Dossiers

Kasteel Meerssenhoven

Officiële beschrijving van het rijk:
Monumentnummer:    519509
Inschrijving register:   30 september 2002

Ten oosten van het Julianakanaal aan de oude weg naar Maaseik ligt de historische buitenplaats Meerssenhoven, die in 1345 voor het eerst als zetel van de heerlijkheid ‘Mertzena’ werd vermeld. Deze burcht werd in 1488 verwoest en op oude grondvesten herbouwd en in 1632 nogmaals verwoest. De geheel symmetrische opzet van het huis, zoals thans nog aanwezig, met bijbehorende aanleg is tussen ca.1743-1744 tot stand gekomen in opdracht van de toenmalige eigenaar De Gilman. Iets later in ca.1800 werd het ingangspaviljoen gebouwd. De regelmatige indeling van het geheel is georiënteerd op een noord-zuid middenas met als kern het op een rechthoekig omgracht terrein gelegen hoofdgebouw met voorplein ingesloten door bouwhuizen en een overplaats eveneens geflankeerd door bouwhuizen. Achter het hoofdgebouw (zuid) strekt zich het formele park uit met as van symmetrie en bos met patte d’oie. Een kadastrale kaart uit 1817 toont deze aanleg. Door C.H. Peterzon is in 1836 een ontwerp gemaakt voor een aanleg in landschapsstijl, waarvan een kaart bewaard is gebleven, doch deze aanleg is nooit uitgevoerd zoals de topografische kaart van ca.1850 laat zien. Op de laatst genoemde kaart staat wel een sterrenbos ten westen van de aanleg getekend die middels een dwarsas bereikbaar was.  Thans is hier de Beatrixhaven gevestigd.

In 1345 werd Meerssenhoven (oude namen Merzena en Merzenhoven) door Hendrik van Itteren door het Leenhof van Curingen beleend. Het kasteel werd in 1488 door volgelingen van de in Maastricht terecht gestelde Luikse roofridder Willem van Aremberg (ook genoemd “het zwijn van de Ardennen”) bezet. Hierna belegerden de Maastrichtenaren de burcht. Tenslotte is het kasteel totaal verwoest in hun bezit gekomen. De toren aan de achterzijde uit 1902 is gerealiseerd in opdracht van eigenaar Edmond Regout. Edmond, geboren in 1870 en gestorven in 1926, was een fervent wereldreiziger. In die tijd was dit heel bijzonder en vaak niet zonder gevaar.

Itternaar Pierke Bastings heeft de leeuwen die op de pilasters bij de entree aan de straatzijde staan, met kar en paard vervoerd van Groot-Vaeshartelt naar kasteel Meerssenhoven. Adhémar Regout werd geboren te Den Haag op 13 mei 1919 en is overleden ten gevolge van een ongeluk in het Zweedse Oerebro op 19 augustus 1953. Hij was de laatste bewoner van de bekende en rijke familie Regout die hier heeft gewoond. Hij was geliefd in Itteren en organiseerde fancyfairfeesten op de binnenplaats van kasteel Meerssenhoven, waarbij dan ook de Itterse bevolking werd betrokken en uitgenodigd. Tevens was hij nog beschermheer van de sinds 2018 opgeheven fanfare Sint Martinus. Louis Regout, familie van Adhémar Regout, woonde met zijn gezin een aantal jaren in een woning Aan de Maas, te Itteren.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.