Natuur & milieu

Nog even doorbijten

Het is altijd een mooi schouwspel tussen de bever en de wilg. De wilg zoekt via zijn wortels het water op en de bever zet zijn tanden in de boom. Op de foto is te zien dat de bever nog maar een beetje nodig heeft en dan heeft hij de boom geveld. Dit plaatsje hebben […]

Nieuws van de recreatievijver

Via Angela Moberts hebben we de volgende info gekregen: Dit jaar hebben we, in samenwerking met Hettie Meertens van Stichting Ark, een nieuw beheerplan bij het Consortium Grensmaas ingediend. Het nieuwe plan is grotendeels gebaseerd op een maaibeleid zoals de Vlinderstichting dat adviseert: bovenlangs de vijver niet alles wegmaaien, delen laten staan en delen helemaal […]

Bloemrijke berm langs fietspad

Het CNME heeft vorige week, in opdracht van de gemeente Maastricht, de berm langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen over een afstand van 150 meter ingezaaid met het bloemmengsel G4. G4 is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich […]

Wilgentenen schutting

We hebben een mailtje gekregen van de 86 jarige heer Math van den Hof die graag een wilgentenen schutting wil hebben van 7 meter lang. Uiteraard is hij gaan Googleën en komt alleen maar bedrijven tegen van boven de rivieren. Toen kwam hij pop het idee om zo’n schutting zelf te gaan vlechten maar dat […]

Nieuwe bomen bij de recreatievijver

Via Angela Mobers hebben we vernomen dat half november enkele nieuwe bomen gepland gaan worden bij de recreatievijver. Hiervoor moet ook gekeken worden naar  de conditie van de grond rondom de vijver (super droog in de zomer!). Daarop zijn de volgende bomen gekozen: Tilia pallida (linde), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Tetradium daniellii (bijenboom), Cornus mas (gele […]

Zondag met een MaasVerkenner op stap

Via de website van het VVV kregen we onderstaande info: Er is jarenlang gewerkt aan de Maas en dat levert best wat nieuwe natuur op. Een MaasVerkenner neemt je mee in het pas afgewerkte gebied en vertelt meer over de geschiedenis en natuurontwikkeling van het gebied. Praktisch Start: 14 uur op de parking van kasteelhoeve […]