Vragen over kinderwagens op agenda gemeente

Mede naar aanleiding van de vraag hoe de mensen van Itteren met een kinderwagen over de brug naar Bunde kunnen gaan en alles rondom de brug, zagen we onderstaande mail van RijksWaterStaat, Consortium Grensmaas en gemeente Maastricht:

Conform afspraak in het klankbordgroepoverleg van 18 april jl. willen wij u graag op korte termijn informeren over de stand van zaken mbt de aanpak van de brug Itteren (inclusief fiets- en faunaverbinding).

Deze vergadering zal zijn in de tweede helft van mei. Zodra we meer weten, krijgt u het te horen.