Sint Brigidafeest met nieuwe energie

De Heilige Brigida, beschermheilige van het vee, wordt sinds ‘mensenheugenis’ vereerd in Itteren. In de eerste helft van de 20e eeuw kwamen uit de omliggende plaatsen, maar vooral uit de Belgische grensstreek, jaarlijks een groot aantal boeren naar Itteren om hun vee te laten zegenen. Tot op heden wordt dit feest nog elk jaar gevierd op de 1e zaterdag na 1 februari.

Vind U het ook leuk om deze bijzondere oude traditie in ere te houden? Kom dan a.s. zaterdag 3 februari om 11.30 uur naar de Brigidastraat. Pastoor P. Backus zegent dan buiten aan de trappen van de kerk alle dieren. Niet alleen het vee maar ook huisdieren en zelfs knuffels zijn welkom.

Na het dierenzegenen is er voor iedereen een lekkere warme kop soep onder de poort van de Brigidahoeve en voor alle aanwezige kinderen een ijsje.

U vriendelijk uitnodigend,
Pastoor P. Backus in samenwerking met de Dorpsraad.