Dossiers

Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Luchtmeetnet ook in Itteren

Eind juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht ingestemd met de collegenota ‘meten luchtkwaliteit Maastricht’. Met deze nota is besloten de luchtkwaliteit uitgebreider te gaan meten. Als gevolg van dit besluit is in april 2013 het nieuwe meetstation bij de Hoge Fronten in gebruik genomen en zijn tegelijkertijd op 30 locaties in de stad diffusiebuisjes opgehangen. Zo’n diffusiebuisje hangt ook in Itteren aan een balkon.

Met deze diffusiebuisjes meet de gemeente de hoeveelheid stikstofdioxide dat door het verkeer en andere bronnen uitgestoten wordt. De meetgegevens worden elke 4 weken verzameld, waarbij de buisjes worden vervangen. Zo wordt steeds de gemiddelde concentratie van een periode van 4 weken gemeten. Deze metingen worden in opdracht van de gemeente Maastricht door de provincie Limburg uitgevoerd. Het gestarte meettraject met diffusiebuisjes zal een periode van vijf jaar in beslag gaan nemen Deze metingen dienen er vooral voor om de resultaten uit 2008 te vergelijken met de huidige situatie om zodoende vast te stellen of er sprake is van een dalende, gelijkblijvend of stijgende trend van de concentraties NO2 in de lucht. Alle verzamelde gegevens staan op www.luchtmeetnet-maastricht.nl. In de volgende Dorpsberichten zal Angela Moberts hier een stukje over schrijven.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Gemeentenieuws

Last van alleen zijn?

Kent u iemand die zich alleen voelt of voelt u zichzelf alleen? De gemeente Maastricht heeft samen met Humanitas Maastricht-Heuvelland een signaalpunt ingericht dat u

Lees verder »
Gemeentenieuws

Itteren en Borgharen pilot PMD

Vanuit de Dorpsraad hebben we vaker de vraag gekregen waarom het PMD (Plastic, Metaal en Drankverpakkingen)-afval niet, net zoals in Bunde in plastic zakken opgehaald

Lees verder »
Verkeer & openbaar vervoer

Op de hoogte blijven van de brug

Rijkswaterstaat wil de inwoners van Itteren en omstreken op de hoogte houden welke werkzaamheden gepland zijn omtrent de brug. Enerzijds heeft RWS een aparte plek

Lees verder »