Dossiers

Mariakapel

Officiële beschrijving van het rijk:

Monumentnummer:    28084
Inschrijving register:    10 mei 1966

Neo-classicistisch wegkapelletje, XIX B. Inwendig altaar XVIII D, afkomstig uit de parochiekerk.

Onderzoek Heemkunde
Het kapelletje is gebouwd vóór 1846. Op de schildering in de kapel staat A. Herfs pinxit 1846. Achter de kapel staat een lindeboom. Deze boom stond er in die tijd ook al. In een nis van deze boom hadden de mensen een Mariabeeldje gezet.
Het verhaal gaat dat dit beeld (uit het jaar 1566) eigendom was van de paters van de abdij in Hocht (België). Deze paters zijn tijdens de Franse Revolutie (1848) verdreven. Het beeld werd bij Luik in de Maas geworpen en teruggevonden onder de oude Maasbrug in Maastricht. Het werd eerst vereerd in een boom te Limmel en daarna gegeven aan de koster van Itteren, Dionysius Gulikers. Het werd 45 jaar lang in een kist bewaard. Dionysius kreeg een zenuwziekte maar toen hij het beeld in zijn armen nam, werd hij ogenblikkelijk rustig en genas.

Onder pastoor Demal werd de kapel gebouwd en Dionysius schonk het beeld aan de kapel en bad er iedere avond de rozenkrans. In 1860 werd de kapel geschonken aan Francisca Smeets (tant Susca). Zij was de zuster van voormalig burgemeester Smeets.

Het altaar was afkomstig uit de kerk van Itteren. De smeedijzeren ronde raampjes met de letters A en M (Ave Maria) in de toegangsdeuren werden gemaakt door Sjo Bastings als werkstukken op de oude ambachtsschool begin jaren 20 van de vorige eeuw. In 1926 kwam het in beheer van Maria Smeets samen met 2 roeden (2 x 4,14 are) land. De opbrengst van het land moest gebruikt worden voor onderhoud en versiering van de kapel.

Naar aanleiding van een inbraak werd het beeld veilig gesteld en geplaatst in de slaapkamer van Maria Smeets en enkel nog ter gelegenheid van de sacramentsprocessie tijdelijk teruggeplaatst in de kapel. Vanaf dat moment tot op heden staat een gipsen Mariabeeld, afkomstig van Maria Smeets, in de kapel. Na meer dan 50 jaar voor de kapel gezorgd te hebben, overlijdt Maria in juni 1976. Haar broer Jef nam de taak over en na zijn dood is het broer Leike die de zorg overneemt. Na zijn overlijden in 1979 zorgden zijn weduwe Mai, samen met Fien Gerets voor de kapel.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.