In Maastricht fiets je minder veilig?

Volgens een onderzoek van de ANWB voelt 36% van de 658 geënquêteerde ANWB-leden van de gemeente Maastricht zich niet veilig op de fiets. In de andere 28 onderzochte gemeentes ligt dat percentage op 27%. De ANWB heeft namelijk per provincie de twee grootste gemeentes genomen en daar aan hun leden diverse vragen gesteld. 21% Van alle bevraagden zijn van plan om binnen 5 jaar elektrisch te gaan (auto)rijden en 84% vindt dat gemeentes, die milieuzones invoeren, dezelfde regels hanteren, belangrijk.

Wat de groenvoorzieningen betreft mag Maastricht nog verbeteringen aanbrengen want 50% vindt het aantal parken voldoende (terwijl 62% landelijk), 40% vindt het onderhoud voldoende (50% landelijk) en slechts 37% is positief over de faciliteiten van de groenvoorzieningen (Het gemiddelde landelijk is hierbij 51%).

Wilt u het hele rapport lezen, klik hier.