Dossiers

Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Eind juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht ingestemd met de collegenota ‘meten luchtkwaliteit Maastricht’. Met deze nota is besloten de luchtkwaliteit uitgebreider te gaan meten. Als gevolg van dit besluit is in april 2013 het nieuwe meetstation bij de Hoge Fronten in gebruik genomen en zijn tegelijkertijd op 30 locaties in de stad diffusiebuisjes opgehangen. Zo’n diffusiebuisje hangt ook in Itteren aan een balkon.

Met deze diffusiebuisjes meet de gemeente de hoeveelheid stikstofdioxide dat door het verkeer en andere bronnen uitgestoten wordt. De meetgegevens worden elke 4 weken verzameld, waarbij de buisjes worden vervangen. Zo wordt steeds de gemiddelde concentratie van een periode van 4 weken gemeten. Deze metingen worden in opdracht van de gemeente Maastricht door de provincie Limburg uitgevoerd. Het gestarte meettraject met diffusiebuisjes zal een periode van vijf jaar in beslag gaan nemen Deze metingen dienen er vooral voor om de resultaten uit 2008 te vergelijken met de huidige situatie om zodoende vast te stellen of er sprake is van een dalende, gelijkblijvend of stijgende trend van de concentraties NO2 in de lucht. Alle verzamelde gegevens staan op www.luchtmeetnet-maastricht.nl. In de volgende Dorpsberichten zal Angela Moberts hier een stukje over schrijven.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

Met Maasverkenner op pad

Via Rivierpark Maasvallei kregen we onderstaand idee aan de hand voor een wandeling a.s. zondag 11 juni in de Middenstraat tegenover het kasteel Borgharen. De

Lees verder »