Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

update rammelende platen op brug Itteren

update rammelende platen op brug Itteren

update rammelende platen op brug Itteren

Het probleem van de rammelende platen hebben we als Dorpsraad al begin oktober aangekaart tijdens het bezoek van de burgemeester, Maar niet alleen Dorpsraad heeft dit aangekaart ook verschillende dorpsgenoten hebben een klacht ingediend en wel rechtstreeks bij Rijkswaterstaat. Omdat het antwoord van Rijkswaterstaat zeer onbevredigend was heeft de Dorpsraad zich ook tot Rijkswaterstaat gewend en aangegeven dat het antwoord volstrekt onacceptabel was. Kort samengevat kwam het er op neer dat het probleem bekend was maar dat men er voorlopig niks aan zou doen.

Na aanleiding van onze mail hebben we inmiddels een veel meer genuanceerd antwoord gekregen, een antwoord dat niet alleen begrip uitstraalt maar wat belangrijker is: er wordt aangegeven dat er serieus naar oplossingen worden gezocht. Uiteraard is het probleem niet van vandaag op morgen opgelost maar er is in ieder geval sprake van een mogelijke definitieve oplossing. Gezien het feit dat t.z.t. de brug voor enige tijd afgesloten moet worden zullen we met gemeente in overleg treden om te bezien in hoeverre we overlast voor de kernen Borgharen en Itteren zo veel als mogelijk kunnen beperken.

Onderstaand het antwoord dat we van de omgevingsmanager, Karin Roumen gekregen hebben.

Beste Han,

Ik begrijp dat de gang van zaken rond brug Itteren verre van ideaal is.

De ontlastconstructie die er nu ligt heeft zwaar te lijden gehad onder het vele (zware) verkeer dat gebruik maakt van brug Itteren. We inspecteren eens per drie maanden en draaien dan losgeraakte bouten weer vast.

Begin februari is de eerstvolgende inspectie.

En hoewel er bouten afgebroken zijn, doet de constructie wat ze moet doen, namelijk de verkeersbelasting rechtstreeks op de staalconstructie overdragen. Er is sprake van een constructief veilige situatie, maar het klapperen van de platen is erg hinderlijk. Daarover ontvangen we geregeld klachten. Ik heb onze opdrachtnemer gevraagd om tijdens deze inspectie een open oog te hebben voor kleine ingrepen die de geluidshinder kunnen beperken.

Vervanging van deze constructie is in voorbereiding en gaat dit jaar nog plaatsvinden. Dan is het klapperen van de platen niet meer aan de orde.

In overleg met de gemeente Maastricht zoeken we naar een verkeersluwe uitvoeringsperiode om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Deze nieuwe constructie blijft bestaan tot de nieuwe brug bij Itteren gereed is.

Besluitvorming over de nieuwe brug Itteren is in volle gang. Volgende week hopen we hier een persbericht over te publiceren.

Terugdringen van het verkeer dat de brug gebruikt is moeilijk omdat er geen omleidingsroutes beschikbaar zijn. De enige andere route leidt door de dorpskernen van Itteren en Borgharen naar de verkeersbrug Limmel. Daarover en over het treffen van verdere verkeersmaatregelen beslist de gemeente Maastricht als wegbeheerder.

Ik had je graag een ander bericht gestuurd, maar de situatie is complex en niet direct oplosbaar.

Met vriendelijke groet,

Karin

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...