Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Plan klaphekjes (verlengde) Aan de Maas

Plan klaphekjes (verlengde) Aan de Maas

Plan klaphekjes (verlengde) Aan de Maas

Het is belangrijk dat we in Itteren veilig kunnen rondwandelen zonder “grote grazers” tegen te komen. Via Hettie Meertens van Stichting Ark kregen we een nieuwsbericht dat er een plan is gemaakt om klaphekjes te plaatsen waardoor we bijvoorbeeld geen konikspaard tegenkomen op het voetpad bij Aan de Maas. Hettie stuurde bijgaande foto’s en tekeningen met bijgevoegde tekst

Plan voor drie extra klaphekjes bij kade van Itteren om uitbreken van grote grazers te voorkomen

Paarden en runderen uit Hochter Bampd kunnen in de zomer makkelijk de Maas oversteken en via de kade van Itteren het dorp binnen wandelen.

Ook de grazers van Borgharen en Itteren kunnen ’s zomers met weinig moeite het dorp bezoeken.

Dit is niet alleen in theorie denkbaar, nee, het is echt al voorgekomen dat twee konikhengsten in Itteren rondliepen.

Dat is natuurlijk helemaal niet wenselijk.

Daarom heeft ARK aan Waterschap Limburg gevraagd om bij de kade een paar meter prikkeldraad en drie klaphekken te plaatsen, die op twee plekken het lek moeten dichten.

Dit plan is deze winter ook al voorgelegd aan de klankbordgroep van Itteren/Borgharen.

Voor wandelaars blijven de wandelmogelijkheden hetzelfde.

Het is de bedoeling om dit voorjaar met de werkzaamheden te beginnen.
Heeft u vragen of opmerkingen hierover, neem dan contact op met hettie.meertens@ark.eu tel. 06-2044 9351

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...