Natuur & milieu

Zaterdag 14-12 struiken planten

A.s. zaterdag rond de klok van 10 uur ’s morgens gaat Angela Moberts met een aantal mensen veel struikjes planten bij de Recreatievijver. Deze hebben we mogen ontvangen via Hettie Meertens van Stichting Ark. Heb je zin om mee te helpen? Geef je dan op bij Angela door een briefje in de bus bij Sterkenbergweg 5 of […]

Onderzoek risico beleving hoogwater

Via info@itteren.nl hebben wij een mail gekregen van een student die bezig is met een onderzoek naar de veranderende risico beleving omtrent hoogwater onder bewoners. Hij schrijft: Mijn naam is Vince van ’t Hoff en ik heb uw e-mailadres ontvangen via Paul Paulissen. Ik ben een student aan de Universiteit van Wageningen en ik ben […]

Actie Schone Maas 2020

Schone Maas 2020. Na de samenkomst in de Haarderhof voor de Omgevingsvisie, heeft zich in Borgharen een klein groepje gemeld om regelmatig aan de Maas te willen opschonen. Dat hebben we ook meerdere keren gedaan, een maal in Itteren en drie maal in Borgharen. De beste ruimtijd aan de Maas is het voorjaar, als er […]

Nog even doorbijten

Het is altijd een mooi schouwspel tussen de bever en de wilg. De wilg zoekt via zijn wortels het water op en de bever zet zijn tanden in de boom. Op de foto is te zien dat de bever nog maar een beetje nodig heeft en dan heeft hij de boom geveld. Dit plaatsje hebben […]

Nieuws van de recreatievijver

Via Angela Moberts hebben we de volgende info gekregen: Dit jaar hebben we, in samenwerking met Hettie Meertens van Stichting Ark, een nieuw beheerplan bij het Consortium Grensmaas ingediend. Het nieuwe plan is grotendeels gebaseerd op een maaibeleid zoals de Vlinderstichting dat adviseert: bovenlangs de vijver niet alles wegmaaien, delen laten staan en delen helemaal […]

Bloemrijke berm langs fietspad

Het CNME heeft vorige week, in opdracht van de gemeente Maastricht, de berm langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen over een afstand van 150 meter ingezaaid met het bloemmengsel G4. G4 is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich […]