  netheid  van  alle  door hem/haar gebruikte lokalen en de buitenterreinen. Die dienen telkens in de oorspronkelijke toestand te worden achtergelaten. Poetsafspraken staan vermeld in de bijlage van dit huishoudelijk reglement.

Regels bij feestjes
Het is niet toegestaan om de trap en bovenverdieping te gebruiken Eventueel kan een hekje hiervoor geplaatst worden. Naast de hierbij genoemde regels dient men er bij feestjes rekening te houden bij de voorschriften die wij via gemeente brandweer en andere overheidsinstellingen opgelegd hebben gekregen:
– Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig in het gebouw aanwezig is, niet meer dan 80 personen bedraagt.
– In geval er gebruik wordt gemaakt van versterkte muziek, het muziekgeluidniveau niet meer dan LAmax 85 dB (A) bedraagt (zijnde sfeermuziek).
– Geen muziek ten gehore wordt gebracht buiten de periodes:

Vrijdagen en zaterdagen tussen: 00 – 00.30 uur
Zondagen tussen: 00 – 23.00 uur
Maandag tot en met donderdag: 00 – 23.00 uur

– Buurtbewoners dienen tijdig (tenminste 5 werkdagen van tevoren) door de organisator worden geïnformeerd over het feest
– Een ongehinderde doorgang van de hulpverlening ingeval van calamiteiten gewaarborgd wordt.

Poetsen
In de “Aw Sjaol” zijn poetsmaterialen aanwezig. Ook toiletpapier, keukenhand-, thee- en vaatdoeken zijn aanwezig. De hand-, thee- en vaatdoeken dienen door de huurders zelf gewassen en teruggebracht te worden.
Indien de gebruikte ruimte niet naar behoren wordt achtergelaten zal hier kosten voor in rekening gebracht worden.

Schade en verantwoordelijkheden
De gebruiker/huurder is verantwoordelijk voor schade aan lokalen of materialen aangebracht tijdens het gebruik van de voorzieningen. Hij wordt verondersteld ieder schadegeval  onmiddellijk te melden aan de beheerders. Aangeraden wordt om van tevoren alles te controleren en evt. schades van tevoren te melden.
Het bestuur van de Aw Sjaol is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van kleding, materialen of anderzijds. Daarnaast zijn ook de spullen, materialen of anderzijds van huurders en/of bezoekers niet verzekerd.

Algemene Veiligheid
Bij het verlaten van de “Aw Sjaol” moeten alle gebruikte lokalen en de hoofdingang afgesloten  worden.  De  lichten en verwarming worden gedoofd. In  de “Aw Sjaol” geldt  een  algemeen  rookverbod. Aan de vooringang, in het midden van het gebouw staat een asbak om sigarettenpeuken in te deponeren. Voorkom overlast van lawaai en muziek in de ‘late uurtjes’. Veroorzaak geen overlast voor onze buren!

Bekendmaking
Dit reglement wordt ter kennisgeving doorgestuurd naar de betrokken verenigingen en aan iedere nieuwe bij een het gebruik van het gebouw. Daarnaast hangt dit reglement op in de hal van de Aw Sjaol. De verenigingen en huurders dienen het reglement bovendien bekend te maken aan al hun leden en/of hun bezoekers.

Wat te doen bij calamiteiten
Bij brand en levensbedreigende calamiteiten belt u 112.
Bij overige calamiteiten kunt u contact opnemen de beheerder.

Verplichte poetswerkzaamheden na gebruik van de “Aw Sjaol”
Algemeen: activiteiten worden er gehouden op eigen risico. Poetsmaterialen zijn te vinden in het poetshok in de keuken. Er staan poetsmiddelen en vaatwastabletten in het keukenkastje onder de wasbak. Elk materiaal heeft zijn eigen plek in de kasten.

Bij gebruik van de algemene keuken:
– Vaatwasmachine uitruimen;
– Aan het einde van uw activiteit, de vaatwasmachine inruimen en indien nodig aanzetten;
– Gebruikte dienbladen schoon terugzetten na gebruik;
– Meubilair terugzetten in originele staat;
– Achtergebleven voedingsmiddelen/producten worden voorzien van openingsdatum indien deze in de koelkast worden gezet. Indien voedingsmiddelen/producten voor hergebruik in de ijskast worden gezet, deze voorzien van naam;
– Aanrechtbladen, tafel en stoelen worden schoongeveegd achterlaten;
– Kookplaten gepoetst achterlaten;
– Koffiezetapparaten legen en uittrekken uit het stopcontact;
– Vloer schoongeveegd achterlaten. Bij kookactiviteiten kan het ook nodig zijn om te dweilen;
– Gebruikte poetsdoeken, vaatdoeken en keukendoeken worden meegenomen om zelf te wassen;
– Prullenbakken worden indien nodig geleegd en voorzien van een nieuwe afvalzak;
– GFT-afval wordt gedeponeerd in de GFT-bak die buiten bij de hoofdingang staat;
– U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het afval;
– De lichten en  verwarming  worden  overal  gedoofd;
– De keuken wordt volledig afgesloten.

Bij gebruik van de zaal:
– Bij gebruik van de keuken gelden ook voor u de bovenstaande afspraken: “Bij gebruik van de algemene keuken”;
– Meubilair in de zaal terugzetten in originele staat;
– Gebruikte tafels en stoelen afvegen;
– Vloer schoongeveegd achterlaten;
– De lichten en verwarming worden overal gedoofd.

Bij gebruik van de keuken voor “Aansjuive”:
– Bij gebruik van de keuken gelden ook voor u de bovenstaande afspraken: “Bij gebruik van de algemene keuken”;
– Roosters van de afzuigkap worden gereinigd in de vaatwasmachine;
– Professionele vaatwasmachine wordt gereinigd en leeggelaten.

Bij verhuur van de “Aw Sjaol” voor feesten en partijen:
– Bij feesten en partijen dient men de gehele onderverdieping (inclusief keuken en toiletten) veegschoon op te leveren en wordt de rest door de Aw Sjaol gepoetst tegen betaling.
– Bij gebruik van de keuken gelden ook voor u de bovenstaande afspraken: “Bij gebruik van de algemene keuken”;
– Geteld serviesgoed en bestek wordt schoon teruggezet op de serveerwagen; Indien minder serviesgoed of bestek aanwezig (bijvoorbeeld door breuk) wordt dit in rekening gebracht.
– Prullenbakken worden geleegd en voorzien van een nieuwe afvalzak;
– GFT-afval wordt gedeponeerd in de GFT-bak die buiten bij de hoofdingang staat;
– U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het al het afval;
– Eventuele feestversiering wordt verwijderd.

Algemeen: activiteiten worden er gehouden op eigen risico. Poetsmaterialen zijn te vinden in het poets-, CV-hok in de keuken. Er staan poetsmiddelen en vaatwastabletten in het keukenkastje onder de wasbak. Elk materiaal heeft zijn eigen plek in de kasten.