Dossiers

Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Eind juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht ingestemd met de collegenota ‘meten luchtkwaliteit Maastricht’. Met deze nota is besloten de luchtkwaliteit uitgebreider te gaan meten. Als gevolg van dit besluit is in april 2013 het nieuwe meetstation bij de Hoge Fronten in gebruik genomen en zijn tegelijkertijd op 30 locaties in de stad diffusiebuisjes opgehangen. Zo’n diffusiebuisje hangt ook in Itteren aan een balkon.

Met deze diffusiebuisjes meet de gemeente de hoeveelheid stikstofdioxide dat door het verkeer en andere bronnen uitgestoten wordt. De meetgegevens worden elke 4 weken verzameld, waarbij de buisjes worden vervangen. Zo wordt steeds de gemiddelde concentratie van een periode van 4 weken gemeten. Deze metingen worden in opdracht van de gemeente Maastricht door de provincie Limburg uitgevoerd. Het gestarte meettraject met diffusiebuisjes zal een periode van vijf jaar in beslag gaan nemen Deze metingen dienen er vooral voor om de resultaten uit 2008 te vergelijken met de huidige situatie om zodoende vast te stellen of er sprake is van een dalende, gelijkblijvend of stijgende trend van de concentraties NO2 in de lucht. Alle verzamelde gegevens staan op www.luchtmeetnet-maastricht.nl. In de volgende Dorpsberichten zal Angela Moberts hier een stukje over schrijven.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Gemeentenieuws

Rattenoverlast

Van de gemeente hebben we afgelopen jaar iedere maand een strip gekregen tegen rattenoverlast. Lewie de Rat was de stripfiguur. De rattenoverlast is nog niet

Lees verder »
Foto galerij

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 8 januari was er in de Aw Sjaol een Nieuwjaarsreceptie speciaal voor de vrijwilligers die Itteren rijk is. Vrijwilligers zijn het cement in

Lees verder »
Dorpsberichten

Winter 2022

Kerstmis 2022: het is groen en grijs buiten en (hopelijk) warm en gezellig binnen. Tijd om iets te lezen en dan zijn de Dorpsberichten een

Lees verder »