Dossiers

Raadsbrief gemeente fietsbrug Borgharen

Via onze contactpersoon van de gemeente hebben we onderstaande brief mogen ontvangen over de fietsbrug van Borgharen. Hierin staat dat de aanbesteding opnieuw zal gaan plaatsvinden en men verwacht dat de start en de realisatie zal plaatsvinden in 1926.

2360822_-_Stand_van_zaken_fietsbrug_Borgharen