Dossiers

Mariakapel

Officiële beschrijving van het rijk:

Monumentnummer:    28084
Inschrijving register:   10 mei 1966

Omschrijving:
Neo-classicistisch wegkapelletje, XIX B. Inwendig altaar XVIII D, afkomstig uit de parochiekerk.

Onderzoek Heemkunde
Het kapelletje is gebouwd vóór 1846. Op de schildering in de kapel staat A. Herfs pinxit 1846. Achter de kapel staat een lindeboom. Deze boom stond er in die tijd ook al. In een nis van deze boom hadden de mensen een Mariabeeldje gezet.
Het verhaal gaat dat dit beeld (uit het jaar 1566) eigendom was van de paters van de abdij in Hocht (België). Deze paters zijn tijdens de Franse Revolutie (1848) verdreven. Het beeld werd bij Luik in de Maas geworpen en teruggevonden onder de oude Maasbrug in Maastricht. Het werd eerst vereerd in een boom te Limmel en daarna gegeven aan de koster van Itteren, Dionysius Gulikers. Het werd 45 jaar lang in een kist bewaard. Dionysius kreeg een zenuwziekte maar toen hij het beeld in zijn armen nam, werd hij ogenblikkelijk rustig en genas.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.