Dossiers

Schuurtje, Kapelaanstraat bij 70

Officiële beschrijving van de gemeente:

Monumentnummer:        0935/3656
Oorspronkelijke functie: Cachot
Huidige functie:                Schuurtje

Voormalig cachot uit 1920, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren.
Vrijstaand gebouwtje van één bouwlaag hoog, met een plat dak van gewapend beton. De dakrand is voorzien van een houten beplating. De buitengevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Op sommige plekken onder de dakrand is later een ventilatierooster aangebracht. In de voorgevel is een toegang met een oorspronkelijke, verstevigde deur met oorspronkelijke gehengen en een vernieuwde handgreep. In het interieur is een gangetje parallel aan de voorgevel, waaraan twee kleine cellen zijn gelegen. Ze zijn voorzien van zware houten deuren met fors smeedwerk en kijkgaten met houten luikjes. Het cachot werd gebruikt door de veldwachter om criminelen en dronkaards voor korte tijd te kunnen opsluiten. Oorspronkelijk lag het gebouwtje vrijstaand in een hoogstamboomgaard.

Het arrestantenlokaal, zoals dit omschreven is in de offerte van 23 september 1929 te Meerssen, heet in de volksmond “het spekhuiske”. Daarin staat vermeld dat aannemer Jacques Lemaire het gebouwtje zou realiseren voor een bedrag van 914 gulden. In het verleden is het arrestantenlokaal een aantal keren als zodanig gebruikt ten tijde van veldwachter Väös Dolmans bij bijvoorbeeld openbare dronkenschap of diefstal.

De betrokken brigadecommandant der rijksveldwachters vraagt voor het bouwen van een zogeheten ‘arrestantenlokaal”. Hierin staat vermeld: “Zoals uit deze stukken blijkt is het voor de bevordering der openbare rust en veiligheid en tevens in het belang van het politieoverzicht noodzakelijk dat zoo spoedig mogelijk tot den bouw van een arrestantenlokaal worde overgegaan.”

 

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.