Dossiers

Sint Martinuskerk

Officiële beschrijving van het rijk:
Monumentnummer:    28079
Inschrijving register:   10 mei 1966

Omschrijving:
R.K. Kerk, in 1784 gebouwd door M. Soiron, in 1893 uitgebreid. Communiebank, 1849, preekstoel, plm. 1800, orgelgalerij XIX A.

Onderzoek Heemkunde
De kerk van Itteren waarvan het schip (middengedeelte, herkenbaar aan hardstenen omlijstingen aan de buitenzijde) nog dateert vanuit de beginfase in 1784 en ontworpen is door de Maastrichtse architect Mathias Soiron. Deze architect ontwierp ook de kapel aan de Pasestraat en heeft verder belangrijke andere bouwwerken en verbouwingen ontworpen voor onder meer het kasteel Meerssenhoven in Itteren.

Vroeger heeft er blijkbaar bij de pastorie een middeleeuws doopvont gestaan, waaruit men kan concluderen dat de parochie Itteren ouder is dan 1670.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.