Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Kap bomen op en nabij de kades

Kap bomen op en nabij de kades

Kap bomen op en nabij de kades

In de herfsteditie van de Dorpsberichten hebben we al een tipje van de sluier opgelicht van de reden waarom de bomen op de kades zijn gekapt. Deze zogenaamde poortwachters waren mooie gezonde bomen waaraan niks mankeerde. Veel inwoners van Itteren zijn terecht over deze plotselinge kap ontstemd.

Inmiddels hebben we de hand weten te leggen op het Beheerplan Waterkeringen 2017-2022 van het Waterschap. In de inleiding staat dat het Waterschap door recente aanpassingen van de Waterwet met nieuwe normen voor de dijken te maken heeft. Uiterlijk 2050 moet aan deze nieuwe normen worden voldaan.

Het is ons volstrekt onduidelijk waarom het Waterschap, gezien de genoemde termijn, zonder enige kennisgeving richting omgeving, nu al is gestart met de kap.

Inmiddels heeft er een nieuwe kaalslag plaatsgevonden aan de noordzijde van Itteren (zie foto) en waarschijnlijk is dit nog niet het einde. Het bosje op de achtergrond zal ongetwijfeld binnenkort ook ten prooi vallen aan de houthakkers.

Naast het kappen van de bomen lezen we in de stukken dat men overgaat op een nieuw maaibeleid. Waar tot nu toe schapen werden ingezet wordt voortaan weer mechanisch gemaaid!.

In het stuk lezen we verder dat het Waterschap kiest voor een open houding en transparante omgang met de omgeving. Helaas is daar weinig van te merken. Op onze mailtjes voor een nadere uitleg komt tot nu toe geen enkele reactie.

Het voert te ver om uitgebreid in te gaan op alle motieven voor het aangepaste beleid. Volledigheidshalve is het stuk daarom bijgevoegd als bijlage.

Beheerplan waterkeringen 2017-2022

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »