Verkeer & openbaar vervoer

Fietsbrug stuw Borgharen?

Al jaren zijn ideeën om een fietsbrug aan de stuw in Borgharen te hangen zodat er een doortocht kan komen van Itteren via Borgharen en Bosscherveld naar de binnenstad. (Dan hoeven we niet meer langs de vaak gevaarlijke Borgharenweg!) Via D66 raadslid Harald Barendse kregen we de volgende informatie:

Opnieuw vandalisme of diefstal

Dorpsraad Itteren en Buurtnetwerk Borgharen zijn benaderd door Arriva omdat de laatste tijd steeds haltevertrekstaatkastjes verdwijnen. Onduidelijk is of het hier vandalisme betreft of gewoon ordinaire diefstal.

Itteren krijgt nieuwe verkeersbrug,

De kogel is door de kerk. Het zat er langer aan te komen maar het besluit dat Itteren een nieuwe brug zou krijgen hadden we tot onze grote frustratie nog steeds niet zwart op wit. Vandaag is echter een persbericht uitgebracht waarbij niet alleen sprake is van een nieuwe brug maar ook van een (tijdelijke) fietsbrug, een grote voorwaarde van de Dorpsraad.

update rammelende platen op brug Itteren

Het probleem van de rammelende platen hebben we als Dorpsraad al begin oktober aangekaart tijdens het bezoek van de burgemeester, Maar niet alleen Dorpsraad heeft dit aangekaart ook verschillende dorpsgenoten hebben een klacht ingediend en wel rechtstreeks bij Rijkswaterstaat.

Goed nieuws over brug Itteren!

Tijdens de vergadering van de klankbordgroep cluster Itteren-Borgharen hebben we te horen gekregen van vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Gemeente dat er een bestuurlijk akkoord is tussen de gemeente Maastricht, de provincie en het Rijk over de aanleg van een volledig nieuwe brug over het Julianakanaal in Itteren.

“Antwoord” van de gemeente op rammelende platen brug

Zoals u weet zijn we al de nodige maanden bezig met de rammelende platen van de brug. De overlast hiervan reikt niet alleen tot Itteren maar ook inwoners van Bunde hebben aangegeven dat ze last hiervan hebben.