Dossiers

U denkt en praat toch ook mee over de toekomst van Itteren en Borgharen!

Woensdag 20 maart bewonersavond

Woensdag 20 maart om 19.30 uur is in de Haarderhof een bewonersbijeenkomst waarin alle inwoners van Borgharen en Itteren hun zegje kunnen doen over hun toekomstbeeld voor beide dorpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om thema’s als zorg, wonen, verkeer en natuur.
De avond is een initiatief van de werkgroep Omgevingsvisie Itteren-Borgharen. De werkgroep roept alle inwoners op tijdens de bewonersavond hun wensen, ideeën en eisen te ventileren, zodat de twee Maasdorpen zelf een breed gedragen toekomstbeeld kunnen produceren. Dat stuk gaat straks deel uitmaken van de zogenaamde Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Maastricht. Op basis van die visie bepaalt de gemeente Maastricht de komende decennia het beleid. Ook voor Itteren en Borgharen.

Het is nog maar 50 jaar geleden dat Borgharen en Itteren zelfstandige gemeenten waren met een bloeiend verenigingsleven, diverse agrarische bedrijven, winkels en scholen.Borgharen en Itteren horen nu bij Maastricht. De meeste voorzieningen en bedrijven zijn verdwenen. De verenigingen hebben het zwaar, zijn inmiddels gefuseerd dan wel opgeheven. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is het oude cultuurlandschap veranderd in een natuurgebied. Toch blijkt uit onderzoek dat Borgharen en Itteren aantrekkelijke kernen zijn om te wonen.

De werkgroep wil graag alle bewoners bij het toekomstbeeld van Itteren en Borgharen betrekken, omdat het schrijven van een dorpsprofiel toch vooral een zaak van de bewoners zelf is. De inwoners beschikken bij uitstek over de kennis en deskundigheid om knelpunten, problemen en vooral ook kansen in beeld te brengen. De inwoners kunnen daarmee ook zelf aangeven welke ontwikkelingen ze de komende jaren belangrijk vinden voor Borgharen en Itteren.

De inbreng van de bewonersavond van 20 maart wordt gebundeld en samen met ideeën van de werkgroep tijdens een vervolgbijeenkomst opnieuw aan de inwoners voorgelegd en daarna aan de gemeente Maastricht aangeboden.

Inwoners worden verzocht zich van te voren aan te melden voor de bewonersavond. Op korte termijn wordt over de bewonersavond huis-Aan-huis een flyer verspreid. Kijk ook op www.itterenborgharen.nl