Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Recreatievisie (def)

Recreatievisie (def)

Recreatievisie (def)

De recreatievisie is definitief en is verstuurd naar de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Consortium Grensmaas, Stichting Ark, Waterschap Roer & Overmaas, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Gemeente Meerssen, Gemeente Lanaken, Vlaams Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Limburgs Landschap VZVV in Belgisch Limburg, Fietsersbond, VVV Zuid Limburg, KCET Werkgroep Meerssen,Stichting Elisabeth Strouven Maastricht, Werkgroep Geulle a/d Maas, Hartelstein en Vereniging Visstandverbetering Maas.

Vandaag stond onderstaand artikel in de krant

PADENNETWERK Schoolvoorbeeld van burgerparticipatie

door onze verslaggever

RECREATIEVISIE VAN RADEN ITTEREN EN BORGHAREN

De inwoners van Borgharen en Itteren zouden het liefst zien dat het gebied om hen heen een belangrijk recreatieknooppunt wordt, met aansluitingen van en naar de Landgoederenzone, de A2, de Groene Loper, het Geuldal, rivierenpark Maasvallei én het Belgische netwerk. Dat blijkt uit de recreatievisie die de buurt- en dorpsraden in het kader van de burgerparticipatie samen hebben ingediend bij de gemeente Maastricht.

De raden doen daarin een keur aan verbindingsvoorstellen die nadat alle werkzaamheden aan de maasoevers gedaan zijn, de aantrekkelijkheid en veiligheid moeten verbeteren. De raden hopen vooral dat er naar de brug over het Julianakanaal gekeken wordt. Vooral voor langzaam verkeer is die niet zonder gevaren. De inwoners van Itteren en Borgharen stellen voor het langzame verkeer te koppelen aan de nog aan te leggen faunabrug een stukje verderop. Ook wordt er nadrukkelijk gekeken naar het verbinden van de Nederlandse en Belgische fietspadennetwerken. Gehoopt wordt op een nieuwe verbinding van de oevers ter hoogte van het kapelletje aan de Pasestraat. Liefst in de vorm van een veerpontje. Hiermee zouden meerdere ‘rondjes’ gerealiseerd kunnen worden tussen het Geuldal, de Groene Loper tot aan de A2, de Landgoederenzone, de stad Maastricht en de groene gordel daar omheen én het Belgische deel van het Rivierpark Maasvallei. De oversteek bij Borgharen vormt daarbij ook een essentiële schakel.

Bij de herinrichting van ’t Brook willen de raden vooral historische routes in ere herstellen. Die kunnen tevens Kasteel Hartelstein verbinden met Borgharen via een nieuwe recreatievijver. Naar verwachting begint de aanleg van die vijver volgend jaar. Het moet een nadrukkelijk recreatief gebied worden. creatief Gezien de kleinschaligheid en het drukke verkeer, wordt dit een stuk nieuwe natuur waar grazers niet wenselijk zijn. Veel inwoners hadden graag gezien dat de werkweg van het Grensmaasproject was blijven liggen. Ze hadden graag een rondweg om Itteren gezien om zo de straten in het dorp te ontlasten. De weg wordt nog dit jaar afgebroken. De recreatievisie is door meerdere inspraakron-inspraakronden tot stand gekomen.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Gemeentenieuws

Jippie, de goaltjes zijn er!

Op vrijdagmorgen 21 juni zijn de goaltjes geplaatst. Weken, misschien maandenlang hebben jongeren ons gevraagd wanneer de goaltjes zouden komen. Op de dag dat het

Lees verder »