Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Speeltuintje op ’t Brook weg?

Vanuit de gemeente wordt de Dorpsraad regelmatig geïnformeerd over de diverse ‘stadsrondes’ waar zaken over de gemeente Maastricht besproken worden. Eind vorige week zagen we dat de komende stadsronde op 16 maart over speeltuinen gaat. In de bijlage vinden jullie de belangrijkste van één van vijf bijlagen. Dit is een bezuinigingsvoorstel van de gemeente aan de gemeenteraad om van de 200 speeltuinen er nog 75 over te houden. In iedere wijk zal dan maximaal 1 speeltuintje overblijven. In Itteren is het voorstel om de speeltuin op ’t Brook (hetgeen volgens de gemeente gesitueerd is op Geneinde, Putsteeg) weg te halen. Vervolgens heeft de Dorpsraad contact opgenomen met de (verantwoordelijke) ambtenaar over het speeltuinenbeleid. Vanwege de grote tekorten (27 miljoen) binnen gemeente Maastricht moeten op alle onderdelen van de gemeente bezuinigingsmaatregelen getroffen worden. Dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op dinsdag 16 maart.

Het belang voor het behoud van deze drukbezochte speeltuinen is groot. De Dorpsraad is derhalve op dinsdagavond bij elkaar geweest en heeft gekeken wat de Dorpsraad hieraan kan doen. De Dorpsraad zal zich opgeven om in te spreken met in eerste instantie het doel om beide speeltuinen te kunnen behouden. De Dorpsraad wil weten hoeveel geld het onderhouden van de speelplek Itteren (’t Brook en Koobosch) kost. Zijn er mogelijkheden dat die gelden (sponsorring?) op een andere manier binnenkomen? De gemeente is en blijft verantwoordelijk en de speeltuinen moeten voldoen aan wettelijke normen dus de goedbedoelde inbreng van vrijwilligers is beperkt. Toch willen wij ook hiernaar kijken. Daarnaast zullen informerende gesprekken plaatsvinden. in de notitie staat:

“Naar verwachting zal dit door alle coronamaatregelen niet voor de zomervakantie 2021 opgestart kunnen worden. De inschatting is dat er 1 à 2 gesprekken per buurt nodig zijn. De verwachting is dat de communicatie met de 32 buurten een half jaar gaat duren.

In sommige buurten is er de ruimte om in overleg met de buurt te bekijken of de keuze voor de locaties die behouden blijven de meest geschikte/gewenste is. Hierbij is het wenselijk wel rekening te blijven houden met het afstandscriteria van 400 meter.”

Van de betrokken ambtenaar kregen we te horen dat er tijdens deze gesprekken (met liefst de gehele buurt) alle voorstellen van de buurt serieus bekeken en indien mogelijk ondersteund worden. Dit heeft de wethouder toegezegd. Het is wel de verwachting dat het onderhoud van de Jeu des Boulesbaan door onze vrijwilligers gedaan mag blijven worden en niet (meer) betaald hoeft te worden door de gemeente. Deze zal dan, is de verwachting, behouden kunnen worden.

Maar eerst is de vraag aan de gemeenteraad of de “winst” (€ 200.000,-) van deze bezuinigingen in verhouding staan met het gemis dat heel veel kinderen, niet alleen in onze wijk, straks niet meer dat doel hebben om even uit te waaien, lekker bezig te zijn en samen te komen met andere kinderen. Moeten ze dan maar thuis blijven zitten?
Of gaan we voor het alternatief van de ambtenaren (besparing € 50.000,-) en kunnen we de speelplek van ’t Brook behouden?

bezuinigingen speeltoestellen

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

2 reacties

  1. Merk op dat op pagina 5 staat: “Het verwijderen van de circa 125 sport- en speelplekken kost geld. Immers er is sprake van sloop, afvoeren materialen en het herstellen van de openbare ruimte. Deze kosten worden geraamd op €500.000”. Dus na uitvoering duurt het nog 2,5 jaar voordat er de eerste euro bespaard is, als het goed gaat.

    Bovendien is in juli 2020 het Maastrichts Sportaccoord gereedgekomen. Zoek op google. Maar oké, dat wordt gerealiseerd met subsidies. Dus we gaan eerst afbreken om geld te besparen en bouwen het vervolgens weer met andermans geld op.

    1. Hallo Hennie,
      DAnk voor jouw opmerking. Sterker nog: we hebben als Dorpsraad Itteren gevraagd om de skatebaan weg te laten halen vanwege de ons inziens gevaarlijke toestand en dat kon twee jaar geleden niet vanwege de kosten van toen beraamd € 10.000,-. Dan zou Itteren alleen al het voor het laten verwijderen van skatebaan met wat asfalt meer dan het vijfde gedeelte nodig hebben. Onze verwachting is dat we met behulp van werkzaamheden van vrijwilligers (en sponsors) al een mooie bijdrage kunnen leveren om onze speelplekken te behouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »