Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Stand van zaken speeltuinen Maastricht

Via de communicatieadviseur van de gemeente hebben we dit persbericht gekregen over de speeltuinen. Vorig jaar was men nog van plan om de speeltuin op ’t Brook op te heffen maar na o.a. protesten van de Dorpsraad en bijeenkomsten (waaronder die in de Aw Sjaol) heeft men dit teruggedraaid. De (algemene) plannen voor heel Maastricht staan hieronder te lezen:

Het college heeft voor de periode 2023-2026 een plan van aanpak vastgesteld voor alle openbare sport- en speellocaties in Maastricht. Met dit plan wil het college de sport- en speelmogelijkheden in de openbare ruimte verbeteren. Per jaar is hiervoor € 350.000 euro beschikbaar. Hiermee wordt de eerdere bezuiniging van € 200.000 euro teruggedraaid en een streep gezet door het verdwijnen van 125 locaties. Aanvullend wil het college extra investeren in onderhoud, in de realisatie van een beweegvriendelijke omgeving op vier onderwijslocaties en in de wensen die voortkomen uit de gesprekken met de buurten. Uitgangspunt van het plan is kwaliteit boven kwantiteit. In de periode tot 2026 komen er 9 sport- en speellocaties bij, 14 kleine speelplekken vervallen en van 9 locaties worden de speeltoestellen verplaatst. In 2026 zijn er dan 207 openbare sport- en speelplekken in de stad. Voor elke buurt is uitgewerkt om welke plekken het gaat. Ook is op buurtniveau het onderhoud en de wijze van vervanging voor de komende vier jaren in kaart gebracht.

“We willen een gezonde toekomst voor elk kind. Daar hoort sporten en bewegen bij en dat gebeurt steeds vaker in de openbare ruimte. Met dit plan willen we een kwaliteitsslag maken, zodat de locaties nog meer dan nu uitnodigen tot beweging en ontmoeting,” aldus Hubert Mackus, wethouder sport van de gemeente Maastricht.

Buurtbijeenkomsten

De afgelopen 1,5 jaar werden 29 buurtbijeenkomsten gehouden over gewenste verbeteringen van de openbare sport- en speelvoorzieningen. Daarnaast werden 640 enquêtes ingevuld en namen 2585 kinderen deel aan een onderzoek over sport- en beweegdeelname. Uit de bijeenkomsten, enquêtes en het onderzoek komt de wens naar voren om zoveel mogelijk sport- en speel locaties te behouden en zelfs uit te breiden. De kosten voor uitvoering van alle opgehaalde wensen overschrijden het beschikbaar budget fors (4,5 miljoen investeringskosten). Wethouder Mackus: “Alle wensen overnemen is gewoonweg niet realistisch. Maar eens te meer hebben de buurten duidelijk gemaakt hoe belangrijk kwalitatief goede sport- en spellocaties zijn in de wijk. Dat signaal is luid en duidelijk gehoord en ook vertaald in dit plan van aanpak, met extra investeringen en meer onderhoud. Over een aantal van de specifieke wensen, bijvoorbeeld sport- en beweegaanbod voor tienermeiden, gaan we verder in gesprek.”

Kwaliteit boven kwantiteit

Het uitgangpunt van het meerjarenplan is en blijft kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent dat alle grotere sport- en speelplekken in de stad, met de meeste beweeg-, speel- en ontmoetingswaarde, behouden blijven of worden versterkt. 23 speelplekken met minder dan drie speelelementen (kunnen) komen te vervallen (9 plekken) of worden verplaatst (14 plekken). Met het vrijkomend budget worden grotere sport- en speelplekken in nabijheid dan uitgebreid of voorzien van meer kwaliteit. Het vervangen en uitbreiden van speellocaties en –toestellen gaat in goed overleg met de buurten. Opheffen van de kleine speelplekjes gebeurt pas indien niet meer voldaan wordt aan de veiligheidseisen of wanneer de herstelkosten niet meer in verhouding staan tot de verwachte levensduur van een speeltoestel.

Verbeterslag

Daarnaast wordt bij een aantal nieuwe kindcentra de komende jaren een beweegvriendelijke omgeving gerealiseerd. Deze is onder schooltijd voor (mede) gebruik van de school en na schooltijd beschikbaar voor de buurt. Ook komen er 7 nieuwe speelplekken en 2 nieuwe jeu des boules bij. 1 trapveld en 2 jeu des boules banen verdwijnen. Hiermee komt het totaal aantal speelplekken in 2026 uit op 207, verspreid over de stad. Dit komt neer op ongeveer 1 kwalitatief goede en veilig bereikbare speelplek per 75 kinderen. In de prioriteitswijken (Mariaberg, Pottenberg, Caberg, Malpertuis, Nazareth, Limmel, Malberg, WVV, Daalhof en De Heeg) streeft de gemeente naar behoud en/of meer kwalitatief betere openbare sport- en speelplekken (1 per 50 kinderen).

Besluitvorming

Op 14 maart is er een stadsronde over het plan van aanpak. Op 28 maart vergadert de gemeenteraad over het voorstel van het college.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Anderen bekeken ook...

Gemeentenieuws

Jippie, de goaltjes zijn er!

Op vrijdagmorgen 21 juni zijn de goaltjes geplaatst. Weken, misschien maandenlang hebben jongeren ons gevraagd wanneer de goaltjes zouden komen. Op de dag dat het

Lees verder »