Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Verkeersonveilige situatie Borgharenweg wordt opgelost

Verkeersonveilige situatie Borgharenweg wordt opgelost

Verkeersonveilige situatie Borgharenweg wordt opgelost

Dorpsraad Itteren heeft met Buurtnetwerk Borgharen diverse malen de zeer onveilige situatie voor fietsers op de Borgharenweg bij de gemeente aangekaart. Hierbij is ook advies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland die ons bij de beoordeling van de situatie ondersteund heeft. Na diverse overleggen waarbij ook de buurtraad Limmel betrokken was, heeft de gemeente bekend gemaakt dat er op korte termijn maatregelen genomen worden en wel door het instellen d.m.v. bebording van eenrichtingverkeer in noordelijke richting. Binnenkort wordt hiervoor een verkeersbesluit genomen dat direct in werking kan treden. Uit een enquête onder leden van de ANWB blijkt dat Maastricht voor fietsers geen veilige stad is. Na invoering is er in ieder geval weer een knelpunt minder. Borgharen en Itteren hebben zich hier geruime tijd hard voor gemaakt en gelukkig met succes, want fietsen over de Borgharenweg was geen pretje de laatste tijd.

Tevens heeft de gemeente in het overleg met ons bekend gemaakt dat nog dit voorjaar het kruispunt Fregatweg/Hoekerweg wordt aangepakt. Hier komt een rotonde zodat de vervelende situatie zoals die momenteel bestaat binnenkort tot het einde behoort.

Meer info binnenkort in de editie lente 2018 van de Dorpsberichten.

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...